Vikeså satser på norsk isolerglassproduksjon

Norsk glassindustri handler mer og mer om bearbeiding av glass og stadig mer import av isolerglass. Samtidig har produksjon av sikkerhetsglass, både til personsikring og sikring mot hærverk, økt betraktelig her hjemme. Vikeså Glassindustri har valgt å ta en ny og annerledes retning. Rogalandsbedriften vil øke isolerglassproduksjonen i Norge.

– Vårt ønske er å leve opp til vår visjon om å være «produsenten nær deg». Vi har tro på at markedet trenger en lokal produsent som forstår kunden, kan omstille seg, og i tillegg ønsker vi å opprettholde kompetansen om produksjon av isolerglass og bearbeiding av glass i Norge, sier daglig leder i Vikeså Glassindustri, Bo Søndergaard.
I perioden fra 1977 til 1982 ga Distriktene utbyggingsfond (DU) store penger til etablering av isolerglassprodusenter i Norge. I 1985 var det nær 30 fabrikker som sloss for å dekke behovet i det norske markedet. Overkapasiteten var betydelig og gjennom flere år ble frafallet av bedrifter naturlig nok økende. I 2007 så vi de første klare tendensene på en økende import av isolerglass. I løpet av 10 år er importandelen for isolerglass levert til norske byggeplasser økt fra cirka 15% til trolig mer enn 85%. Store deler av importen går utenom norsk glassindustri. For å sikre et større volum levert fra norske aktører, har mange i det norske bygningsglass markedet selv startet samarbeid med produsenter av bygningsglass i utlandet. Vikeså produserer, med få unntak, alt isolerglass som blir levert til det norske marked i egen fabrikk. Vikeså ønsker å opprettholde og tilføre flere norske arbeidsplasser og en produksjon lokalt i Norge.
Vikeså Glassindustri AS er et av selskapene som satser i flere segmenter innenfor bearbeiding av glass. Av deres totale produksjonsvolum utgjør isolerglass 2/3. Selskapet satser motstrøms og vil øke produksjonen av isolerglass og ta tilbake markedsandeler.
– Det er 15 % markedsandel igjen som i dag betjenes fra norske produsenter. Enten må en satsing, gjennom investeringer og omorganiseringer, bidra til å redusere importen eller så må dere ta andeler fra norske konkurrenter. Hvordan skal dere klare dette?
– I den fasen vi er nå har ikke Vikeså Glassindustri behov for større investeringer. I første omgang handler det om effektivisering og rasjonalisering. Vi kommer til å utvikle ett nytt og interessant samarbeid med en dansk produsent, dette blir en nyhet som kommer ut i markedet på senhøsten 2017. Det som er sikkert er at dette vil gi oss styrke og økt konkurransekraft i markedet.
– Vikeså Glassindustri har sterke eiere med langsiktige målsettinger for selskapet?
– Staben gjør en fantastisk innsats og vi har snudd negative resultater til positive de fire siste årene. Vi har en solid eier i ryggen som har tro på det vi driver med, det har også vår hovedleverandør Euroglass som er en sterk støttespiller å ha med i vår videre utvikling. De samarbeidspartnere som har kommet inn til Vikeså har styrket vårt tilbud og konkurranseevne i markedet. Vi har nå et samarbeid med flere større aktører. Eksempelvis Vink Norway AS som har ett bredt sortiment på plast- og kunststoffprodukter og Vetrotech, som vi mener er ledene spesialister på blant annet brannglass. Vetrotech gir kunden mulighet til å kombinere flere funksjoner sammen med brannglasset og har en mengde innovative produkter i sitt sortiment. Sammen med sterke medspillere styrker vi vår portefølje, kompetanse og service. Vårt mål er at Vikeså Glassindustri skal skape verdier for kundene og eierne, sier Søndergaard.

Etablert i Bergen
Vikeså Glassindustri har kunder over hele landet og et utstrakt logistikkprogram for sine leveranser. Selskapet har fast norsk transportør. Frem til årsskiftet ble produksjon utført på Vikeså i Rogaland og Sandnes. Denne produksjon er blitt fordelt på Vikeså og ny produksjonshall i Bergen på 1100 kvadratmeter som vi åpnet i juni 2017.
– Vi har fortsatt lager i Sandnes som er 40 minutter fra fabrikken. Våre leveringer går med lukket kranbil. Levering av glass, uten plastemballasje, går direkte til byggeplass uavhengig av truck eller byggekran. Det sparer både kostbar tid for kunden og miljøet. Samtidig er vi fleksible gjennom at vi om ønskelig kan levere flere ganger per dag. Vår ekspandering har gitt oss mulighet til å ansette tre nye medarbeidere på Vikeså og tre nye i Bergen, sier Søndergaard.

Kontrollert vekst
– Selv om vi øker volumet og henter inn nye kunder, handler det meste av hverdagen om leveringspunktlighet, yte god service til våre etablerte kunder, og i tillegg ha kort responstid da det gjelder nye henvendelser. Flyttingen av engros avd. til Bergen og generell høy leveringskvalitet er en del av strategien. Slike viktige grep gjør oss mer konkurransedyktige, vi skal gjøre hverdagen til kunder enklere og mer forutsigbar. Vi har en tydelig vekst, men den skal være kontrollert. Vår etablering av produksjon i Bergen har gitt oss bedre resultat enn forventet, både hos eksisterende kunder, nye kunder og mulige nye markeder. Med vår fremtidige strategi og gode medspillere ser vi også muligheter flere steder å ekspandere i Norge.
– Vi ønsker å tilby våre kunder produkter som har riktig kvalitet i henhold til dagens normer og standarder. Vi setter derfor stor pris på Glass og Fasadeforeningen (GF) sin innsats ved å øke kontrollen på produkter som blir levert ut i det norske markedet. Vi har tro på at et kontrollorgan vil kunne gi seriøse produsenter en vesentlig økt konkurranse evne i markedet. Dessverre opplever vi i dag en konkurransedreining i markedet, hvor det i mange tilfeller blir levert produkter som ikke tilfredsstiller gjeldene krav i normer og standarder, sier salgssjef Sveinung Gilje.

Gledelig
Bjørn Glenn Hansen, direktør i Glass og Fasadeforeningen, har selv langt fartstid i norsk og internasjonal glassindustri. Hvert eneste år de siste årene har han sett at andelen av importert isolerglass øker.
– Samtidig øker leveransen av bearbeidet glass fra norske bedrifter her hjemme. Vi kommer fortsatt til å ha en høy importandel av bygningsglassprodukter til det norske markedet, men med målrettet satsing, et sterkt kundefokus og gode samarbeidsavtaler åpner det seg et betydelig gjenerobringspotensial, sier han.
– Den delen av glassimporten som slipper gjennom uten å kunne dokumenteres i henhold til gjeldende krav og regler må uansett stoppes. GF arbeider i denne sammenheng tett med myndighetene og påvirker gjennom sin deltakelse blant annet i DIBKs Forum for tilsyn. Tilsynskampanjene DIBK gjennomfører og oppfølgingen fra DIBKs side i forbindelse med CE-merking av sikkerhetsglass samt plassering av produkter fra vår bransje blant annet på PRODOK20, gjenspeiler noe av dette. Det pågående arbeidet med akkreditering for foreningen som tilsynsorgan skal ytterligere forsterke denne innsatsen, sier Hansen.
Hansen trekker også frem samarbeidet foreningen har med med forsikringsselskapene gjennom FG Skadeteknikk. GF publiserte nylig veilederen «Retningslinjer for montering av trygghetsruter». Den beskriver hva som skal til for å levere klassifiserte og merkede trygghetsruter til bruksområdene FG Skadeteknikk beskriver i sine kravspesifikasjoner. For rettighet til å merke produkter til disse bruksområdene krever FG Skadeteknikk gjennomført GF-kurs samt godkjent produktdokumentasjon. Første mulighet til å sikre seg slik rett blir å delta på GFs kurs 8.-9. november i Trondheim.
LES OGSÅ: Ny veileder for montering av trygghetsruter

Fakta om glass

Isolerglass:
Isolerglass består av to eller flere lag glass adskilt med avstandslister av metall eller kunststoffmaterialer. Avstandslistene limes med en to-trinns forsegling til glasset overflate langs kantene og danner et lufttett hulrom (glassavstanden). Hulrommet fylles ofte med en luft/gassblanding som forsinker konveksjon og forbedrer rutas isolerende egenskaper.
Gode isolerruter består av tre lag floatglass og hvor ett eller flere av glassenes overflater som vender mot hulrommene er påført et ultratynt belegg som forbedrer isolerrutas evne til å selektere lysgjenomgang og total energigjennomgang samt forbedrer dens isolasjonsevne. I tillegg kan det samme glasset forbedres ytterligere ved at ett eller flere av glassene sikrer mot personskade ved sammenstøt, mot hærverk, innbrudd, prosjektiler, trykkbelastning og brannsmitte eller demper uønsket støy.

Bearbeidet glass:
Glass som råvare, såkalt floatglass, må ofte bearbeides for å tilfredsstille strenge bygningstekniske krav eller for å imøtekomme ønsker om bestemte designuttrykk.
Behandling av glassoverflatene med belegg for solavskjerming, bedre isolasjon, forenklet rengjøring eller antikondens er typisk for glass som skal til isolerglass.
Både til isolerglass og som enkeltglass bearbeides floatglasset gjennom herdeprosesser og lamineringsprosessser for å sikre mot kuttskader og gjennomfall ved sammenstøt, mot hærverk, innbrudd, skudd, prosjektiler, trykkbelastning og brannsmitte. En rekke forskjellig trykk og malingsteknikker benyttes for å gi glassets overflate bestemte designuttrykk. I bruksområder hvor glasset skal stå med utildekkede kanter tilbys en rekke kvaliteter på kantbearbeiding og hullboring. Ønskes det kan glasset i tillegg bøyes.
Mer teknisk informasjon om glass finner du på glassportal.no

Fakta
Vikeså Glassindustri as
Etablert: 1979
Adresse: Røyslandsfeltet i Bjerkreim kommune i Rogaland
Bransje: Totalleverandør av glass til fasade, trevare og glassmestre
Styreformann: Erik Ålgård
Daglig leder: Bo Søndergaard
Antall ansatte: 21
Kjøper råvare glass fra: Euroglas
Driftsinntekter 2016: 53 499 000,-
Resultat før skatt 2016: 1.429.000,-