Ny veileder for montering av trygghetsruter

Glass og Fasadeforeningen har, i samarbeid med FG Skadeteknikk, utgitt en ny veileder. «Retningslinjer for montering av trygghetsruter» som angir prinsipper for montering av glassruter med motstand mot og evne til å forsinke eller forhindre innbrudd.

Prinsippene som er beskrevet er basert på tester utført i samarbeid mellom Glass og Fasadeforeningen, Modum Glassindustri og FG Skadeteknikk (FG).

– Glass brukes ofte i utstillingsvindu. For enkelte har veien til vareutvalget før og etter åpningstid dessverre vært gjennom det samme vinduet. Det mangeårige samarbeidet mellom faglig ekspertise fra FG Skadeteknikk og Glass og Fasadeforeningen (GF) har resultert i effektive tiltak mot innbrudd og hærverk. Veileder «Retningslinjer for montering av trygghetsruter» er et av resultatene av det gode samarbeidet, sier direktør Bjørn Glenn Hansen i GF.

Det er et omfattende og grundig forarbeid, ikke minst gjennom en rekke tester, som ligger til grunn for revisjonen. I tiden fremover vil glass få en enda større betydning i butikkfronter og utstillingsområder.

– Glass bærer teknologiene som i dag benyttes på berøringsskjermer og displays. Snart skal dette tas i bruk også på disse flatene. GF og FG Skadeteknikk kommer til å fortsette å ha mye interessant både å snakke og å samarbeide om, sier Hansen.

Deltakere på «Fagdagen 2017» finner den nye veilederen på GFs informasjonsstand.

Fakta
Innsetting av dører med glass og vinduer samt utskifting av glass i eksisterende konstruksjoner skal utføres med FG-godkjente produkter.
Glass og Fasadeforeningen er satt til å føre register over glassprodusenter som omsetter produkter testet og sertifisert etter FG-300. Glass og Fasadeforeningen forvalter merkeordningen og gir bedriftene rett til å merke FG-godkjent glass med dette merket.

Bedrifter som gis slike rettigheter skal ha gjennomført kurset «Krav til dokumentasjon og merking av FG-godkjente trygghetsruter» hos Glass og Fasadeforeningen, og må kunne fremlegge dokumentasjon på produktenes motstandsevne.

Merket eies av FG Skadeteknikk og Glass og Fasadeforeningen. Med godkjenning for merking listeføres bedriften hos FG Skadeteknikk (www.fgsikring.no) og Glass og Fasadeforeningen (www.glassportal.no).