Stig Mikkelsen til «Glassarkitektur 2017»

Glass og Fasadeforeningen har gleden av å kunne presentere den anerkjente danske arkitekten Stig Mikkelsen som en av foredragsholderne på «Glassarkitektur 2017». Det faglige programmet retter søkelys mot aktuelle fagområder som skal fremme ny kunnskap tilpasset moderne energikrav og byggeskikk. Mikkelsen skal presentere et bygg med en glassfasade som er kun 78 millimeter tykk.

– Vi er synes vi har fått på plass et godt program og attraktive foredragsholdere til «Glassarkitektur 2017» på Thon Hotel Oslofjord 19. oktober. Det er fortsatt mulig å melde seg på, sier prosjektleder Hans Olav Meen Nilssen.
Stig Mikkelsen er direktør og partner i Mikkelsen Arkitekter AS. Han står bak mange spennende arkitektoniske perler i København. Blant annet Rambølls Head Office, Danmarks Radio, Danmarks Nationalbanks kantine og ny glasstrapp i Det Kongelige Bibliotek.
På Glassarkitektur 2017 tar Mikkelsen oss med inn i «Damesalen» på «Institut for Idræt på Københavns Universitet». Det eksisterende bygget, oppført i 1923, har fått en ny etasje med en «high-performance» glassfasade på kun 78 millimeter, med høy isoleringsfaktor, god soldemping, optimalt lysinnfall, innebygde persienner og veksling mellom transparens, gjennomskinnelighet og lukkete partier.
– High-performance glass ga en stor fleksibilitet for design av bygget, samt fine energidata. Samtidig bruker bygget minimalt med plass, sier Stig Mikkelsen.
Mikkelsen kommer til «Glassarkitektur 2017» også som deltaker.
– Jeg er interessert i arkitektur og teknologien den involverer, herunder glassets konstruktive og klimatekniske egenskaper. Jeg håper å bli inspirert og opplyst, og møte bransjefolk som deler mine interesser eller har lyst til å samarbeide om nye og spennende prosjekter.
– Glasset har stor betydning i moderne arkitektur?
– Glasset kan oppleves transparent, reflekterende eller translucent og varierer i sitt uttrykk gjennom døgnet og året. Teknologien, som blant annet gir oss muligheter til å bruke coating som teknisk og arkitektonisk virkemiddel, er i konstant utvikling. Dette vil drive og inspirere moderne arkitektur og vi tvinges dermed til å tenke nytt, sier Mikkelsen.
– Glass og Fasadeforeningen ønsker, blant annet med «Glassarkitektur 2017», å skape arenaer for tverrfaglig samarbeid. Målet er blant annet å inkludere alle fagområder tidlig i prosjekteringen av bygg. Hvilken nytte ser du i et tverrfaglig samarbeid?
– Etter min mening er tverrfaglig samarbeid grunnleggende for at vi som arkitekter kan være oppdaterte og bedre rustet til å gå inn i komplekse og krevende glass- og fasadeprosjekter. Selv deltar jeg i internasjonale glass- og fasadenettverk, blant annet er jeg Fellow i «Society of Facade Engineers. Tverrfaglig samarbeid gir meg stor inspirasjon, sier Mikkelsen.
Mer informasjon og påmelding til «Glassarkitektur 2017».

Hvert hus er unikt
En annen anerkjent og dyktig foredragsholder er sivilarkitekt Tommie Wilhelmsen. Han har rendyrket sin virksomhet og hans arkitektkontor tegner utelukkende privat hjem og fritidsboliger.
– Målet er at huset skal fungere morgen som kveld, uansett vær og årstider. Hvert hus er unikt, designet for situasjonen, stedet og menneskene som bor der, sa arkitekt Tommie Wilhelmsen til Glass & Fasade i 2015.
Nå skal han vise oss hvordan han når sine mål i praksis.

Teknologi
Bruk av elektrokrome glass, spesielt tilrettelagt for solskjerming, får bedre og bedre fotfeste ute i Europa. Til «Glassarkitektur 2017» kommer Ole H. Tverberg fra ARTEC og Jacob Ketner Vidkjær fra SageGlass. De tar deltakerne med på en teknologisk rundtur og gir et nærmere faglig dypdykk om Alvøen Skole i Bergen.

Elementfasader
Dagens fasader inneholder både kabelføringer og elektrokomponenter. Motorisert solskjerming har eksistert lenge. Nå er elektrokrome glassprodukter på vei inn, samt åpningsvinduer med styringssystemer og solcelleanlegg. En elementfasade produsert ferdig med alle komponenter gjør utvendige stillinger overflødige, noe som innebærer flere fordeler utover kostnadsbesparelser på byggeplassen.
Olivier de Rooij fra det uavhengige konsulentselskapet ACC Glasrådgivare AB kommer for å snakke om alle fordeler og muligheter man får om man velger å kle sitt bygg med en elementfasade i glass og aluminium.

«Dagslys, termisk komfort og TEK17»
Dagslys er avgjørende for god livskvalitet. I veiledningen til TEK10 kunne vi lese: Lysforholdene er av stor betydning for menneskets helse og trivsel, samt avgjørende for hvor raskt og sikkert vi kan utføre en arbeidsoperasjon. Dagslys er den belysningsform som i alminnelighet oppleves som best og mest riktig som allmennbelysning. For å opprettholde aktiviteter innendørs i de mørke timene av døgnet, må vi ha kunstig belysning.
Men hva er nytt TEK 17? Line R. Karlsen, som har doktorgraden «Dagslys og termisk komfort», gir deg svaret.