Sapa-konsernet bytter navn til Hydro

Fra og med 2. oktober 2017 er Sapa-konsernet heleid av Hydro og kommer til å operere under Hydro-navnet, som det nye forretningsområdet Extruded Solutions.

Den nye eierstrukturen påvirker ikke varemerkene Sapa og Wicona. Hydro har store ambisjoner om å fortsette å markedsføre disse som frittstående varemerker, skriver Hydro i en pressemelding til glassportal.no.

Med dette oppkjøpet øker Hydro selskapets rekkevidde, nærvær og innovative fordeler innen aluminiumbransjen. Hydro er nå et helt integrert aluminiumselskap med 35 000 ansatte i 40 land på alle kontinenter. Selskapet kombinerer lokal ekspertise, global rekkevidde og bidrag innenfor FoU. Foruten produksjon av primæraluminium, valsede og ekstruderte produkter og resirkulering utvinner Hydro også bauxitt, raffinerer aluminium og genererer energi.

Dette gjør Hydro til det eneste selskapet med 360° dekning i den globale aluminiumbransjen. Hydro finnes i alle markedssegmenter for aluminium med produksjon, markedsføring og handelsaktiviteter i hele verdikjeden, og betjener over 30 000 kunder. Med hovedkontor i Norge og mer enn 100 års erfaring innen fornybar energi, teknologiutvikling og innovasjon, tar Hydro sikte på å styrke kundenes og samfunnets levedyktighet samt skape en bærekraftig fremtid gjennom innovative aluminiumløsninger.  

Fakta:
• Sapa-konsernet er nå et forretningsområde innen Hydro med navnet Extruded Solutions.
• Med sine 35 000 ansatte har Hydro global rekkevidde, lokalt nærvær og aktiviteter i ca. 40 land på alle kontinenter. Selskapet har ca. 30 000 kunder verden over.
• Hydro er et globalt, helt integrert aluminiumselskap. Det er en av de største produsentene av primæraluminium og har virksomhet innen bauxitt, alumina og elektrisitet – de viktigste råmaterialene ved produksjon av prmæraluminium.
• Hydro er også en stor europeisk leverandør av valsede produkter til kunder innen bygg-, forpaknings-, litografi- og bilbransjen.
• Hydro har betydelige ressurser innen forskning og utvikling, arbeid med prosessteknologi for smelting og gjenvinning, materialteknologi samt produkter og løsninger for kunder.