Inspirerende «Fenestra Vision symposium»

SWISSPACER har nettopp arrangert sitt 3. «Fenestra Vision symposium». Temaet denne gang var «Smart windows and facades. Innovative materials». – Et inspirerende seminar, sier direktør i Glass og Fasadeforeningen, Bjørn Glenn Hansen .

Digitalisering har for lengst nådd vindus- og fasadeindustrien. Sammenkoblede bygninger, smarte vinduer og nye materialer legger store utfordringer til selskaper som produserer vinduer og fasader. Samtidig gir fremtidens trender attraktive muligheter for innovative forretningsmodeller. Men hvordan kan dette potensialet utnyttes effektivt? Spørsmålet ble reist når SWISSPACER inviterte til «Fenestra Vision symposium»

SWISSPACER, et engasjert og aktivt deltakende medlem i Glass og Fasadeforeningen, er arrangør for symposiet som denne gangen samlet 110 spesielt inviterte deltakere fra en rekke europeiske land.
Seminaret handlet mindre om SWISSPACERs egne teknologier og mer om kunnskapsformidling hentet fra nettverket selskapet har gjennom sin brede europeiske representasjon og tilknytning til Saint-Gobain.
– At de ulike temaene presenteres ut fra en kritisk tilnærming og erkjennelser, også når det er deres egne virkeområder, gjorde det både spennende og inspirerende å ha plass i salen, sier direktør i Glass og Fasadeforeningen, Bjørn Glenn Hansen. 
– Det mangler ikke på muligheter for vår bransje i tiden fremover. Men seminaret ga oss et klart og tydelig signal om at det kommer til å kreve både tempo og posisjonering fra bransjeaktørene. Men «smart» er ikke nødvendigvis så smart, viser det seg. Tradisjonelt tenkesett vil ikke lenger være tilstrekkelig alene. Steve Jobs klassiske sitat fikk vi bekreftet av foredragsholdere med høy kunnskap og kompetanse innenfor feltene de representerte:
 
«You can’t look at the competition and say you’re going to do it better. You have to look at the competition and say you’re going to do it differently.»

– «Fenestra Vision 2017» ga inspirasjon til å formidle deler fra det enorme mulighetsområdet vår bransje inviteres inn til. Seminaret bekreftet behovet for og verdien av fellesarenaer for bransjen å dele erfaringer, ideer, synspunkter, inspirasjon og utsikter. Din neste mulighet er «Fagdagen2017» og «Glassarkitektur2017», sier Hansen.
– Vi er svært godt fornøyd med årets symposium. Kompetente foredragsholdere og debattanter formidlet kunnskap, innsikt og tanker om fremtiden. Vi bygger godt faglig omdømme gjennom disse arrangementene og sikrer vår posisjon i markedet, sier SWISSPACERs salgs- og markedssjef for Nord-Europa, Jonas Eriksson.