Leverer smarte norsk vinduer

Nordvestvindet AS, CG Glass Vennesla AS og Smart Glass AS har startet et lite nasjonalt industrieventyr. De tre innovative norske bedriftene låner tysk teknologi for å kunne levere norskproduserte trevinduer med 3-lags isolerglass og dynamisk, trinnløs solskjerming uten bevegelige deler.

Norske isolerglassprodusenter har sett den ene markedsandelen etter den andre forsvinne ut av landet. Norske vindusprodusenter er blant selskapene som kjøper glasset utenlands. Nordvestvinduet AS er intet unntak. Selskapet forklarer det med at gode norske standardprodukter ikke er konkurransedyktige uten lave materialkostnader.

– For standardvinduer er dette dessverre situasjonen. For innovative og nye produkter derimot er situasjonen annerledes. Integrerte produkter er en del av fremtiden. Under utvikling og i produksjon av denne type produkter må vi ha nærhet til alle underleverandører. Dette produksjons- og utviklingssamarbeidet med CG Glass Vennesla og Smart Glass AS gjør oss i stand til å skape nisjeprodukter. Vi er stolte av at vi nå produsere dette i Norge, sier Rune Sætren, administrerende direktør i Nordvestvinduet.

Smart Glass AS har lenge jobbet med å levere produkter med integrerte funksjoner. Selskapet jobber i hovedsak med to produktgrupper. Det ene er forblendingsteknologi ved bruk av film tilkoblet strøm. Ved å skru strømmen av eller på kan man i løpet av et kvart sekund åpne eller stenge for innsyn eller sollys. En slik film kan enten lamineres inn mellom to glass eller limes på utsiden av et eksisterende glass.

Den andre produktgruppen består av elektrokrome glass. I Smart Glass sitt tilfelle EControl- glass som kan dimmes etter dag og årstidsbehov. Mengden av varme og lysenergi inn i rommet kan altså styres etter behov. Etterspørselen etter slike produkter er økende.

– Vi har tilbudt dette en stund og har skaffet oss erfaring. Tidligere importerte vi isolerglass med innbygget EControl-glass og solgte direkte til kunden. Dette var langt i fra optimalt. Det å levere EControl-glass med automatisk styring er nemlig en stor produksjons- og logistikkutfordring. Allerede under montering i glassfabrikken ligger byggetegninger som grunnlag for den enkelte glassrute. Alle glass har et lag med innebygget teknologi og sensorer, men utover det er ingen ting likt lenger. Utforming av hvert enkelt glass er bestemt av vinduets plassering i bygget. Når vi nå produserer dette selv hos CG Glass Vennesla, har vi mye større kontroll på hva vi leverer videre i verdikjeden, sier daglig leder i Smart Glass AS, Leif Hogner.

– Disse forholdene har selvfølgelig også betydning for vår produksjon. Glass med en kvalitativ lik forsegling, men med ulike kabellengder og avstand til koblingsbokser skal inn i våre rammer. Disse er naturlig nok heller ikke like. Derfor må vi få levert glass som er nøyaktig merket og at vi følger de samme tegningene. Full kontroll i produksjon og ved levering, gir oss også et fortrinn når vi skal levere service og vedlikehold på våre produkter, sier Rune Sætren.

Det er Smart Glass AS som har agenturet på EControl-glass i Norge. I skrivende stund er Leif Hogners selskap på vei inn under vingene til CG Glass Vennesla.

– Jeg er nå er ansatt i CG Glass Vennesla og skal drive Smart Glass som en avdeling hos min nye arbeidsgiver. Det betyr at industrisamarbeidet i praksis drives av to aktører. Vi får enda kortere avstand mellom beslutningen, bedre kommunikasjonslinjer og samhandling. Dessuten håper vi å kunne drive prisen nedover med effektiv produksjon. Elektrokrome glass kan nemlig oppleves som relativt dyre produkter. Men våre beregninger viser at vi ved en utetemperatur på 22 varmegrader kan redusere innetemperaturen med mellom 4 og 7 grader. Systemet har lavt eller intet vedlikeholdsbehov. Derfor mener vi at en slik investering svarer seg i løpet av 10-15 år, sier Hogner.

Levert i Trondheim

Samarbeidspartnerne har allerede levert 158 glass i 79 trevinduer med EControl-glass til E.C. Dahls Eiendoms kontorbygg i Trondheim. Siden juni har Lisa Johansen, prosjektleder og teknisk forvalter i selskapet, kunnet benytte systemet.

– Vinduene har absolutt levd opp til de forventningene vi hadde i forkant. Brukeropplevelsen er fantastisk. Når sollyset står på et vanlig vindu kjenner man at det blir varmt i rommet. Vi kan legge hånda inntil våre nye vindusglass uten å kjenne varmen innvendig. Både brukere og besøkende er imponert over vinduene.
– Foreløpig har vi ikke tilstrekkelig beregningsgrunnlag å vise til for å gjøre kost/nytte analyser. Men vi vet at vi vil spare mye på drift og vedlikehold i forhold til om vi for eksempel skulle hatt utenpåliggende solskjerming. Så langt har vi ikke hatt noen driftsutfordringer, men likevel tror vi at vi etter hvert bør ha en serviceavtale for å sikre stabilitet og varighet på investeringen. For oss er det også et pluss at vi har en ren og fin fasade på vårt bygg, sier Johansen.

Elektrokrome glass
Elektrokrome glass benytter seg av elektrokromatisme der svak strøm, automatisk eller manuelt, forårsaker et skifte mellom ioner og elektroder og gjør glasset mørkt/lys. Bruk av slike glass muliggjør en dynamisk styring og regulering av solstrålingsfaktoren i vinduer. Solstrålingen kontrolleres ved en elektrisk spenning. De elektrokrome vinduene kan da regulere solstrålingsinnslippet etter behov avhengig av oppvarmings‑ og kjølebehov, dagslysbehov og ønsket grad av solbeskyttelse.