Jørn Weiby til TrioVing AS

Jørn Weiby er et velkjent navn i glass og fasadebransjen. Nå har østfoldingen tatt plass hos ny arbeidsgiver i Ski i Akershus. – Jeg har alltid hatt stor interesse for lås og beslag og jeg er glad for å bli med på laget til TrioVing, sier Weiby.

Weiby er mer enn bare et kjent navn i bransjen. Han har også solid faglig bakgrunn. Han har jobbet 25 år i Saint-Gobain Bøckmann AS og senere GlassTeam AS. Etter å ha tatt fagbrev i glassfaget har han hatt en rekke oppgaver hos fasadebyggerne i Fredrikstad.

– Gjennom årene har jeg vært med innom de aller fleste fagområdene i bransjen. I tillegg til produksjon har jeg vært produksjonssjef, drevet med innkjøp, logistikk, HMS og produksjonsplanlegging, sier Weiby.
Weiby tok i våres det obligatoriske oppgraderingskurset for fasaderådgivere og er følgelig Autorisert Fasaderådgiver i Glass og Fasadeforeningen. Den faglige bakgrunnen bruker Weiby også i vervet som medlem i prøvenemda for Glassfaget i Østfold.
– Hvilken rolle skal du fylle i TrioVing?
– Jeg skal drive med salg til dørprodusenter i stål, tre og aluminium. TrioVing ser det naturlig nok som en stor fordel at jeg kommer fra fasadebransjen og ser hvilke behov bransjen og produsentene etterspør. Derfor vil jeg ha et ekstra fokus mot produsenter av klassifiserte dører, sier Weiby.

Les også: TrioVing endrer navn