«Fagdagen» 35 år: Riktig bruk av glass gir god livskvalitet

Kunnskap og kompetanse blir viktigere og viktigere som konkurransemiddel. Glass- og fasadebransjens interesseorganisasjon tilbyr derfor et bredt seminar-, kurs- og utdanningsprogram. 18. og 19. oktober inviterer foreningen til sitt hittil største arrangement.
– «Uten glass dør vi», sier vi med en tabloid vinkling. Faktum er uansett at tilgang til daglys, ut- og innsyn er avgjørende for vår livskvalitet, trygghet og sikkerhet. På de to arrangementene «Fagdagen 2017» og «Glassarkitektur 2017» får deltakerne et godt innblikk i hva våre materialer representerer, sier direktør Bjørn Glenn Hansen.

Foreningens første «Fagdag» (Glassbransjedagen) ble første gang arrangert i forbindelse med Bygg Reis Deg i 1982. To viktige temaer ble behandlet: «Riktig energiøkonomisering og bruk av glass i bygg» og «Sikkerhetskrav til glass i dagens og fremtidens bygg».
35 år senere er arrangementet blitt betydelig større og de faglige teamene er nødvendigvis blitt modernisert.
– Våre produkter er høyteknologiske materialer med egenskaper som har stor betydning for mange. Formidling av vår kunnskap om dette skal bidra til at det gjøres riktige valg som sikrer optimal opplevelse og varig glede. Programmene på «Fagdagen 2017» og «Glassarkitektur 2017» følger opp denne forpliktelsen, sier Hansen.

Faglig lag med bransjen
Programmet på «Fagdagen 2017» er delt inn i de tre fagseksjonene «bilglass», «fasade» og «produksjon og glassmester». Program, presentasjoner og utstilling er utformet i et samspill mellom viktige leverandører og Glass og Fasadeforeningen. 
– Sammen med «Glassarkitektur 2017» og «Bygg Reis Deg», blir «Fagdagen 2017» høstens viktigste møteplass. Arrangementet har stor oppslutning blant medlemsbedriftene. I tillegg til foredrag interne og eksterne fagspesialister arrangeres det en utstilling hvor en rekke av foreningens medlemsbedrifter viser siste nyvinninger innenfor sine virksomhetsområder, sier prosjektleder Per Henning Graff. 

«Bilglass-spesialister»
De senere årene har glass i bil flyttet seg fra å bare være en frontrute til å bli en del av bilens karosseri, og er nå helt fundamentalt for kjøretøyets egenskaper og sikkerhet. Sensorteknologi og displays har de senere årene blitt en del av kjøretøyets styrings- og overvåkningssystemer, og er avhengig av en korrekt montert frontrute for å gi riktig informasjon gjennom glasset.
– Det er våre glassmestere og våre bilglassmedlemmer som er spesialister i reparasjon og bytte av ruter i kjøretøy. Den spesialiteten skal vi dyrke gjennom de tre temaene «Hvilke utfordringer har bilglass-spesialistene?», «Fagkunnskap for bilglass-spesialistene?» og «Hvem er fremtidens bilglass-spesialister?», sier Graff.
I tillegg til faglige foredrag levert av Asim Gondal (Hella Gutmann), Henning Sundvoll (Bilglassgruppen), Arild Hansen (Autobransjens Leverandørforening) og Rune Sandve (Bilglassgruppen), presenteres en fagutstilling med verktøy og utstyr til bransjen.
til bransjen.
Mer informasjon og påmelding.

«Glassarkitektur 2017»
Tidsskriftet «Glass & Fasade» har vært glass og fasadebransjens fagkanal overfor arkitekter, ingeniører og byggenæringen siden 1987. Leserne oppdateres faglig om glass- og fasadematerialenes funksjoner og bruksområder. Sammen med foreningen etablerer tidsskriftet nå «Glassarkitektur 2017».
– Spesielt viktig er det å belyse at glasset har enorm betydning i utformingen av energivennlige og funksjonelle bygg. Uten glassets innovative egenskaper ville mulighetsbildet for arkitekter og prosjekterende vært betydelig redusert. Dette har vi fortalt våre trofaste lesere i hver eneste utgave i 30 år. Vi markerer jubileumsåret med å etablere denne gratiskonferansen, sier Bjørn Glenn Hansen.
Foredragsholderne er Dr. Line R. Karlsen med tittel «Daglys, termisk komfort i TEK17»,
Ole H. Tverberg/ARTEC /Julien Orrilard med «Muligheter og prosjektering med elektrokrome glass», Tommie Wilhelmsen med «Drømmeboliger blir virkelige» og danske Stig Mikkelsen med «High performance fasade» i København.

Glass og Fasadeforeningen arbeider mot utdanningsinstitusjoner på alle nivåer. I anledning Glassarkitektur 2017 er det gjort en avtale med Arkitekthøgskolen i Oslo. Lærer og student fra skolen er invitert for å vise studentprosjekter som fortelle om hvordan man kan utvikle undervisning og forskning i nye materialer og konstruksjoner. Dette i samarbeid med kompetansemiljøer i glassbransjen.

Mer informasjon og påmelding.

«Glassprisen 2017»
Glass og Fasadeforeningen og redaksjonsrådet i tidsskriftet «Glass & Fasade» har opprettet hedersprisen «Glassprisen 2017». Prisens formål er å fremme bruk av glass som foretrukket materiale i norsk arkitektur. Glasset skal være benyttet på en måte som får frem dets unike egenskaper og fordeler, og hvor det tjener til beste for samfunn, miljø og livskvalitet.
– Vi har mottatt flere forslag til nominasjoner. Men vi vet at det er en rekke leverte prosjekter der ute som fortjener å få oppmerksomhet. Vi håper derfor bransjen kjenner sin besøkelsestid og sender inn flere forslag til kandidater, sier faglig prosjektleder Hans Olav Meen Nilssen.
Prisen deles ut under «Glassarkitektur 2017» 19. oktober.
Mer informasjon om «Glassprisen 2017».