Nytt opptak av mesterstudenter

Glass og Fasadeforeningen gikk i fjor sammen med bransjeforeningene i BNL om et nytt utdanningsopplegg for mesterbrev. Nå er det klart for et nytt opptak av studenter.

Statistikk fra det tradisjonelle mesterløpet viser at i perioden 2011-2016 lå strykprosenten i faglig ledelse mellom 10 og 47 prosent.

– Vår mesterutdanning er lagt opp på en annen måte enn den tradisjonelle. Den er mer praktisk og prosjektbasert, og bedre koblet til håndverkernes virkelighet. Vårt mål er å unngå stryk, sier daglig Jørgen Ofstad i Blimester.

Jørgen Ofstad trekker fram organiseringen av den nye mesterutdanningen som en av hovedgrunnene til at strykprosenten vil gå kraftig nedover.

Modellen er delt i tre over tre semestre:

  1. Faglig ledelse med vekt på hele byggeprosessen, hele prosjektet
  2. Faglig fordypning
  3. Bedriftsledelse – ledelse, markedsføring og økonomi – som knytter sammen læringen fra de to første

– Hvert semester avsluttes med eksamen i form av en prosjektoppgave, forklarer Ofstad.

Sensorene er høyst kvalifisert fagfolk som Oddgeir Tobiassen fra Rørentreprenørene Norge og Bjørn Grimsrud fra Fagrådet for våtrom.

– Hvor vellykket modellen faktisk er, vet vi først i desember i år. Da skal første kull med 38 mesterstudenter levere inn sine avsluttende prosjektoppgaver.

Her kan du søke om opptak

LES OGSÅ: Historiske studenter

Ledige stillinger i Blimester

Blimester

Blimester.com er en flerfaglig, uavhengig, ideell non-profit utdanningsinstitusjon, med oppgave å bidra til utdanning av mestere innenfor byggenæringen.

Bransjeforeningene som står bak Blimester.com med både fag-, bransjekunnskaper og undervisningsressurser er: Glass og Fasadeforeningen, Byggmesterforbundet, Norske Murmestres Landsforening, Takentreprenørenes Forening, Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforund, Norske Anleggsgartnere miljø- og landskapsentreprenører, Rørentreprenørene Norge, Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund.