Program fasade og solskjerming

Program glassmestere/glassmontører

Program glassprodusenter og – bearbeidere

Program bilglass-spesialistene

Ny montasjesjef hos HubroHansen

Kim Rasmussen og HubroHansen satser offensivt mot fremtiden. Nå har selskapet rekruttert ny montasjesjef. Dan Aborrelund startet opp i august.

Aborrelund kommer fra Hubro Hansens danske søsterbedrift, HSHansen. Han har tidligere jobbet sammen med administrerende direktør Kim Rasmussen.

Dan Aborrelund har bakgrunn som fagarbeider etterfulgt av konstruktørutdanning. Aborrelund har i hele sin karriere jobbet med glass og aluminium, og har nær 15 års erfaring.

– Med Dan på laget til HubroHansen, står vi styrket mot fremtiden. I starten kommer Dan til å bruke en hel del tid på renovering og oppdatering av produksjonen. Vi har nemlig besluttet å legge nytt gulvbelegg i produksjonen, og samtidig endre produksjonslinjen. Dermed blir vi mer effektive og følger tidens krav til høy kvalitet, HMS og et godt arbeidsmiljø for de ansatte, sier Kim Rasmussen.

Rasmussen kan opplyse at HubroHansen i samarbeid med ÅBF har vunnet Nygårdsgaten 5 i Bergen, som er en stor jobb med utskifting av 514 vinduer. Selskapet skal også skifte en stor glasspyramide på Amfi Os i Bergen. I Oslo skal HubroHansen levere 27 glasstak for Backe Forny.

– August har vært en historisk bra måned for HubroHansen med et bedre salg enn forventet. Med ansettelsen av Dan og oppdateringen av produksjonen, skal bedriften stå sterkere når disse nye prosjektene skal leveres, sier Kim Rasmussen.

Ny investering i GlassTeam

Det er snart to år siden GlassTeam AS oppgraderte maskinparken og flyttet inn i nye lokaler på Sellebakk utenfor Fredrikstad. Driften er blitt godt etablert og ordrebøkene er fulle. Nå har produksjonssjef Henrik Søgaard Karlsen gjort ytterligere investeringer.

Selskapet har investert i en Schüco AF500. En nyvinning som ble «avduket» på BAU tidligere i år.
– Vi er veldig stolte av å være den første i Norge til å kjøpe denne maskinen. Investeringen er et ledd i vår satsing på norsk håndverk og arbeidskraft. Kombinasjonen av topp utstyr og lokal arbeidskraft, skal gjøre oss ytterligere konkurransedyktige mot våre konkurrenter som produserer i utlandet, sier Karlsen
– GlassTeam gikk for snart to år siden til innkjøp av en Schüco HS100. Er den allerede moden for utskiftning?
– Nei! HS100 er et fantastisk senter, men den har noen begrensninger på ulike kapp og bearbeidingsaktiviteter. Deler av kapp og bearbeiding ble tidligere løst på annet utstyr. Dette er eldre utstyr som også etter hvert ble en bremsekloss for oss. Vårt nye AF500 senter tetter nå alle «produksjonshull». Samtidig gir investeringen oss bedre effektivitet i produksjonen, høyere presisjon og kvalitet. Både HS100 senteret og AF500 gjør profilene klare for sammensetning når de er ferdige i maskinen. Vi unngår altså å sende profilene innom flere stasjoner, sier Karlsen.

Ønsker fagprøve i glassfaget som praksiskandidater

Med 5 års arbeidspraksis fra glassfaget kan du gå opp til fagprøven som praksiskandidat. Stadig flere bedrifter og deres medarbeidere benytter seg av ordningen. – Dette er gledelig og det viser at både bedriftene og deres medarbeidere følger med i timen, sier prosjektleder Per Henning Graff.

Glass og Fasadeforeningens kurs «Fagprøve i glassfaget for praksiskandidater» avholdes over en tredagers og en todagers samling på Kongsberg videregående skole – Glassfagsenteret. I perioden mellom samlingene skal kandidatene jobbe med nettbaserte oppgaver. Første samling er nettopp avsluttet

– Vi har med 10 flinke og ivrige «studenter», som nå har unnagjort første del, og vi vet at motivasjonen er stor for å gå på oppgave-jobbing utover høsten. Siste samling og fagprøven blir selvfølgelig ingen «walk over». De 10 studentene viser at de er motivert og ser ut til å legge ned betydelig innsats, hvilket er en forutsetning for å ta fagprøve som praksiskandidat. Vi må huske at vår bransje dekker et stort fagområde, og i tillegg skal det kunnes en del om regelverk og standarder. Man må kunne noe om alt og det er ikke mange av bedriftene som leverer hele spekteret. Derfor må den enkelte kandidat jobbe aktivt for å skaffe seg et bredt faglig grunnlag for å ta fagprøven, sier Graff.

Kandidatene som nå gjennomgår kurset et Henrik Riise Bjørvik (Kvams Glass Sandefjord AS), Gard Nylund (Holvik Glas), Kennet Andal (Holvik Glas), Kim Andresen (Altiglass AS), Rolf Peder Johnsen (Holvik Glas), Greig Scott (Altiglass AS), Tomasz Ratajczak (Pilkington Norge AS)- David Bednarclyk (Pilkington Norge AS) og Uldis Karklins (Pilkington Norge AS) og Jo Hytten (Kvams Glass Sandefjord AS).

«Fagdagen» 35 år: Riktig bruk av glass gir god livskvalitet

Kunnskap og kompetanse blir viktigere og viktigere som konkurransemiddel. Glass- og fasadebransjens interesseorganisasjon tilbyr derfor et bredt seminar-, kurs- og utdanningsprogram. 18. og 19. oktober inviterer foreningen til sitt hittil største arrangement.
– «Uten glass dør vi», sier vi med en tabloid vinkling. Faktum er uansett at tilgang til daglys, ut- og innsyn er avgjørende for vår livskvalitet, trygghet og sikkerhet. På de to arrangementene «Fagdagen 2017» og «Glassarkitektur 2017» får deltakerne et godt innblikk i hva våre materialer representerer, sier direktør Bjørn Glenn Hansen.

Foreningens første «Fagdag» (Glassbransjedagen) ble første gang arrangert i forbindelse med Bygg Reis Deg i 1982. To viktige temaer ble behandlet: «Riktig energiøkonomisering og bruk av glass i bygg» og «Sikkerhetskrav til glass i dagens og fremtidens bygg».
35 år senere er arrangementet blitt betydelig større og de faglige teamene er nødvendigvis blitt modernisert.
– Våre produkter er høyteknologiske materialer med egenskaper som har stor betydning for mange. Formidling av vår kunnskap om dette skal bidra til at det gjøres riktige valg som sikrer optimal opplevelse og varig glede. Programmene på «Fagdagen 2017» og «Glassarkitektur 2017» følger opp denne forpliktelsen, sier Hansen.

Faglig lag med bransjen
Programmet på «Fagdagen 2017» er delt inn i de tre fagseksjonene «bilglass», «fasade» og «produksjon og glassmester». Program, presentasjoner og utstilling er utformet i et samspill mellom viktige leverandører og Glass og Fasadeforeningen. 
– Sammen med «Glassarkitektur 2017» og «Bygg Reis Deg», blir «Fagdagen 2017» høstens viktigste møteplass. Arrangementet har stor oppslutning blant medlemsbedriftene. I tillegg til foredrag interne og eksterne fagspesialister arrangeres det en utstilling hvor en rekke av foreningens medlemsbedrifter viser siste nyvinninger innenfor sine virksomhetsområder, sier prosjektleder Per Henning Graff. 

«Bilglass-spesialister»
De senere årene har glass i bil flyttet seg fra å bare være en frontrute til å bli en del av bilens karosseri, og er nå helt fundamentalt for kjøretøyets egenskaper og sikkerhet. Sensorteknologi og displays har de senere årene blitt en del av kjøretøyets styrings- og overvåkningssystemer, og er avhengig av en korrekt montert frontrute for å gi riktig informasjon gjennom glasset.
– Det er våre glassmestere og våre bilglassmedlemmer som er spesialister i reparasjon og bytte av ruter i kjøretøy. Den spesialiteten skal vi dyrke gjennom de tre temaene «Hvilke utfordringer har bilglass-spesialistene?», «Fagkunnskap for bilglass-spesialistene?» og «Hvem er fremtidens bilglass-spesialister?», sier Graff.
I tillegg til faglige foredrag levert av Asim Gondal (Hella Gutmann), Henning Sundvoll (Bilglassgruppen), Arild Hansen (Autobransjens Leverandørforening) og Rune Sandve (Bilglassgruppen), presenteres en fagutstilling med verktøy og utstyr til bransjen.
til bransjen.
Mer informasjon og påmelding.

«Glassarkitektur 2017»
Tidsskriftet «Glass & Fasade» har vært glass og fasadebransjens fagkanal overfor arkitekter, ingeniører og byggenæringen siden 1987. Leserne oppdateres faglig om glass- og fasadematerialenes funksjoner og bruksområder. Sammen med foreningen etablerer tidsskriftet nå «Glassarkitektur 2017».
– Spesielt viktig er det å belyse at glasset har enorm betydning i utformingen av energivennlige og funksjonelle bygg. Uten glassets innovative egenskaper ville mulighetsbildet for arkitekter og prosjekterende vært betydelig redusert. Dette har vi fortalt våre trofaste lesere i hver eneste utgave i 30 år. Vi markerer jubileumsåret med å etablere denne gratiskonferansen, sier Bjørn Glenn Hansen.
Foredragsholderne er Dr. Line R. Karlsen med tittel «Daglys, termisk komfort i TEK17»,
Ole H. Tverberg/ARTEC /Julien Orrilard med «Muligheter og prosjektering med elektrokrome glass», Tommie Wilhelmsen med «Drømmeboliger blir virkelige» og danske Stig Mikkelsen med «High performance fasade» i København.

Glass og Fasadeforeningen arbeider mot utdanningsinstitusjoner på alle nivåer. I anledning Glassarkitektur 2017 er det gjort en avtale med Arkitekthøgskolen i Oslo. Lærer og student fra skolen er invitert for å vise studentprosjekter som fortelle om hvordan man kan utvikle undervisning og forskning i nye materialer og konstruksjoner. Dette i samarbeid med kompetansemiljøer i glassbransjen.

Mer informasjon og påmelding.

«Glassprisen 2017»
Glass og Fasadeforeningen og redaksjonsrådet i tidsskriftet «Glass & Fasade» har opprettet hedersprisen «Glassprisen 2017». Prisens formål er å fremme bruk av glass som foretrukket materiale i norsk arkitektur. Glasset skal være benyttet på en måte som får frem dets unike egenskaper og fordeler, og hvor det tjener til beste for samfunn, miljø og livskvalitet.
– Vi har mottatt flere forslag til nominasjoner. Men vi vet at det er en rekke leverte prosjekter der ute som fortjener å få oppmerksomhet. Vi håper derfor bransjen kjenner sin besøkelsestid og sender inn flere forslag til kandidater, sier faglig prosjektleder Hans Olav Meen Nilssen.
Prisen deles ut under «Glassarkitektur 2017» 19. oktober.
Mer informasjon om «Glassprisen 2017».

Nytt opptak av mesterstudenter

Glass og Fasadeforeningen gikk i fjor sammen med bransjeforeningene i BNL om et nytt utdanningsopplegg for mesterbrev. Nå er det klart for et nytt opptak av studenter.

Statistikk fra det tradisjonelle mesterløpet viser at i perioden 2011-2016 lå strykprosenten i faglig ledelse mellom 10 og 47 prosent.

– Vår mesterutdanning er lagt opp på en annen måte enn den tradisjonelle. Den er mer praktisk og prosjektbasert, og bedre koblet til håndverkernes virkelighet. Vårt mål er å unngå stryk, sier daglig Jørgen Ofstad i Blimester.

Jørgen Ofstad trekker fram organiseringen av den nye mesterutdanningen som en av hovedgrunnene til at strykprosenten vil gå kraftig nedover.

Modellen er delt i tre over tre semestre:

  1. Faglig ledelse med vekt på hele byggeprosessen, hele prosjektet
  2. Faglig fordypning
  3. Bedriftsledelse – ledelse, markedsføring og økonomi – som knytter sammen læringen fra de to første

– Hvert semester avsluttes med eksamen i form av en prosjektoppgave, forklarer Ofstad.

Sensorene er høyst kvalifisert fagfolk som Oddgeir Tobiassen fra Rørentreprenørene Norge og Bjørn Grimsrud fra Fagrådet for våtrom.

– Hvor vellykket modellen faktisk er, vet vi først i desember i år. Da skal første kull med 38 mesterstudenter levere inn sine avsluttende prosjektoppgaver.

Her kan du søke om opptak

LES OGSÅ: Historiske studenter

Ledige stillinger i Blimester

Blimester

Blimester.com er en flerfaglig, uavhengig, ideell non-profit utdanningsinstitusjon, med oppgave å bidra til utdanning av mestere innenfor byggenæringen.

Bransjeforeningene som står bak Blimester.com med både fag-, bransjekunnskaper og undervisningsressurser er: Glass og Fasadeforeningen, Byggmesterforbundet, Norske Murmestres Landsforening, Takentreprenørenes Forening, Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforund, Norske Anleggsgartnere miljø- og landskapsentreprenører, Rørentreprenørene Norge, Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund.

Investeringer i Modum Glassindustri

Modum Glassindustri har tradisjon for å være tidlig ute med investeringer og oppgraderinger i maskinparken. Siste tilskudd til fabrikken er en dobbeltsidig slipegate for rektangulære glass.

– I 2015 tok vi i bruk Norges første CNC linje for bearbeiding av fasongglass. Det er en Intermac Vertmax. Nå har vi akkurat kjørt i gang Norges absolutt råeste slipegate for rektangulære glass, en Intermac Busetti F10. Den nye linjen gir økt kapasitet og mulighet for store formater, sier daglig leder i Modum Glassindustri, Henning Austad til Glass og Fasadeforeningen.

Modum Glassindustri er kjent for å være tidlig ute med å modernisere fabrikken.

Allerede i 1974 gikk selskapet til innkjøp av sin første vertikale slipemaskin for fasettsliping. Den ble levert fra Bando i Japan tok over fra å slipe på stein.

I 1990 hentet Modum Glassindustri AS den første Intermac CNC maskinene til landet. Den nest siste investeringen var utstyr for å utføre keramisk print i 2008.

– Målet med våre investeringer er å gjøre oss priseffektive sammenlignet med import, samt at investeringene skal gi oss et øket mulighetsområde. For å oppnå dette må de fleste av våre investeringer være banebrytende i den forstand at de gir oss fortrinn i forhold til de vi konkurrerer med, sier Henning Austad.

– Vi har de siste årene hatt en klar strategi om å produsere i Norge, og IKKE supplere egen produksjon med «billigere» import. Det har vært viktig for oss for å beholde kompetanse, og kontroll over egen utvikling. I dette valget har investering i ny teknologi vært en vesentlig brikke. Allerede i september installerer vi en ny helautomatisk linje for hullboring, avslutter Austad.