Rask fremgang med Wicona og Sapa Building System

I oktober 2015 ble Dag Ove Pettersen ansatt som distriktsansvarlig innen varemerket Wicona i Sapa Building Systems. Pettersen har åpenbart tatt sjumilssteg i selskapet. To år senere har han rykket frem til å bli «country manager». – Vi skal ta nye markedsandeler og vokse i det norske markedet sier, Pettersen.

Siden 1992 har «Wicona» og «Sapa» hver for seg vært tilknyttet Glass og Fasadeforeningen. Først gjennom separate medlemskap i GF-forløperen Norske Fasadeentreprenørers Forening. Den gang het selskapene Wicona Scandinavia AB og Sapa AS. Gjennom årene har det vært omorganiseringer og strukturendringer i begge selskaper. Helt frem til 2013 var selskapene rene konkurrenter. Det året fusjonerte Sapa og Hydro (eier av Wicona) sine byggesystemer inn i selskapet Sapa Building Systems. Selskapet er landsbasert og markedsfører nå varemerkene Wicona og Sapa Building System.

Det har nå gått nesten fire år siden fusjonen og Øystein Havik ble landssjef for begge merkevarene.

LES OGSÅ: Sapa, helt enkelt

Øystein Havik ønsket selv å trappe ned og Johan Strand, Managing Director Nordic & Baltic for Sapa Building Systems, har nå tilsatt Pettersen som Haviks etterfølger.

– Jeg vil på ingen måte si at jeg har erstattet Øystein Havik. Øystein går tilbake til stillingen som salgssjef for Sapa Building System. Dermed vil han forsterke vårt salgsapparat for dette varemerket. Like viktig for selskap, marked og meg personlig blir hans bidrag i den kommende perioden, som vi har definert som en overgangsfase. Havik har gjort svært mye bra for Sapa Building Systems. Han har lykkes spesielt godt med å smelte sammen to organisasjoner og kulturer. Dessuten er hans årelange erfaring fra bransjen verdifull. Alt dette ønsker jeg å benytte meg av i min nye jobb. Oppgaven handler om å dyrke og videreutvikle selskapets sterke sider og samtidig se etter forbedringer, sier Pettersen.

Vekst

Samlet har Wicona og Sapa Building System en høy andel av det norske markedet for byggesystemer i aluminium. Hver for seg har merkevarene også respektable andeler.

– Du sier du vil ha en vekst og større markedsandel. Hvordan skal dere klare det?

– Wicona og Sapa Building System er to forskjellige systemer som til en viss grad supplerer hverandre. Målgruppene er også litt forskjellig. Vi ser at våre byggere i større grad kan nyttegjøre seg av begge systemer på enkelte byggeprosjekter. På den måten kan man få større leveranser til bygg med flere funksjoner og fasadetyper. Dernest ønsker vi, gjennom en tydelig markedsstrategi, å øke antall beskrivelser ute hos arkitektene. Til slutt skal vi ikke glemme det grønne skiftet og etterspørselen etter energivennlige fasader. Sapas nordiske og baltiske samarbeid med SolTech Energy Sweden AB gjør oss i stand til å levere integrerte solceller i fasader og bygg. Etter vår oppfatning er vi i front og møter markedet med en attraktiv samarbeidspartner. Sapa Building Systems har muligheten til å tilby autoriserte produsenter produkter som har ulike grader av transparens og som kan integreres både i isolerglassmoduler og i tettfelter i fasader. I Sverige er vi inne på flere prosjekter. Her hjemme har vi beskrevet flere prosjekter og venter på å få bekreftet leveranser, sier Pettersen.

Self made

42-årige Dag Ove Pettersen har erfaring fra ulike mindre selskaper i byggenæringer. Det var først når han ankom Sika i 2009 karrieren begynte å ta fart.

– Jeg har ingen lang akademisk bakgrunn. Men jeg har skaffet meg kunnskap gjennom prosjektlederkurs på blant annet BI. De to første årene i Sika jobbet jeg med produkter til skipsindustrien. Deretter gikk jeg over til glass – og fasadebransjen. I 2016 ble jeg autorisert fasaderådgiver gjennom Glass og Fasadeforeningen. I løpet av tiden min i Sapa har jeg tilegnet meg kunnskap og jeg vil si at jeg begynner å få god kjennskap til produktene og systemene våre. Selv om jeg tar et steg opp skal jeg fortsatt ha ansvar for noen kunder, forteller Pettersen.

Pettersen er aktiv også i det private livet. Han er både styreleder og instruktør i kampsport.

– Kampsportutøvelse og –formidling har gjort meg i stand til å takle stress og press. Samtidig ser jeg nytten av å trene og jobbe mot konkrete mål. Det er verdifull erfaring som jeg tar med meg inn i min nye jobb, sier Pettersen.