Askjer valgt til ny styreleder for Ruteretur

Ruteretur AS avholdt sin ordinære generalforsamling 20. juni. Thor Olaf Askjer ble valgt til styreleder for den kommende toårsperioden. Returselskapet, som eies blant annet av Glass og Fasadeforeningen, samler inn isolerglassruter som er farlig avfall på grunn av PCB (PCB-ruter).

Ruteretur fyller 15 år nå i juni og har siden oppstarten samlet inn 800 000 PCB-ruter fra hele landet. Non-profitt selskapet eies av Glass og Fasadeforeningen, Hovedorganisasjonen Virke, Norges Bygg- og Eiendomsforening, Norsk Eiendom og Norsk Trevare. Hver av disse fem organisasjonene eier 20 % av returselskapet og har en plass i styret. Ruteretur oppgir i pressemeldingen at styreledervervet rullerer mellom eierne.

Thor Olaf Askjer er administrerende direktør i Norsk Eiendom, og har sittet som deres representant i Rutereturs styre i en årrekke, hvorav de tre siste årene som nestleder. Askjer overtar nå styreledervervet etter Bengt Herning fra Virke, som fortsetter som Virkes vararepresentant i Rutereturs styre.

Thor Olaf Askjer kommenterer følgende i det han tiltrer som styreleder for det han beskriver som et svært spesielt aksjeselskap:

– Bransjeforeningene som eier Ruteretur AS har gjennom dette arbeidet tatt et betydelig samfunnsansvar. De siste 15 år har vi samlet inn 800 000 vindusruter som inneholder PCB. Helse- og miljøeffekten av dette arbeidet er sterkt underkommunisert. Vi er forberedt på å ta ansvaret enda noen år inntil antall PCB-holdige ruter er så lavt at det kan håndteres som annet farlig avfall.