Pilkington Activ oppfyller standard

Verdens første selvrensende glass, Pilkington Activ™, har blitt verifisert og oppfyller offisielt den nye europeiske standarden for selvrensende glass. EN 1096-5 tester og klassifiserer selvrensende egenskaper for belagt glass.

Dette er den eneste uavhengige vurderingen som kan dokumentere egenskaper til produkter som bruker hydrofile og fotokatalytiske egenskaper for å forbedre glassets renhet, skriver Pilkington i en pressemelding til Glass og Fasadeforeningen.

Pilkington Activ™, som i år feirer sitt 15-årsjubileum, bruker et mikroskopisk tynt belegg med dobbeltvirkende effekt. Først blir belegget aktivert av dagslys for å bryte ned organiske stoffer som ses som urenheter på glasset. Dernest vil regnvann som treffer glassets overflate sørge for at disse urenheter løsner og ledes vekk.

Testen fra Fraunhofer Institute og IST i Tyskland bekrefter disse egenskapene til Pilkington Activ ™. Tidligere har glasset også oppnådd klasse A, den høyeste klassifiseringen for beleggets holdbarhet i samsvar med EN 1096-2. Denne standarden tester blant annet slitasje til belegg under naturlige værforhold.

– Vi merker økt etterspørsel for selvrensende glass både i næringsbygg så vel som i boliger, sier administrerende direktør for Pilkington Norge AS, Asbjørn Lunde.

Rask fremgang med Wicona og Sapa Building System

I oktober 2015 ble Dag Ove Pettersen ansatt som distriktsansvarlig innen varemerket Wicona i Sapa Building Systems. Pettersen har åpenbart tatt sjumilssteg i selskapet. To år senere har han rykket frem til å bli «country manager». – Vi skal ta nye markedsandeler og vokse i det norske markedet sier, Pettersen.

Siden 1992 har «Wicona» og «Sapa» hver for seg vært tilknyttet Glass og Fasadeforeningen. Først gjennom separate medlemskap i GF-forløperen Norske Fasadeentreprenørers Forening. Den gang het selskapene Wicona Scandinavia AB og Sapa AS. Gjennom årene har det vært omorganiseringer og strukturendringer i begge selskaper. Helt frem til 2013 var selskapene rene konkurrenter. Det året fusjonerte Sapa og Hydro (eier av Wicona) sine byggesystemer inn i selskapet Sapa Building Systems. Selskapet er landsbasert og markedsfører nå varemerkene Wicona og Sapa Building System.

Det har nå gått nesten fire år siden fusjonen og Øystein Havik ble landssjef for begge merkevarene.

LES OGSÅ: Sapa, helt enkelt

Øystein Havik ønsket selv å trappe ned og Johan Strand, Managing Director Nordic & Baltic for Sapa Building Systems, har nå tilsatt Pettersen som Haviks etterfølger.

– Jeg vil på ingen måte si at jeg har erstattet Øystein Havik. Øystein går tilbake til stillingen som salgssjef for Sapa Building System. Dermed vil han forsterke vårt salgsapparat for dette varemerket. Like viktig for selskap, marked og meg personlig blir hans bidrag i den kommende perioden, som vi har definert som en overgangsfase. Havik har gjort svært mye bra for Sapa Building Systems. Han har lykkes spesielt godt med å smelte sammen to organisasjoner og kulturer. Dessuten er hans årelange erfaring fra bransjen verdifull. Alt dette ønsker jeg å benytte meg av i min nye jobb. Oppgaven handler om å dyrke og videreutvikle selskapets sterke sider og samtidig se etter forbedringer, sier Pettersen.

Vekst

Samlet har Wicona og Sapa Building System en høy andel av det norske markedet for byggesystemer i aluminium. Hver for seg har merkevarene også respektable andeler.

– Du sier du vil ha en vekst og større markedsandel. Hvordan skal dere klare det?

– Wicona og Sapa Building System er to forskjellige systemer som til en viss grad supplerer hverandre. Målgruppene er også litt forskjellig. Vi ser at våre byggere i større grad kan nyttegjøre seg av begge systemer på enkelte byggeprosjekter. På den måten kan man få større leveranser til bygg med flere funksjoner og fasadetyper. Dernest ønsker vi, gjennom en tydelig markedsstrategi, å øke antall beskrivelser ute hos arkitektene. Til slutt skal vi ikke glemme det grønne skiftet og etterspørselen etter energivennlige fasader. Sapas nordiske og baltiske samarbeid med SolTech Energy Sweden AB gjør oss i stand til å levere integrerte solceller i fasader og bygg. Etter vår oppfatning er vi i front og møter markedet med en attraktiv samarbeidspartner. Sapa Building Systems har muligheten til å tilby autoriserte produsenter produkter som har ulike grader av transparens og som kan integreres både i isolerglassmoduler og i tettfelter i fasader. I Sverige er vi inne på flere prosjekter. Her hjemme har vi beskrevet flere prosjekter og venter på å få bekreftet leveranser, sier Pettersen.

Self made

42-årige Dag Ove Pettersen har erfaring fra ulike mindre selskaper i byggenæringer. Det var først når han ankom Sika i 2009 karrieren begynte å ta fart.

– Jeg har ingen lang akademisk bakgrunn. Men jeg har skaffet meg kunnskap gjennom prosjektlederkurs på blant annet BI. De to første årene i Sika jobbet jeg med produkter til skipsindustrien. Deretter gikk jeg over til glass – og fasadebransjen. I 2016 ble jeg autorisert fasaderådgiver gjennom Glass og Fasadeforeningen. I løpet av tiden min i Sapa har jeg tilegnet meg kunnskap og jeg vil si at jeg begynner å få god kjennskap til produktene og systemene våre. Selv om jeg tar et steg opp skal jeg fortsatt ha ansvar for noen kunder, forteller Pettersen.

Pettersen er aktiv også i det private livet. Han er både styreleder og instruktør i kampsport.

– Kampsportutøvelse og –formidling har gjort meg i stand til å takle stress og press. Samtidig ser jeg nytten av å trene og jobbe mot konkrete mål. Det er verdifull erfaring som jeg tar med meg inn i min nye jobb, sier Pettersen.

Askjer valgt til ny styreleder for Ruteretur

Ruteretur AS avholdt sin ordinære generalforsamling 20. juni. Thor Olaf Askjer ble valgt til styreleder for den kommende toårsperioden. Returselskapet, som eies blant annet av Glass og Fasadeforeningen, samler inn isolerglassruter som er farlig avfall på grunn av PCB (PCB-ruter).

Ruteretur fyller 15 år nå i juni og har siden oppstarten samlet inn 800 000 PCB-ruter fra hele landet. Non-profitt selskapet eies av Glass og Fasadeforeningen, Hovedorganisasjonen Virke, Norges Bygg- og Eiendomsforening, Norsk Eiendom og Norsk Trevare. Hver av disse fem organisasjonene eier 20 % av returselskapet og har en plass i styret. Ruteretur oppgir i pressemeldingen at styreledervervet rullerer mellom eierne.

Thor Olaf Askjer er administrerende direktør i Norsk Eiendom, og har sittet som deres representant i Rutereturs styre i en årrekke, hvorav de tre siste årene som nestleder. Askjer overtar nå styreledervervet etter Bengt Herning fra Virke, som fortsetter som Virkes vararepresentant i Rutereturs styre.

Thor Olaf Askjer kommenterer følgende i det han tiltrer som styreleder for det han beskriver som et svært spesielt aksjeselskap:

– Bransjeforeningene som eier Ruteretur AS har gjennom dette arbeidet tatt et betydelig samfunnsansvar. De siste 15 år har vi samlet inn 800 000 vindusruter som inneholder PCB. Helse- og miljøeffekten av dette arbeidet er sterkt underkommunisert. Vi er forberedt på å ta ansvaret enda noen år inntil antall PCB-holdige ruter er så lavt at det kan håndteres som annet farlig avfall.

Digitalt premium-møte i Larvik

Digitalisering gjennom blant annet BIM er hverdagen i byggenæringen. Schücos digitale bidrag består av Schüco Digital og Schüco Virtual Construction Lab. Men den digitale virkeligheten blir stadig mer omfangsrik. Schücos «Premium Partnere» fikk derfor en smakebit på effektiv digital markedsføring under siste premium-samling i Larvik.

Konseptet «Schüco Premium Partner» baserer seg på at utvalgte leverandører til privatmarkedet sammen setter felles mål på kvalitet, kunnskap og ferdigheter når produkter og tjenester skal leveres til dette ettertraktede markedet.

Partnerskapet består i dag av fasadeentreprenørene Elverhøy Aluminium og Glass AS (Østlandet), Farstad Aluminium AS (Rogaland), Aluminium Fasader AS (Østlandet), og Straumsheim Glass og Fasade AS (Møre og Romsdal). Alle disse fire har vært Premium Partnere helt siden oppstarten og har lang erfaring og god kompetanse på eneboliger og rådgivning mot arkitekter. Kebo Glass AS i Bergen og Alglass AS i Haugesund var gjester på samlingen.

Digitalisering

– Schüco fortsetter å posisjonere seg i privatsegmentet. Våre partnere og systembyggere har direkte kontakt med kundene og sammen må vi følge en tydelig og enhetlig strategi. Skal vi fortsatt lykkes må vi hele tiden forbedre oss og henge med i utviklingen. For alle ledd i verdikjeden handler det nå om digitalisering. På siste samling satte vi derfor søkelys på hvordan vi kan og skal benytte digital markedsføring fremover, sier markedssjef Hanne Sofie Flem Bjørkestøl.

Bjørkestøl hadde hentet inn Oktan Oslo for å fortelle om markedsføring basert på folks brukermønster på nett og nødvendigheten av å søkeroptimalisere (SEO) innhold på egen nettside.

For de mer digitalt interesserte kan vi fortelle at selskapet selvfølgelig ga en grunnleggende innføring i nåtiden og fremtidens digitale verden. Begrepene «programmatiske plattformer» «disrupthive technologies, «holoportation», «smart city» og «generation z» er noen begreper vi vil høre mer om i tiden som kommer.

– For «våre» fasadeentreprenører og –montørene handler digitalisering om BIM og samhandling gjennom Schüco Digitals tre kjernefunksjoner; digitale produkter, digital support og digital lab. For Premium Partnerne var Oktan Oslos foredrag nyttig i arbeidet med markedsføring og kommunikasjon, ikke bare mot forbrukerne, men også mot alle våre målgrupper, sier Flem Bjørkestøl.

Messecontainer

Selv med et sterkt fokus glemmer ikke Schüco den analoge delen av markedsføringen. Systemleverandøren er til stede på de store møteplassene for næringen.

I samarbeid med Premium Partnerne og Invit Arkitekter har selskapet nå utviklet en messecontainer. Containeren er 7 ganger 3 meter og skal ha innmontert skyvedør, foldedør, ytterdør og glassfasade. Lansering og første visning vil være på «Gjør din bolig bedre» i Ålesund 29. september til 1. oktober.

– Vi vil i større grad delta på messer sammen med våre partnere. Vi ser fortsatt et behov for fysisk tilstedeværelse der hvor kunden vår er. Det er her de ser og kjenner forskjellen. Vi har sett at messedeltakelser krever mye ressurser i form av tid og penger, både for oss og fasadeentreprenørene. Messecontaineren er fleksibel og gjør det effektivt for våre partnere å vise seg frem på lokale arrangementer. Partnerne kan benytte seg av containeren så mye de vil og hvor de måtte ønske gjennom hele året, forklarer Flem Bjørkestøl.

Sapa, helt enkelt

Sapa Building System har nylig startet på en omprofileringsprosess som skal være fullt implementert innen utgangen av året. Med fokus på forenkling styrker Sapa Building System varemerket til bedre å gjenspeile selskapets verdier, opprinnelse, forretningsmodell og produkttilbud.

Det overordnede målet er å tilpasse varemerket til morselskapets identitet, men allikevel skille det fra konsernets øvrige forretningsområder. Én verden, et varemerke, én logo, skriver selskapet i en pressemelding til Glass og Fasadeforeningen.

Sapa skriver videre:

– Behovet for omprofilering har oppstått som følge av selskapets vekst og kravet om å levere et tydelig budskap, samt å kunne møte fremtidige endringer og utfordringer som et sterkt selskap.

Én verden, et varemerke, én logo

–Den nye Sapa-logoen er den tydelige visualiseringen av et sterkt og tydelig varemerke som fokuserer på fellesnevneren i alt vi gjør: Aluminium.

Fargedifferensieringen fra morselskapet er enkel og karakteristisk. Sapa-logoen til Sapa Building System har en særegen grønnfarge som er inspirert av den dype grønnfargen på de skandinaviske furuskogene der selskapet har sine røtter. Den symboliserer også de grønne egenskapene til aluminium – materialet som er hjertet og kjernen i alle våre produkter.

Logoen har fått rene, klare linjer og skal hovedsakelig brukes frittstående for å understreke vår åpne, tydelige og tilgjengelige forretningskultur. Den rene og minimalistiske stilen er en referanse til den skandinaviske måten å leve og gjøre forretninger på: En ærlig, enkel og likefrem tilnærming. Med Sapa får du det du ser.

I tråd med Sapas arv

– Denne forenklede strategien er helt i tråd med våre skandinaviske røtter. Vi elsker rett og slett enkelhet i design, i holdninger, i relasjoner, i fungerende løsninger. Enkelheten gjenspeiles også i vår fleksibilitet, som er en del av vårt DNA. Vi kombinerer lokalt med globalt og skaper de beste produktene og løsningene verden over på en likefrem, ærbødig og bærekraftig måte. Vekst, resultater og kundenes suksess måles i økende grad opp mot klimapåvirkning, energibehov og urban ekspansjon. Ambisiøst? Absolutt! Men enklere enn dette kan det knapt bli!

Satser på bedriftsutvikling

Glass og Fasadeforeningen setter fokus på leder- og bedriftsutvikling hos sine medlemsbedrifter. Som et ledd i denne offensiven lanseres nå kurset «Eierskap og eierskifte» som et nytt medlemstilbud. Kursholder er Kristian Skjølaas.

– Under vårt arrangement «Glass og Fasadedagene 2017» i mars rettet foreningen blikket mot unge ledere som skal styre fremtiden for vår bransje og de pågående og kommende endringene som foretas i selskapene. Til dette hører en god forståelse av hvordan eierskap og eierskapsskifter skal håndteres. Temaene ble svært godt mottatt. Vi ønsker å videreutvikle vårt kursprogram og følger nå opp med å tilby dette nye kurset, sier direktør i Glass og Fasadeforeningen, Bjørn Glenn Hansen.

Glass og Fasadeforeningen har inngått et samarbeid med kursholder KESS EDUCATION og Kristian Skjølaas.

Kurset «Eierskap og eierskifte» er åpent for alle medlemmer og målgruppen for kurset er bedriftseiere fra familier og andre aktive eiere, styremedlemmer og ledere.

Temaer på kurset:

  • Eierskap – Familiebedrifter og aktive eiere
  • Ulike eiere og styrets rolle og oppgaver
  • Eldrebølgen og utfordringer for generasjons- og eierskifter
  • Salg av virksomhet – Hvordan finner den «riktige kjøper»?
  • Hva er bedriften verdt?
  • Alternative selskapsstrukturer/eierstruktur
  • Skatte- og avgiftsforhold ved eierskifte?

Glass og Fasadeforeningen vil sende ut kursinvitasjoner før ferien, men sett av datoen 12. september allerede nå.

Vil du vite mer? Ta kontakt!
Bjørn Glenn Hansen i Glass og Fasadeforeningen
Mobiltelefon: 0047 958 54 259
e-post adresse: hansen@gffn.no

Kristian Skjølaas i KESS EDUCATION
Mobiltelefon:0047 901 09 608
e-post adresse: ks@kessinvestment.no

Vil forebygge delaminering i bygningsglassprodukter

Bruken av laminert glass øker i omfang, og spesielt i bruksområder hvor det må tas hensyn.
– Som for andre bygningsmaterialer må laminert glass produseres, håndteres og monteres på en faglig forsvarlig måte. GF-veilederen som skal motvirke delaminering beskriver forutsetninger og tiltak som vil sikre langvarig glede og nytte av laminerte bygningsglassprodukter, sier direktør Bjørn Glenn Hansen.

Laminert glass brukes blant annet for å hindre gjennomfall og sårskader ved sammenstøt, mot hærverk og innbrudd, og annen type trykkbelastning. Laminert glass består av to eller flere lag glass laminert sammen med folier av ulike plastmaterialer. Glassene kan være av ulik tykkelse og med ulike egenskaper, tilpasset ulike bruksområder. Folien eller foliene, kan være av forskjellige tykkelser, og ha ulik stivhet og transmisjon.

– Delaminering i laminerte bygningsglass kan forekomme som følge av produksjonsfeil, klimatiske påkjenninger, feil montering, feil bruk eller prosjekteringsfeil. Glass og Fasadeforeningen har nå gitt ut en ny veileder som gir råd for tiltak som vil redusere omfanget av dette, sier Bjørn Glenn Hansen.

Hansen trekker frem noen eksempler der delaminering kan oppstå uten at det er tatt nødvendige hensyn.

– Glassformater med skarpe vinkler, som for eksempel i ruter med parallellogramfasonger eller trekanter er oftere utsatt for delaminering enn kvadratiske/rektangulære formater. Laminert glass som monteres i systemer uten tildekning av glasskant og som er i kontakt med fukt over tid utsettes lettere for delaminering. Uheldig plassering av punktfestene, for eksempel nær kant/hjørne, utgjør også en risiko. Delaminering i området rundt punktfester skyldes ofte for hard tilstramming, fortsetter Hansen.

– Vi arbeider hele tiden med aktualisering av vårt informasjonsmateriell. Veilederen «Tiltak mot delaminering i laminerte bygningsglass» er den foreløpig 8. veileder vi har utgitt. Veilederne er godt forankret ute hos våre medlemsbedrifter og får generelt god mottakelse, avslutter Hansen.

Glass og Fasadeforeningens veiledere.

Digitalisert oppgradering

Glass og Fasadeforeningen utdanner og autoriserer glass- og fasaderådgivere. De autoriserte rådgiverne må gjennom et oppgraderingsprogram for å beholde autorisasjonen. Programmet er nå viderederutviklet og på siste kurs sto digitalisering sentralt.

Glass og Fasadeforeningens første autoriserte glassrådgivere ble utdannet så tidlig som i i 1996. Glass og Fasadeforeningen har til sammen utdannet over 160 glassrådgivere.
I 2007 ble det første gang utdannet fasaderådgivere. Det er frem til nå utdannet og autorisert 52 fasaderådgivere i bransjen.

– For å holde disse fagfolkene oppdatert, og for at de skal beholde sin autorisasjon, må rådgiverne hvert femte år inn til en oppgradering. Dette er et kurs som går over to dager, og vi gir både en faglig oppfriskning og en oppdatering i forhold til krav og forventninger i bransjen. Der står jo digitalisering nå sentralt. Dessuten har vi selvfølgelig en gjennomgang av nye byggeregler og -forskrifter, sier prosjektleder i Glass og Fasadeforeningen, Per Henning Graff.

Digitalisering

Siste halvdel av foreningens oppgraderingskurs ble holdt hos Backe Entreprenør Holding AS på Lysaker. Cato Hoel er «kategorisjef BIM» hos entreprenøren og han ga en grunnleggende innføring i betydningen av digitaliseringen i byggenæringen. Deretter presenterte Hoel selskapets strategi og hvilke krav og forventninger entreprenøren har ovenfor sine underleverandører.

– For at vi skal kunne ta ut gevinst gjennom digitalisering må vi ha med alle på laget. Gode rutiner for å levere produktdata og kvalitetssikringssystemer skal ligge til grunn hos våre underentreprenører. Får vi med alle aktører inn den digitale prosessen kan vi dele nødvendig informasjon gjennom hele byggeprosessen. Ikke minst ut til byggeplass, som ofte blir litt glemt. Etter endt byggeperiode ønsker vi å levere en digital tvilling av bygget. Nøkkelen til å nå målene er altså BIM, sier Cato Hoel.

Entreprenørselskapet demonstrerte også hvordan VR briller brukes for å ta med aktørene i byggeprosessen gjennom den digitale utgaven av byggeprosjektet.

Faglig best i klassen

Glass og Fasadeforeningen har ambisjoner på vegne av egen bransje. Kunnskap og kompetanse står sentralt i arbeidet på alle nivåer.

– I tråd med økt bruk av glass, og økte krav til byggematerialet glass, må kompetansen økes hos de utførende i bransjen. Vi ønsker å bidra til at våre medlemsbedrifter leverer både kvalitet og kompetanse på et høyt nivå til sine kunder. Derfor har vi, gjennom vårt kurs og utdanningssenter, et tydelig fokus på å øke kvaliteten i alle ledd i bransjen. Kravene til dokumentasjon av byggematerialers egenskaper, og til utførelse av løsninger, blir stadig strengere. Kunnskap og kompetanse er derfor en forutsetning for at vår bransje kan levere økonomiske, trygge og varige løsninger, sier Graff.

Vel gjennomført

Disse 11 deltakerne har sikret seg 5 nye år med tittel «autorisert rådgiver» etter Glass og Fasadeforeningens oppgraderingskurs. Jørn Weiby, Fasaderådgiver i Glassteam AS, Jon Erik Pedersen Glass- og Fasaderådgiver i Accord Glassbygg, Connie R. Aas, Glassrådgiver i Tønsberg Glasslipere og Speilfabrikk, Per Arne Steffensen, Glassrådgiver i Drag Industrier, Petter Wold, Glassrådgiver i Svendsen’s Glass-Service, Ben-Vidar Pedersen Fasaderådgiver i Schüco International KG, Martin Borg, Glass- og Fasaderådgiver i Backe Entreprenør Holding AS, Bent Hogstad, Glassrådgiver i Kongsberg Glasservice AS, Tore Staverløkk, Glassrådgiver i Riis Glass & Metall AS, Asbjørn Sandberg, Glassrådgiver i Glassbua Kirkenær og Morten Mitchell, Glassrådgiver i Nenset Glassverksted AS.

Pettersen overtar for Havik i Sapa Building Systems

Det er gjort organisasjonsendringer i Sapa Building Systems, Norge. Dag Ove Pettersen tok over som Landssjef etter Øystein Havik 2. juni.

Etter drøye to år som Landssjef for Sapa Building Systems ønsker Øystein Havik å konsentrere seg om salg av varemerket Sapa Building System, og går tilbake til stillingen som Salgssjef.

Dag Ove Pettersen kommer fra rollen som Salgssjef for WICONA, og ansvarlig for arkitektbearbeiding i den norske organisasjonen.

Som Landssjef for Sapa Building Systems får han det overordnete ansvaret for den norske organisasjonen i tillegg til at han fortsetter sitt daglige arbeid med WICONA og arkitektbearbeiding.

–Vi ønsker begge to lykke til i deres nye jobber, sier Joahn Strand, salgdisrektor for Sapa Building Systems Nordig & Baltic, i en melding til Glass og Fasadeforeningen.

Vil revitalisere alle glassmesterlaugene

Håndverkslaug i Norge har dype og tradisjonsrike røtter. I Norge var det tilløp til et laugsvesen i Bergen allerede på slutten av 1200-tallet. Bergen Glassmesterlaug lever i beste velgående og nå ønsker oldermann Thor-Henning Johnsen å bidra til økt laugsvirksomheten over hele landet.

Bergen Glassmesterlaug har i dag 27 medlemsbedrifter som samarbeider godt i regionen.

– Vi har et flott faglig bransjefellesskap i Bergen og årlig avholder vi møter og konferanser hvor vi tar opp aktuelle faglige temaer. Enkelte andre laug har også god aktivitet. Men vi ønsker å få fart på laugene over hele landet og utnytte det faglige potensiale som ligger i en revitalisering av glassmesterlaugene, sier Johnsen.

Oldermannen, som er daglig leder i Johnsen Glass Vindusfabrikk, kan fortelle om en annen viktig suksessfaktor for sitt laug.

– Vi er opptatt av å få med hele fagets bredde. Derfor har Bergen Glassmesterlaug åpnet opp for at produsenter og bearbeidere, og fasadebyggere også kan være medlemmer i vårt laug, sier Johnsen.

Thor-Henning Johnsen ønsker samtidig å skape et enda bedre samarbeid mellom landets glassmesterlaug og Glass og Fasadeforeningen.

Foreningen har tatt opp hansken og samhandlingen har nå startet.

– Glass og Fasadeforeningen har lenge hatt ønske om å samarbeid med glassmesterlaugene i Norge. Laugene representere en viktig del av historien og er på mange måter vårt faglige anker. Etter initiativ fra oldermann i Bergen inviterte vi nylig til møte med representanter for laugene, for å starte dette samarbeidet, sier prosjektleder i Glass og Fasadeforeningen, Per Henning Graff.

Til stede på møtet var bransjefolk fra nevnte Bergen Glassmesterlaug, Vestfold og Telemark Glassmesterlaug, Oslo Glassmesterlaug og Trondheim Glassmesterlaug.

– Det har tidligere vært laugsvirksomhet i Østfold og Rogaland. Foreningen ønsker å gjennom dette nye samarbeidet og gjenåpne disse laugene, sier Graff.

Opplæringsringer
Glassfaget har stor spennvidde, og en glassfagarbeider kan jobbe i mange typer bedrifter innenfor håndverk og industri. Eksempelvis tradisjonelle glassmesterbedrifter, rammeverksteder og rammeforretninger, produksjonsbedrifter med isolerglass og sikkerhetsglass, produksjons- og montasjefirmaer for fasade-, vindus- og dørpartier, og bilglassverksteder som har som spesialfelt å montere ruter i kjøretøyer og transportmidler.

Denne faglige bredden kan gi lærebedriftene noen utfordringer. Bergen Glassmesterlaug er derfor spesielt opptatt av om det er mulig å opprette opplæringsringer der lærlinger kan hospiterer hos utvalgte bedrifter for å sikre at det gis opplæring i fagets fulle bredde.

– Vi må prøve å ta vare på det gamle i faget, men like viktig er det å implementere ny teknologi og nye idéer fra yngre generasjoner. På den måten kan vi gjøre faget interessant og konkurransedyktig i jakten på kommende lærlinger, sier oldermann Thor-Henning Johnsen.

– Nå har Bergen Glassmesterlaug satt ballen i spill. Hvordan skal foreningen bidra videre?

– Konklusjonen fra møtet med laugsrepresentantene var at Glass og Fasadeforeningen skal etablere et laugsutvalg bestående av representanter fra aktive laug, Kongsberg Videregående skole – Glassfagsenteret (KOVS) og foreningen. Andre instanser, som for eksempel OKH Vestfold, inviteres ved behov. Fra de landsdeler som ikke har laug, vil vi forsøke å rekruttere folk som kan representere regionen, sier Per Henning Graff.

– Har dere noen flere konkrete arbeidsoppgaver til dette nye utvalget?

– Ja, vi har med oss mange innspill fra møtet. Blant annet er det naturlig å ta med spørsmålene om gjennomføring av fagprøver og mulighetene for en felles prøvestasjon på KOVS. Vi ønsker å revidere og digitalisere undervisningsmateriell. Samtidig som vi markedsfører faget vil vi se på muligheten for å synliggjøre glassfaget overfor skolerådgivere og –lærere. Mye handler altså om rekruttering til og markedsføring av faget vårt. Dog vil mulighetsbilde bli stort om vi greier å etablere et godt samarbeid mellom laugene og forening, sier Graff.

– Hva skjer videre?

– Foreningen går nå i gang med å sette i sammen utvalget. Deretter vil vi sende ut en invitasjon til etableringsmøte. Dette avholdes 17.oktober på Thon Hotell Sandvika. Dette er dagen før Fagdagen 2017 på samme sted, forteller Graff.

LES OGSÅ: Vestfold og Telemark Glassmesterlaug hedret Odd Eie

Fakta

Et laug er gjerne lokal sammenslutning av håndverkere og håndverksbedrifter, dannet med fokus på å ivareta standens faglige, politiske og økonomiske interesser. Glassfaget har lange tradisjoner og historien starter med stiftelsen av Trondheim Glassmesterlaug i 1681. Deretter ble Christiania Glassmester og forgyllergruppe, senere kalt Oslo Glassmesterlaug, stiftet i 1886. Bergen Glassmesterlaug ble stiftet i 1910 og Vestfold- og Telemark Glassmesterlaug ble stiftet 1970.

Kilder: Store Norske Leksikon og Glass og Fasadeforeningen.