AKTUELT
Foto av glassrekkverk

Et rekkverk med buet glass, innfestet i diskre profiler, gir huset flotte og spennende kvaliteter. Foto: Peder Gjersøe

Hvordan velge riktig glassrekkverk?

Glass er et fantastisk materiale som egner seg godt til bruk i rekkverk. Tilbyderne av rekkverk med glass er mange, markedsføringen er offensiv og byggtekniske krav til rekkverk er omfattende. Spesielt fordi barn og unge skal ha et trygt oppvekstmiljø. Forbrukerne har en vanskelig oppgave med å velge riktig produkt ut i fra tekniske spesifikasjoner. Her får du noen viktige tips på veien.

Markedsføringen av rekkverk er økende. Da gjerne «billige rekkverk» som er «enkle å montere». Forbrukerne kan lett la seg villede både i forhold til hvilke byggtekniske krav et rekkverk skal oppfylle og ikke minst hvilke bruksområder rekkverket dekker. Et rekkverk på bakkeplan er for eksempel noe helt annet enn et rekkverk på en balkong i 1. eller 10. etasje.

Her gir vi deg råd og veiledning om forhold du må ta hensyn til ved valg av glass og monteringssystemer til rekkverk.

To hovedtyper

Glassrekkverk egner seg like godt innendørs som utendørs til boliger, leiligheter og hytter.

Vi har to hovedtyper av glassrekkverk, og det er stor forskjell på hvordan glasset skal dimensjoneres:

• Glassrekkverk, hvor glasset er det bærende elementet, og skal være dimensjonert for å oppta alle laster (fig 1).

• Glassrekkverk hvor glasset er et utfyllingselement i et rekkverk hvor stolper, stendere og håndløper, opptar de viktigste lastene (fig 2).

Forbrukerne må være oppmerksomme på at i begge tilfeller skal glasset innfri tydelige sikkerhetskrav.

Regler og forskrifter

Alt glass som brukes i rekkverk må oppfylle byggeforskriftenes krav til personsikkerhetsglass, det vil si at glasset har sikkert brudd og hindrer skjærskader.

Disse kravene er mer utfyllende definert i Byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK 10), § 12-11. Balkong og terrasse mv og § 12-17 Rekkverk, og i veiledningen til paragrafene.

§ 12-11 Balkong og terrasse mv.

Balkong og terrasse mv. skal ha tilfredsstillende sikkerhet og brukskvalitet.

Fra veiledning til TEK10:

Ved høydeforskjell større eller lik 0,5 m skal det sikres med rekkverk, jf. § 12-17

§ 12-17 Rekkverk

Rekkverk skal ha høyde og utforming som sikrer mot gjennomfall og sammenstøt. Rekkverk skal utformes slik at klatring forhindres.

Fra veiledning til TEK10:

Ved bruk av glassfelt i rekkverk må det benyttes glass som både hindrer skade ved knusing ved sammenstøt og hindrer fall gjennom glasset.

Høyde på rekkverk ved balkonger, tribuner, passasjer og lignende skal være minimum 1,0 meter. Der nivåforskjellen er mer enn 10,0 meter, skal rekkverk ha en høyde på minimum 1,2 meter.
Brukes rekkverket på bakkenivå, uten at det er nivåforskjell, må det allikevel monteres forsvarlig. Det vil bli utsatt for store påkjenninger fra mennesker, og ikke minst fra vind og vær. Glasset må selvfølgelig være personsikkerhetsglass, slik at skjærskader unngås ved et eventuelt brudd.

Bruksområder for glass og glassrekkverk

Som hovedregel benyttes herdet glass, laminert glass eller en kombinasjon av disse i rekkverk.

Når nivåforskjell mellom rekkverkets plassering og bakken på utsiden er høyere enn 50 centimeter, må laminert glass benyttes. Innfestningen av glasset vil være avgjørende for valg av glasstype.

Ved nivåforskjell under 50 centimeter kan herdet glass benyttes uten å være i laminert utførelse.

Ved brudd i et herdet glass vil glasset knuses i mange mindre biter, som hver for seg er å regne som ufarlige.

Ved brudd i laminert glass sprekker glasset, men de enkelte bitene holdes sammen av laminatet, og faren for skjærskader er eliminert.

Glass og muligheter

Glass er et spennende materiale som spiller en betydelig rolle i vår hverdag. Med dagens teknologi er det mulig å bygge inn mange funksjoner i glasset.
Glass til rekkverk tilbys i en rekke forskjellige varianter. Du kan velge mellom helt eller delvis gjennomsiktig glass, i ulike farger eller glass med trykk.
Rekkverk har som funksjon å forhindre gjennomfall. Med glass i rekkverk gjelder samme regler for dimensjonering som for andre materialer. Uansett skal det benyttes laminert sikkerhetsglass. Bruksområde, innfesting og monteringssystem er avgjørende for valg av glasstype.

Det tilbys en rekke forskjellige systemer for forankring av glass som rekkverk eller som fyllingselement.

Et glassrekkverk kan monteres både på toppen av dekket (fig. 3) og i dekkeforkant (fig 4). Stolper og beslag finnes i mange materialer og utførelser og det finnes løsninger både med og uten håndløper.

Glasset kan festes med stolper eller bolter i dekkeforkant eller monteres oppe på dekket i bunnskinne, med stolper, klemfester eller med profil på to, tre eller fire sider.

Like viktig som riktig dimensjonert glass, og rett monteringssystem er det å forsikre seg om at rekkverket har tilstrekkelig forankring til underlaget det skal monteres på eller i.

Be om dokumentasjon når du kjøper rekkverk. I ytelseserklæringen skal opplysningene om rekkverket være i samsvar med leveransen. Men husk at det ikke er krav til CE-merking av rekkverk, da det ikke finnes noen harmonisert standard for dette. Uansett bør man altså etterspørre en ytelseserklæring.

Glass og Fasadeforeningen anbefaler deg å bruke dette som en sjekkliste overfor leverandøren når du skal kjøpe glassrekkverk:

Glasstyper

  • Har leverandøren/tilbyderen informert meg om hvilke glasstyper jeg må benytte?

Monteringssystem

  • Hvilke monteringssystemer kan jeg velge mellom?

Bruksområde

  •  Har jeg opplyst om hvor rekkverket skal brukes?
  • Har jeg fått informasjon om hvilke hensyn som skal tas i forhold til bruksområde?

Dimensjonering og utførelse

  • Har jeg bedt om dokumentasjon på at rekkverket er dimensjonert med tanke både på glassmål, glasstype, monteringssystem og bruksområde?
  • Har jeg forsikret meg om at rekkverkshøyden er tilstrekkelig, og i tråd med gjeldende forskrifter?

Leverandør

  • Har jeg forsikret meg om at leverandør er kvalifisert for å tilby og utføre oppdraget?
  •  Har jeg bedt om pristilbud og dokumentasjon?

Glass og Fasadeforeningen

Glass og Fasadeforeningen er interesseorganisasjon for mer enn to hundre bedrifter som leverer produkter og tjenester til privat- og proffmarkedet innenfor byggsektoren.

Våre medlemsbedrifter er garantister for forskriftsmessige, økonomiske og varige leveranser.  Vi er de beste i klassen og skal være de foretrukne leverandørene av produkter og tjenester innenfor våre fagområder. Glass og Fasadeforeningen tilbyr dimensjonering av riktig glasstype for ditt rekkverk.

I tillegg til råd og veiledning vi tilbyr fra Glass og Fasadeforeningen, henviser vi gjerne til våre profesjonelle medlemsbedrifter som tilbyr rekkverk med dimensjonerte glass og monteringssystemer og tilhørende montering.

Velg leverandører som tilbyr kvalitet, dokumentasjon og montering i henhold til kravene. Kontakt Glass og Fasadeforeningen om du ønsker råd og veiledning.

Siste saker fra nyhetsrommet

bransjeregisteret 2018. Illustrasjon.
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få det siste fra glass- og fasadebransjen rett i innboksen.