Fagbrev som §3.5 kandidat

Har dere ansatte med lang bransjeerfaring som ønsker å ta fagbrev i glassfaget? Glass og Fasadeforeningen tilbyr deg nå hjelp. Nytt §3.5 eksamensforberedende fagkurs for praksiskandidaterer nemlig satt opp på plakaten.

Glass og Fasadeforeningen er som bransjens samlende organ opptatt av å bidra til at medlemsbedriftene er riktig skodd med kompetanse. Gjennom et samarbeid med  Kongsberg videregående skole – Glassfagsenteret tilbyr foreningen utdannelse for både lærlinger og for §3.5 praksiskandidater.

Kursledere er Arne Hansen og Geir Bakken, og nytt kurs er satt opp til høsten med disse datoene:

Kurssted: Kongsberg v. g. skole Glassfagsenteret, Kongsberg

Samling 1: 21. – 23. august (3 dager)

  • Fagets oppbygning og struktur (håndverksdelene, industridelene og fasade) 
  • Glasstyper, egenskaper og bruksområder 
  • HMS, internkontroll og kvalitetssikring 
  • Studieteknikk 

Samling 2: 17. – 18. november 2017 (2 dager)

  • Gjennomgang av regelverk 
  • Løsningsmetodikk vedr. ny tverrfaglig eksamensform 
  • Øvelse i oppgaveløsning 

Mellom samlingene skal deltagerne løse 12 oppgaver på nettet. Disse oppgavene blir rettet med tilbakemeldinger fra kurslederne.

Her finner du mer informasjon om kurset.

Per Henning Graff i Glass og Fasadeforeningen, selv glassmester, er opptatt av at både bedrifter og medarbeider ser nytten av å lære mer.

– Vi understreker at det er viktig at kandidater har nødvendig motivasjon for å ta fagprøve som praksiskandidat. Vi må huske at vår bransje dekker et stort fagområde og som privatist er det kandidaten selv som er ansvarlig for å tilegne seg nødvendig kunnskap for å gå opp til eksamen. Men vi erfarer at bedriftene er svært positive til at deres ansatte ønsker å ta fagprøve, og gjerne ser at de deltar Glass og Fasadeforeningens kurs på Kongsberg, sier Graff.

Opplæringsringer

–  Hvordan kan bransje og bedrifter bidra?

– Foreningen må jobbe videre med tilbudene sine. Som for eksempel å bidra til etablering av utdannings- eller opplæringsringer i bransjen. Bedrifter med forskjellige type kjernevirksomhet kan gå sammen for å gi et bredt faglig kompetansetilbud til sine medarbeidere. Bergen Glassmesterlaug har nå tatt et initiativ der laugene i Norge er invitert til et møte for å diskutere dette temaet. sier Graff.

Læreplan forankret i kunnskapsløftet

Opplæring i glassfaget skal skje i henhold tillæreplanen. Denne læreplanen er utgitt som forskrift til opplæringsloven, og forteller at glassfaget består av tre hovedområder. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng. Disse hovedområdene er:

  • Produksjon
  • Montering og service
  • Bransjelære

Produksjon

Hovedområdet dreier seg om skjæring, bearbeiding, innramming og behandling av glass. Det omfatter også sliping, polering, herding, laminering av glass, og produksjon av funksjonsglass. Fasadedelen dreier seg om produksjon, bearbeiding og montering av glass og fasadeløsninger. Bruk og vedlikehold av produksjonsverktøy og maskiner står sentralt i hovedområdet. Helse-, miljø- og sikkerhetstiltak og bruk av verne- og sikkerhetsutstyr inngår også i hovedområdet.

Montering og service

Hovedområdet dreier seg om montering, service, reparasjon og vedlikehold av glass og plast til eksteriør- og interiørbruk. I hovedområdet inngår glass i transportmidler, og innramming. Det omfatter også montering og vedlikehold av solavskjerminger, låser og beslag. Planlegging, utføring, dokumentasjon og vurdering av arbeidet står sentralt i hovedområdet.

Bransjelære

Hovedområdet dreier seg om materialkunnskap, produkter og produksjonsutstyr. Bruk av skisser og tegninger inngår i hovedområdet. Det omhandler også fagets historie og plass i samfunnet. Bruk av digitale verktøy står sentralt i hovedområdet. Helse, miljø og sikkerhet, kvalitetssikring og dokumentasjon inngår også i hovedområdet.