Ny veileder fra GF

Glass og Fasadeforeningen har nå kommet med en rykende fersk veileder: «Tiltak mot avsetning på glassoverflater etter sugekopper».

Helt fra glass produseres som råvare frem til det står montert i byggverk som bearbeidet produkt må det løftes og forflyttes.

Til disse operasjonene benyttes løfteutstyr med sugekopper som festes til glassoverflaten med vakuum. Det er ikke til å unngå at det avsettes silikon fra sugekoppene på glassoverflatene. Under spesielle lys- eller værforhold kan silikonavsetningene bli synlige. 

Rengjøringsprosesser i produksjonskjeden fra råvare frem til ferdigprodukt og montering i byggverket fjerner normalt avsetningene fra glassoverflatene. Der det likevel er gjenværende eller tilførte avsetninger etter disse prosessene vil regelmessig og vanlig rengjøring gjøre jobben. Er avsetningene gjenstridige finnes det egnede rengjøringsmidler.

GF-veilederen «Tiltak mot avsetning på glassoverflater etter sugekopper» gir nærmere informasjon om dette. Veilederen kan leses og lastes ned  her.

Medlemmer i GF tilbys support til tilpasning og trykk med egen logo ved ønske om det.

Flere veiledere fra Glass og Fasadeforeningens:

Tiltak mot overflateskader på bygningsglass. Rengjøring av bygningsglass

Tiltak mot termisk brudd i bygningsglassprodukter

Håndtering av vinduer og isolerglass som skal gjenvinnes

Glass i fasader og kuldebroer

Glass i fasader og solskjerming

Glass i fasader og lufttetthet