30 års samhold i Sauda

Plassjef ved Saint-Gobain Bøckmann AS avdeling Sauda, Lars Sigve Søndenå, Helen Stålesen, Terje Risvoll, Anne-Bjørg Åbø Wiersen og Ove Løvik har alle lokal bakgrunn og 30 års erfaring i fabrikken ved Saudasjøen. – Vi har en lojal og stabil bemanning, sier Søndenå.

Snakker du med lokalbefolkningen i Sauda om hjørnesteinsbedriftene i kommunen blir Statkraft, Sauda Smelteverk og Si-Glass nevnt som tre bærebjelker i lokalsamfunnet. Si-Glass er i dag, i hvert fall utenfor Sauda, kjent som Saint-Gobain Bøckmann AS, avdeling Sauda.

SI-Glass er en forkortelse for Sikkerhetsglass. Selskapet ble etablert i 1985 og produksjonen av herdet og laminert sikkerhetsglass startet året etter. Allerede i 1988 tok Saint-Gobain konsernet over aksjemajoriteten og i 1994 satt franskmennene med alle eierandelene i selskapet.

I 2007 fusjonerte eierne SI-Glass med Bøckmann og fabrikken i Sauda fikk navnet Saint-Gobain Bøckmann AS, avdeling Sauda.

– Lokalt er SI-glass et så etablert navn at vi må akseptere at lokalbefolkningen bruker dette begrepet. For oss er det jo tross alt viktigst at våre kunder og markedet for øvrig identifiserer oss med Saint-Gobain Bøckmann og de leverandørkvaliteter dette innebærer.

Komplett leverandør

Saint-Gobain Bøckmann AS, avdeling Sauda har spesialisert seg på herdet og laminert sikkerhetsglass, men betegner seg som en komplett leverandør.

– Vi leverer hele spekteret. Enten via egenproduserte produkter eller egenprodusert supplert med leveranser fra konsernet. Våre tradisjonelle sikkerhetsglass for bygg er velkjent, men vi har også flere nisjeprodukter. Blant annet syr vi varmetråder inn i pvb-folie og kan med det levere oppvarmede herdede laminerte glass. Vindskjermer til lystbåter er annet område av betydning for oss, sier Lars Sigve Søndenå.

Saint-Gobain Bøckmann har et stort lager av Vanceva fargefolie på huset. Dermed kan fabrikken leverer sikkerhetsglass i alle mulige farger.

– Dessuten kan vi sammen med våre partnere levere glass med både print og silketrykk. Glass til rekkverk representerer også et høyt volum for oss.

Viktige investeringer

Saint-Gobain Bøckmann AS, avdeling Sauda har i likhet med søsterselskapene i Norge vært gjennom flere strukturelle konsernendringer. Fabrikken i Sauda har likevel rullet og gått mer eller mindre for fullt siden 1986.

– Utfordringen de siste fem-seks årene er at vi har fått en produksjonsteknisk vridning. Tidligere produserte vi mest vanlig herdet og laminert glass. Større krav til sikkerhet tvinger frem tykkere glassløsninger, som igjen betyr mer arbeid per produkt. Prisen øker selvfølgelig ikke proporsjonalt. Derfor må vi jakte på forbedringer hele tiden, sier Søndenå.

– Men dere har fått innvilget flere investeringer?

– Ja det er riktig, vi installerer en ny slipelinje nå i mai 2017. Den gjør oss i stand til en effektiv sliping av kanter. I 2016 fikk vi også inn en ny CNC maskin fra Intermac og vi har byttet ut en del boreutstyr. Herdeovnen vår fikk oppgradert operativ- og styringssystem for tre år siden. Vår autoklave er faktisk den originale fra 1985. Det har vært teknologiske utvikling for laminering også, men vår autoklave produserer fortsatt god kvalitet, sier Søndenå.

– Dere har lange tradisjoner, fått penger til investeringer, besitter mye kunnskap men dere er ikke lokalisert tett på markedet. Hvordan ser fremtiden ut?

– Vi har gode avtaler med transportører og gunstig leieavtale for våre lokaler. Men dette alene gjør oss ikke konkurransedyktige. Derfor må vi hele siden søke å bli bedre. Kravene i NS3510 er tydelige og generelt er opplysningen omkring og krav til prosjektering blitt bedret. Dermed blir forespørslene stadig bedre og vi kan gi eksakte priser og høy kvalitet på produktene. Men vi må prøve å komme oss inn på flere nisjer, for eksempel innen laminert glass, andre typer folie, større formater, skillevegger og så videre, sier Søndenå.

Stabile og lojale

Sauda kommune, med sine drøyt 4 700 innbyggere, ligger et par timers kjøring fra Haugesund. Grunnlaget for stabil arbeidskraft ligger der altså.

Helen Stålesen, Ove Løvik og Terje Risvoll har over 30 års arbeid bak seg i fabrikken.

Lars Sigve Søndenå og Anne-Bjørg Åbø Wiersen passerer 30 år i bedriften i løpet av 2017.

– Godt samhold er ikke gitt selv på mindre steder. Det handler også om bedriftskultur. Vi rekrutterer mange ufaglærte fra lokalmiljøet, som vi selv sørger for å bygge opp med riktig kompetanse. Kombinasjonen av folk med grunnleggende omsorg for både sted og arbeidsplass gir oss en lojal og stab. I dag er vi representert med alle aldersgrupper og folk står faktisk i kø for å få jobb hos oss, sier Søndenå.

Viktig med lokal leder

CNC-operatør Ole Løvik er symbolet på en trofast medarbeider i Sauda. Han har vært med siden oppstarten.

– «SI-Glass» er en god bedrift som har vært en viktig arbeidsgiver for lokalbefolkningen. Ved siden av smelteverket og Statkraft er dette en bærebjelke i lokalsamfunnet. Noen av innbyggerne pendler til arbeid i Nordsjøen, men i hovedsak har de fleste lokal arbeidsgiver, sier Løvik.

– Hvordan har dere «overlevd» strukturendringene.

– Det er viktig at vi har en lokal leder som kjenner forholdene på fabrikken og ikke minst folkene som jobber her.

– Selv med automatisert fabrikk er ikke hverdagen blitt enklere, snarere tvert i mot. Alle medarbeidere og kollegaer må derfor holde tempoet oppe og forstå at fabrikken er avhengig å kunne konkurrere, sier Løvik.

– Men jeg synes arbeidsplassen virker trygg. Tidligere var det mer usikkert og det var en periode vi trodde vi ville få valget mellom å flytte til Fredrikstad eller slutte. Min arbeidsplass vil nok fortsatt ligge her ved Saudasjøen, sier Løvik.

Husamettin Alkan er «fersk» og har arbeidet på fabrikken i «bare» 10 år. Tyrkeren liker seg best ved slipelinjene. To linjer gjør slipejobben effektiv.

–Vi har et kjempegodt miljø og jeg trives veldig godt på jobb, sier tyrkeren.

Får betalt for avfall

Saint-Gobain Bøckmann i Sauda har en fast avtale om leveranser av planglass til Glavas anlegg i Stjørdal. Årlig leverer bearbeidingsfabrikken mellom 600 og 700 tonn avkapp til gjenvinning. Dette er helt i tråd med det franske konsernets miljøpolicy.

– En gang i året kommer en lekter sjøveien til oss for å hente returglass. Glasset er i hovedsak avkapp og brekkasje. Avtalen med Glava er gunstig for oss. Vi innfrir interne miljøkrav og vi får betalt for en god råvare, sier Lars Sigve Søndenå.

Fakta

Saint-Gobain Bøckmann AS, avdeling Sauda

Etablert: 1985 som SI-Glass AS

Adresse: Nesøyra 15, 4208 Saudasjøen

Bransje: Glass og glassarbeid, sikkerhetsglass

Antall ansatte (Sauda): 45

Antall lærlinger: 0

Daglig leder: Jakub Richter