Ny salgs- og markedssjef i HubroHansen

Stig Fosse er ansatt som ny salgs- og markedssjef i HubroHansen på Sola. Fosse kommer i fra selskapet Norstone AS.

– Vi er veldig fornøyde med at vi fikk muligheten til å ansette Stig Fosse. Stig kommer med stor salgserfaring fra Motek/Hilti,og nå senest Norstone AS, sier administrerende direktør Kim Rasmussen.
Stig Fosse er ansatt som et ledd i HubroHansen satsing i det norske markedet.
– Vi skal igjen skal være den foretrukne samarbeidspartner for kundene våre, Stig skal være med på å gjøre HubroHansen til den ledende fasadebedrift i det norske marked. I fremtiden vil HubroHansen stå mye sterkere, og være bedre representert lokalt via sine lokasjoner i Bergen, Stavanger og Oslo, sier Rasmussen.
HubroHansen er representert i Bergen via Eivind Mikkelsen, i Oslo via Tony
Guneriussen og nå med Stig Fosse i Sola ved Stavanger.

Ny veileder fra GF

Glass og Fasadeforeningen har nå kommet med en rykende fersk veileder: «Tiltak mot avsetning på glassoverflater etter sugekopper».

Helt fra glass produseres som råvare frem til det står montert i byggverk som bearbeidet produkt må det løftes og forflyttes.

Til disse operasjonene benyttes løfteutstyr med sugekopper som festes til glassoverflaten med vakuum. Det er ikke til å unngå at det avsettes silikon fra sugekoppene på glassoverflatene. Under spesielle lys- eller værforhold kan silikonavsetningene bli synlige. 

Rengjøringsprosesser i produksjonskjeden fra råvare frem til ferdigprodukt og montering i byggverket fjerner normalt avsetningene fra glassoverflatene. Der det likevel er gjenværende eller tilførte avsetninger etter disse prosessene vil regelmessig og vanlig rengjøring gjøre jobben. Er avsetningene gjenstridige finnes det egnede rengjøringsmidler.

GF-veilederen «Tiltak mot avsetning på glassoverflater etter sugekopper» gir nærmere informasjon om dette. Veilederen kan leses og lastes ned  her.

Medlemmer i GF tilbys support til tilpasning og trykk med egen logo ved ønske om det.

Flere veiledere fra Glass og Fasadeforeningens:

Tiltak mot overflateskader på bygningsglass. Rengjøring av bygningsglass

Tiltak mot termisk brudd i bygningsglassprodukter

Håndtering av vinduer og isolerglass som skal gjenvinnes

Glass i fasader og kuldebroer

Glass i fasader og solskjerming

Glass i fasader og lufttetthet

TrioVing endrer navn

Vår medlemsbedrift TrioVing endrer navn til ASSA ABLOY Norway. Den nye selskapsbetegnelsen tas i bruk fra september 2018.

– Dette er en naturlig videreføring av en prosess som startet for over 20 år siden, da svenske ASSA kjøpte danske Ruko, fusjonerte med finske ABLOY og ble ASSA ABLOY, og selskapet senere kjøpte TrioVing, sier administrerende direktør Pål Mathisen i TrioVing.

– Fra nå vil vi ha ett navn og ett uttrykk i Skandinavia og ikke tre. Det nye navnet representerer en ny æra for selskapet, ifølge kommunikasjonssjef Morten Svensen i TrioVing.

Navneskiftet medfører ingen endringer i selskapsstruktur eller andre formelle forhold.

– Våre strategier, mål og visjoner står fast uavhengig av hvilket navn vi har, sier administrerende direktør Pål Mathisen.

Bedre kontroll med Katode

For å få stålkontroll på alt innen bestilling, leveranse, produksjon og montasje valgte administrerende direktør Kim Rasmussen i HubroHansen AS på Sola å ta i bruk Glass og Fasadeforeningens digitale verktøy, Katode. Nå er han godt i gang med å utvikle en egen brukerveiledning tilpasset bedriften.

– Alle bedrifter har forskjellige rutiner og ulik kultur. For å få et optimalt system må Katode tilpasses og justeres bedriften, hevder Rasmussen.

Arbeidet med Katode begynte 25. januar i år. Nå er han allerede i mål med tilpasningene av første del av brukerveiledningen, og godt i gang med andre del. Men som med all software må den utvikles kontinuerlig.

– Grunntanken i Katode er bra. For å få fullt utbytte må Katode tilpasses bedriften, samtidig som vi må justere oss etter Katode. Jeg synes det er bra at vi får være med på å utvikle systemet, både generelt og for oss spesielt. Hver gang jeg jobber med det ser jeg nye muligheter, sier han.

Rasmussen ble kjent med Katode gjennom Glass og Fasadeforeningens medlemsfordeler. Han kontaktet GFs samarbeidspartner ThinkLab AS , og fikk Simen Kristensen på besøk.

– Kristensen fortjener all ros. Vi samarbeider godt, og han er alltid tilgjengelig dersom det dukker opp hastespørsmål.

Fått mer kontroll

Dreier det seg om en helt ny bedrift, mener han Katode kan tas i bruk uten endringer. Men med 30 års innarbeidede rutiner og en egen bedriftskultur, er tilpasninger nødvendig.

– Det er ikke snakk om mange tilpasninger. Men det tar tid å lære et nytt system, og det er vi nødt til. Det er nye tider i bransjen, og vi ønsker å jobbe mer profesjonelt, slår Rasmussen fast.

Så langt har han bare gode erfaringer med Katode.

– Vi har fått mye bedre kontroll. Oppfølgingen av tilbudene er blitt bedre, hele prosessen kan følges i loggen, og vi er tettere opp mot kunden. Tidligere har vi erfart at mye av informasjonen fra salgsfasen har forsvunnet underveis. Nå går all denne informasjonen til prosjektleder. Med Katode kan vi levere et bedre resultat til kunden, sier han.

Rasmussen anbefaler andre å ta i bruk systemet.

– Bare gå i gang, og vær åpen for justeringer. Jeg håper Katode får enda flere brukere. Det vil medføre flere brukere, som igjen vil bidra til enda bedre utvikling av systemet.

Trives i Norge

Rasmussen var prosjektleder i moderselskapet HSHansen i Danmark. Da han ble bedt om å begynne i stillingen som administrerende direktør i HubroHansen på Sola, takket han ja til utfordringen. Han tiltrådte i august i fjor.

– For meg var det en fantastisk mulighet til å komme til Norge. Jeg håper jeg kan drive bedriften i riktig retning, og jobber målrettet med forbedringer for å snu de negative resultatene. I den forbindelse spiller Katode en viktig rolle.

For tiden har HubroHansen flere store oppdrag. Blant annet Diagonale vegg i vegg med operaen i Oslo og Sola Airport Arena.

– Sistnevnte er ypperlig. Det er rett i nærheten, og krever derfor lite tid til logistikk og transport.

Moderselskapet følger med, men har ennå ikke tatt Katode i bruk.

– Det er nok tilpasset norske forhold. I Danmark har vi helt andre systemer, og det er noen kulturforskjeller, medgir Rasmussen.

Han trives godt med norsk natur, og har allerede vært på Prekestolen tre ganger. Ny tur dit blir det allerede i mai, da med de ansatte i bedriften.

HubroHansen har for tiden tre lærlinger innen aluminiumkonstruksjon, og prioriterer å bruke tid på dem. Det vil på sikt tilføre bedriften god kompetanse.

– For bransjens framtid er det viktig med dyktige håndverkere.

HubroHansen er et resultat av en fusjon mellom HansenGroups fasadevirksomhet i Sandefjord og Hubro A/S i Stavanger. HubroHansen har betjent det norske marked i over 30 år. I tillegg til hovedkontoret på Sola har Hubro en avdeling i Oslo og en nyopprettet avdeling i Bergen. Bedriften omsetter årlig for cirka 100 millioner kroner og har omlag 40 fast ansatte. Hovedmarkedsområdene er på Sør- og Vestlandet, og i Oslo. HubroHansen er en del av danske HansenGroup AS, Europas største uavhengige vindu- og fasadeentreprenør med selvstendige selskaper i Norge, Danmark, England, Polen, Sverige og Tyskland.

FAKTA OM KATODE:

  • Skreddersydd programvare utviklet av ThinkLab og Glass og Fasadeforeningen
  • Målet er effektiv og kontrollert prosess- og ressursstyring, og økt konkurransekraft
  • Katode er tilpasset bransjen med brukervennlige løsninger som gjør hverdagen enklere og mer oversiktlig
  • For å sikre kontinuerlig drift og minimalt tap av data tilbys backup av systemet etter kundens behov
  • Katode kan tilpasses kundens behov enten det ønskes skybasert løsning, lokal løsning, integrasjon mot andre tjenester eller spesialtilpassede løsninger
  • Verktøyet og støttefunksjonene tilbys som medlemsfordel i Glass og Fasadeforeningen under vignetten «GF Digitale Verktøy»

30 års samhold i Sauda

Plassjef ved Saint-Gobain Bøckmann AS avdeling Sauda, Lars Sigve Søndenå, Helen Stålesen, Terje Risvoll, Anne-Bjørg Åbø Wiersen og Ove Løvik har alle lokal bakgrunn og 30 års erfaring i fabrikken ved Saudasjøen. – Vi har en lojal og stabil bemanning, sier Søndenå.

Snakker du med lokalbefolkningen i Sauda om hjørnesteinsbedriftene i kommunen blir Statkraft, Sauda Smelteverk og Si-Glass nevnt som tre bærebjelker i lokalsamfunnet. Si-Glass er i dag, i hvert fall utenfor Sauda, kjent som Saint-Gobain Bøckmann AS, avdeling Sauda.

SI-Glass er en forkortelse for Sikkerhetsglass. Selskapet ble etablert i 1985 og produksjonen av herdet og laminert sikkerhetsglass startet året etter. Allerede i 1988 tok Saint-Gobain konsernet over aksjemajoriteten og i 1994 satt franskmennene med alle eierandelene i selskapet.

I 2007 fusjonerte eierne SI-Glass med Bøckmann og fabrikken i Sauda fikk navnet Saint-Gobain Bøckmann AS, avdeling Sauda.

– Lokalt er SI-glass et så etablert navn at vi må akseptere at lokalbefolkningen bruker dette begrepet. For oss er det jo tross alt viktigst at våre kunder og markedet for øvrig identifiserer oss med Saint-Gobain Bøckmann og de leverandørkvaliteter dette innebærer.

Komplett leverandør

Saint-Gobain Bøckmann AS, avdeling Sauda har spesialisert seg på herdet og laminert sikkerhetsglass, men betegner seg som en komplett leverandør.

– Vi leverer hele spekteret. Enten via egenproduserte produkter eller egenprodusert supplert med leveranser fra konsernet. Våre tradisjonelle sikkerhetsglass for bygg er velkjent, men vi har også flere nisjeprodukter. Blant annet syr vi varmetråder inn i pvb-folie og kan med det levere oppvarmede herdede laminerte glass. Vindskjermer til lystbåter er annet område av betydning for oss, sier Lars Sigve Søndenå.

Saint-Gobain Bøckmann har et stort lager av Vanceva fargefolie på huset. Dermed kan fabrikken leverer sikkerhetsglass i alle mulige farger.

– Dessuten kan vi sammen med våre partnere levere glass med både print og silketrykk. Glass til rekkverk representerer også et høyt volum for oss.

Viktige investeringer

Saint-Gobain Bøckmann AS, avdeling Sauda har i likhet med søsterselskapene i Norge vært gjennom flere strukturelle konsernendringer. Fabrikken i Sauda har likevel rullet og gått mer eller mindre for fullt siden 1986.

– Utfordringen de siste fem-seks årene er at vi har fått en produksjonsteknisk vridning. Tidligere produserte vi mest vanlig herdet og laminert glass. Større krav til sikkerhet tvinger frem tykkere glassløsninger, som igjen betyr mer arbeid per produkt. Prisen øker selvfølgelig ikke proporsjonalt. Derfor må vi jakte på forbedringer hele tiden, sier Søndenå.

– Men dere har fått innvilget flere investeringer?

– Ja det er riktig, vi installerer en ny slipelinje nå i mai 2017. Den gjør oss i stand til en effektiv sliping av kanter. I 2016 fikk vi også inn en ny CNC maskin fra Intermac og vi har byttet ut en del boreutstyr. Herdeovnen vår fikk oppgradert operativ- og styringssystem for tre år siden. Vår autoklave er faktisk den originale fra 1985. Det har vært teknologiske utvikling for laminering også, men vår autoklave produserer fortsatt god kvalitet, sier Søndenå.

– Dere har lange tradisjoner, fått penger til investeringer, besitter mye kunnskap men dere er ikke lokalisert tett på markedet. Hvordan ser fremtiden ut?

– Vi har gode avtaler med transportører og gunstig leieavtale for våre lokaler. Men dette alene gjør oss ikke konkurransedyktige. Derfor må vi hele siden søke å bli bedre. Kravene i NS3510 er tydelige og generelt er opplysningen omkring og krav til prosjektering blitt bedret. Dermed blir forespørslene stadig bedre og vi kan gi eksakte priser og høy kvalitet på produktene. Men vi må prøve å komme oss inn på flere nisjer, for eksempel innen laminert glass, andre typer folie, større formater, skillevegger og så videre, sier Søndenå.

Stabile og lojale

Sauda kommune, med sine drøyt 4 700 innbyggere, ligger et par timers kjøring fra Haugesund. Grunnlaget for stabil arbeidskraft ligger der altså.

Helen Stålesen, Ove Løvik og Terje Risvoll har over 30 års arbeid bak seg i fabrikken.

Lars Sigve Søndenå og Anne-Bjørg Åbø Wiersen passerer 30 år i bedriften i løpet av 2017.

– Godt samhold er ikke gitt selv på mindre steder. Det handler også om bedriftskultur. Vi rekrutterer mange ufaglærte fra lokalmiljøet, som vi selv sørger for å bygge opp med riktig kompetanse. Kombinasjonen av folk med grunnleggende omsorg for både sted og arbeidsplass gir oss en lojal og stab. I dag er vi representert med alle aldersgrupper og folk står faktisk i kø for å få jobb hos oss, sier Søndenå.

Viktig med lokal leder

CNC-operatør Ole Løvik er symbolet på en trofast medarbeider i Sauda. Han har vært med siden oppstarten.

– «SI-Glass» er en god bedrift som har vært en viktig arbeidsgiver for lokalbefolkningen. Ved siden av smelteverket og Statkraft er dette en bærebjelke i lokalsamfunnet. Noen av innbyggerne pendler til arbeid i Nordsjøen, men i hovedsak har de fleste lokal arbeidsgiver, sier Løvik.

– Hvordan har dere «overlevd» strukturendringene.

– Det er viktig at vi har en lokal leder som kjenner forholdene på fabrikken og ikke minst folkene som jobber her.

– Selv med automatisert fabrikk er ikke hverdagen blitt enklere, snarere tvert i mot. Alle medarbeidere og kollegaer må derfor holde tempoet oppe og forstå at fabrikken er avhengig å kunne konkurrere, sier Løvik.

– Men jeg synes arbeidsplassen virker trygg. Tidligere var det mer usikkert og det var en periode vi trodde vi ville få valget mellom å flytte til Fredrikstad eller slutte. Min arbeidsplass vil nok fortsatt ligge her ved Saudasjøen, sier Løvik.

Husamettin Alkan er «fersk» og har arbeidet på fabrikken i «bare» 10 år. Tyrkeren liker seg best ved slipelinjene. To linjer gjør slipejobben effektiv.

–Vi har et kjempegodt miljø og jeg trives veldig godt på jobb, sier tyrkeren.

Får betalt for avfall

Saint-Gobain Bøckmann i Sauda har en fast avtale om leveranser av planglass til Glavas anlegg i Stjørdal. Årlig leverer bearbeidingsfabrikken mellom 600 og 700 tonn avkapp til gjenvinning. Dette er helt i tråd med det franske konsernets miljøpolicy.

– En gang i året kommer en lekter sjøveien til oss for å hente returglass. Glasset er i hovedsak avkapp og brekkasje. Avtalen med Glava er gunstig for oss. Vi innfrir interne miljøkrav og vi får betalt for en god råvare, sier Lars Sigve Søndenå.

Fakta

Saint-Gobain Bøckmann AS, avdeling Sauda

Etablert: 1985 som SI-Glass AS

Adresse: Nesøyra 15, 4208 Saudasjøen

Bransje: Glass og glassarbeid, sikkerhetsglass

Antall ansatte (Sauda): 45

Antall lærlinger: 0

Daglig leder: Jakub Richter

Faglig inspirasjon på GlassBuild Amerika

Glass og Fasadeforeningen og Expertreiser AS inviterer til GlassBuild Amerika. Messen, som arrangeres i Atlanta, er samlingsted for glass-, vindus- og dørindustrien i Nord Amerika.

– Vi er glade for å kunne gi våre medlemsbedrifter muligheten til å hente både faglig inspirasjon og sosialt utbytte, sier Per Henning Graff.

Reisen finner sted fra 11. til 18. september. GlassBuild arrangeres 12. – 14. september.

Glass og Fasadeforeningen har tradisjonelt arrangert turer til Nordbygg i Stockholm, Glasstec i Düsseldorf og BAU i München. GlassBuild Amerika, som arrangeres for 15. gang, blir foreningens andre reise utenfor Europa.

– Vi var på studietur til Shanghai 2010. Utover det har vi konsentrert oss om Europa. Men Glass og Fasadeforeningen skal være en motor som gir våre medlemsbedrifter faglig innhold og inspirasjon fra alle aktuelle markeder. Derfor tror vi at en reise til Atlanta, med et godt faglig rammeprogram, vil passe for flere av våre trofaste deltakere, sier Per Henning Graff.

Det er naturlig at en slik tur får kulturelle og sosiale innslag.

Atlanta ligger i Staten Georgia nord for Florida og vest for Alabama, på grensen til hva man kaller Bluegrass-feltet. På reisen får deltakerne innblikk i musikkhistorien og besøke stedene der store legender startet sine karrierer. Området er stinn av kultur- og musikkhistorie, og vi tar en rundtur til «Mekka» for Jazz, Blues, Country og Rock & Roll. Inkludert Country & Western Hall of Fame i Nashville, studioet til BB King og Elvis sitt Graceland.

Det faglige innholdet kombineres med en «tidsreise» i Amtrak fra Atlanta til New Orleans,

I New Orleans får man oppleve hvordan «Hurricane Katrina» påvirket området og hvordan det går med gjenoppbyggingen.

Her finner du nødvendig informasjon om arrangementet.

Internasjonalt team i Asker

Asker Glassmesterforretning AS startet som tradisjonell glassmester i Asker. I dag er bedriften blitt en multikulturell produsent og glassleverandør med medarbeider fra fire land. – Vi har gått i en litt annen retning enn bare det å være glassmester, sier Dag Bratlie.

Historien om Asker Glassmesterforretning startet kanskje den gang Thor Bratlie var med å lage tvilling-glass på Sandvikens Blikkvarefabrikk i 1961. Thor ble på blikkvarefabrikken frem til 1964 og startet opp Asker Glassmesterforretning i 1964. I 1977 kjøpte Thor eiendommen i Bleikerveien i Asker, hvor forretningen fortsatt holder til.

Som far så sønn. Dag Bratli begynte i læra hos faren i 1977.

– Jeg gikk Lærlingelinjen i glassfaget på Elvebakken videregående i 1977. Samme sted som far fikk sin opplæring. Vi har faktisk hatt samme lærer. På Elvebakken traff jeg mange av dem som er bransjekollegaer og glassmestre i dag, forteller Bratlie.

Asker Glassmesterforretning er, bakgrunn til tross, ikke helt som andre glassmesterbedrifter.

I kjelleren har Bratli to vertikale slipemaskiner, en fasettsliper og en kantsliper. Begge av merket Bouvone, altså selve Rolls Royce – utgaven. I tillegg har han en femakslet Intermac.

To mann går på heltid i den lille glassfabrikken til Bratlie.

– Vi er en mellomting mellom glassmester og produksjonsbedrift. Vi bearbeider glass og er best på dette. Våre maskiner gjør oss i stand til å levere til egne prosjekter, men samtidig utfører vi mange oppdrag for glassmestere i Oslo og omegn.

– Vi regner oss på ingen måte som konkurrent til de større fabrikkene. Vi er mer et supplement og vi leverer til mindre kunder. Samtidig ønsker vi at handel mellom bransjeaktørene skal øke. Faktisk vil jeg påstå at vi kjøper mer bearbeidet glass av for eksempel Modum Glassindustri etter at vi investerte i eget utstyr, enn hva vi gjorde tidligere.

Asker Glassmesterforretning gjennomfører alle investeringer ved å belaste driften.

– Helt siden jeg overtok bedriften i har vi vært flinke til å invester. I 1990 kjøpte vi vår første slipemaskin fra Finn Hansen AS, sier Dag Bratlie.

Per Mordt AS er maskin- og utstyrsleverandøren til Asker Glassmesterforretning. Selskapet er Dorma-partner og selger rekkverk levert av Q-railing i Drammen.

– Det er lett å handle på nett og velge generelt enkle og rimelige løsninger. Men vi velger å ha leverandørene i ryggen. Da får vi mer kontroll og forutsigbarhet. Dette kommer også kundene til gode, sier Bratlie.

Glassmester

Dag Bratlie er bokstavelig talt mester i glassfaget, altså glassmester. Han har konstruktive innspill i debatten om innholdet i fag-og mesterutdanningen.

– Vi er en mesterbedrift, men for å være helt ærlig lurer jeg noen ganger på hvilken verdi dette har faglig sett. Som bedriftsleder møter vi stadig nye myndighetskrav. Etter at mesterbrev utstedes er det ingen krav om videre kompetanseutvikling. Derfor synes jeg at det burde vært påbyggingsmoduler og oppdatering av det faglige innholdet for mesterbrevet, sier Bratlie.

Glassmesterbedriften har mange kunder. En av de viktigst er Colorline.

– Vi gjør all utskiftning av glass på Kielfergen «Color Magic». Det har betydning for oss selvsagt. Innkjøp av Intermac´n kom som følge av oppdraget om å levere et 20 millimeter laminert glass med C-kant. Vi monterer buet glass, brann- og sikkerhetsglass til rederiets båt når den ligger til kai ved verftet, sier Bratli.

Asker Glassmesterforretning leverer også mindre dør- og fasadefelt. Fortrinnsvis med bruk av Wiconas profilsystem.

Sentralt plassert

Fire nasjoner, inkludert Norge, er representert i staben til Bratlie. Dag og Anders Bratlie, Dan Varholm, Ole Marius Andersen, italieneren Massimiliano De Benidites, polske Andrzei Cepuk og Nizar Issa fra Sudan jobber til daglig i Bleikerveien i Asker. To bemanner butikken på omgang, en av dem er Dag. To jobber på fabrikken i kjelleren. De øvrige tre er normalt «ute» på oppdrag.

– Vi rullere litt for forandringens skyld, spesielt når det er store oppdrag. Men vi forsøker å utnytte at vår forretning ligger svært sentralt plassert. Vi har kunder innom butikken hver dag. Vi følger opp disse på en god måte. Isolert sett gir ikke dette stor omsetning, men i det lange løp bygger det merkevaren vår. Husk at vi har potensial for å nå to millioner mennesker fra vår lokasjon, sier Bratlie

Bratlie opplyser at de håndterer omtrent 20 mulige ordre daglige. ¾ av disse ender opp som oppdrag.

– Vi kunne nok ganske lett øket omsetningen. Men jeg velger å være forsiktig med å vokse for mye. Jeg husker de dårlige tidene. Det er ikke så lang vei mellom himmel og h..

Som far så sønn

Anders Bratlie skal videreføre bedriften den dagen Dag (57) velger å tre tilbake.

– I beste fall har jeg ti år igjen. Jeg trives godt, men uten Anders hadde jeg kanskje lagt ned hele forretningen. Jeg jobber seks dagers uker annenhver uke, og noen ganger tenker jeg at det kunne vært greit å gi seg. Likevel blir jeg for å forsøke å bidra til en god og fornuftig virksomhetsoverdragelse.

Sjefen passer på å være mest mulig inne på kontor eller i butikken.

– Det kan bli mye detaljstyring og man blir fort for mye sjef om man som leder jobber mye ute. Derfor ønsker jeg at gutta må ta ansvar. Bli selvgående og bidra at hjulene går rundt som de skal.

Fakta

Firma: Asker Glassmesterforretning

Etablert: 1964

Adresse: Bleikerveien 10, 1837 Asker

Bransje: Bearbeider glass, glassmestervirksomhet og leverer mindre fasadeoppdrag.

Styreformann: Dag Bratlie

Daglig leder: Dag Bratlie

Antall ansatte: 7

Fagbrev: 4 fagbrev

Antall lærlinger: En 3.5 kandidat

Kjøper glass i fra: CG glass, Modum Glass.

Fasadeprofiler: Wicona

Driftsinntekter 2014: 9 879 000

Resultat før skatt 2014: – 20 000

Driftsinntekter 2015: 9 544 000

Resultat før skatt 2015: – 120 000