Oppslutning om vedtektsendringer

Generalforsamlingen i Glass og Fasadeforeningen vedtok enstemmig, og uten debatt, styrets omfattende forslag til nye vedtekter. Valgkomiteens innstilling til nytt styre, med Andreas Appelbom, Jannicken G. Kristoffersen og Svein Mathisen som nye medlemmer, ble også vedtatt.

Styret i GF frem til generalforsamlingen har bestått av Endre Hole, Jan Remy Taaje, Torill Furulund, Berit Ness, Svein Liebig-Larsen (til og med styremøtet 06.09.2016), Per Chr. Fossum, Henning Austad, Per Arne Steffensen og Frithjof L. Riis.

Liebig-Larsen, Torill Furulund og Endre Hole er nå altså erstattet av Appelbom, Kristoffersen og Mathisen. Jan Remy Taaje tar over som styreleder.

I tillegg til samling om viktige valg besluttet generalforsamlingen å vedta styrets forslag til reviderte vedtekter for foreningen.

Det styrenedsatte utvalget (GFs kontingent vedtekts og kontingentutvalg KVU), bestående av Torill Furulund, Per Christian Fossum og Øystein Havik, hadde gjennom 2016 nedlagt et betydelig arbeid i forberedelsene til endringene. Endringene skal legge til rette for at Glass og Fasadeforeningen fortsatt skal være et foretrukket fellesskap og at den hele tiden er aktuell og fremsynt i forhold til:

  • Sine medlemmer, bransjen og fagområdene den skal betjene og løfte frem
  • Selskaper og virksomheter den ønsker å tiltrekke seg
  • Rammebetingelser, konkurransesituasjonen og handelsmønstre
  • Endringer i forretnings- og organisasjonsstrukturer
  • Teknologisk utvikling og forståelse
  • Kommunikasjonsformer- og kanaler

– Styret og administrasjonen i GF opplever generalforsamlingens oppslutning om vedtektsendringene som en bekreftelse på at forarbeidet har vært grundig og at vedtektene nå er enda tydeligere på fag- og arbeidsområdene vi skal løfte frem. Forutsetningene for at Glass og Fasadeforeningen fortsatt skal være det foretrukne faglige felleskapet er blitt betydelig forbedret, sier Bjørn Glenn Hansen i en kommentar.