Ruteretur med ny administrasjon

Returordningen for PCB-ruter har fått ny administrasjon. Sverre Valde er nå tilbake som daglig leder. Med på laget er Mirja Emilia Ottesen og Guro Kristine Milli. Rutereturs eiere besluttet i fjor høst at Nomiko AS overtar administrasjonen og den daglige driften av Ruteretur AS fra 1. mars i år.

Nomiko AS – Norsk Miljøkompetanse har allerede vært engasjert en stund for å foreta forbedringer som rasjonalisering av administrative oppgaver og utarbeide ny hjemmeside (www.ruteretur.no) for Ruteretur. 1. mars tok de over den daglige driften av returselskapet og Sverre Valde ble valgt som daglig leder av Rutereturs styre samme dag. Valde var også daglig leder i Ruteretur fra 2010 til 2016, frem til han forlot rollen for å etablere Nomiko i fjor sommer. Sverre Valde sier via pressemeldingen at han ser frem til å tiltre i rollen. «Ruteretur har et våkent styre og ulike aktører som må spille sammen for at selskapet skal nå sine mål, samtidig som en rekke krav fra myndigheter skal oppfylles, det er spennende. Sammen med kompetente kollegaer i administrasjonen, med solid relevant erfaring, ser jeg frem til å jobbe for at Ruteretur skal lykkes best mulig» sier Valde.

Ruteretur skriver i pressemeldingen at deres eiere og styre jobber kontinuerlig for at deltakernes interesser og Rutereturs brukere skal ivaretas best mulig. Non profitt-selskapet, som eies av fem sentrale organisasjoner i BAE-bransjen, skal driftes på en kostnadseffektiv måte samtidig som krav fra myndigheter overholdes.

Bengt Herning fra Virke er Rutereturs styreleder. Han sier i meldingen at «Ruteretur har valgt å skifte administrasjon etter mange års drift gjennom COWI. Skiftet skyldes på ingen måte misnøye med COWIs arbeid, men som prinsipp er det viktig å skifte tjenesteleverandør innimellom. Konkurranseutsetting betyr at leverandøren hele tiden må være skjerpet og at tjenestene leveres til riktig pris. Ruteretur arbeider for å holde vederlagene så lave som mulig. Ruteretur takker COWI for godt arbeid i denne omgang og ønsker Nomiko velkommen som ny administrasjon for selskapet».