På jobb etter jobb

Astrid Renata Van Veen, Hanne Sofie Flem Bjørkestøl og Hans Thomas Holm møtte 120 gjester til «After Work»-seminar i regi av 10 leverandører til byggebransjen.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHIB) nærmer seg ferdigstillelse. Dett er et bygg som har gitt både Statsbygg og arkitektene hos Snøhetta verdifulle erfaringer i temaer som LEAN-tankegang, systematisk ferdigstillelse og i bruken av BIM.

Disse erfaringene delte Snøhettas senior arkitekt Astrid Renata Van Veen, og prosjektleder i Statsbygg, Hans Thomas Holm, med interiørarkitekter, arkitekter og entreprenører.

Snøhetta realiserer sitt første prosjekt i Bergen, en bygning som blir unik i internasjonal sammenheng. Hvordan har arkitekten løst oppgaven med å skape et bygg som svarer til høgskolens behov og samtidig er en betydelig bidragsyter til den nye bydelen Møllendal?

– KIHB er et prosjekt om samarbeid og det preget oss i jobben. Prosjekteringen var kompleks og vi beveger oss kontinuerlig mellom alle fag. Vår utfordring ble derfor å skape produksjonsform som fungerte mellom ulike kulturer og bransjer, sa Van Veen.

Fasaden montert på 10 uker

Statsbygg har bygget etter LEAN-prinsippet i flere år allerede. Hans Thomas Holm forklarte hvorfor. Han sammenlignet det å oppføre et bygg med det å bygge en bil.

–Likheten er prosesstenkingen. Ulikheten er måten man jobber på. Når man bygger en bil beveger selve bilen seg fremover på samlebåndet mens prosessen står stille. I et bygg blir det motsatt. Her er det prosessen som beveger seg, mens bygget står stille, forklarte Holm.

Effekten av gode LEAN-prosesser var blant annet at fasadene ble oppført på ti uker. Det er Bolseth Glass AS som har entreprisen på alle fasader