Ny Backe-krav til leverandører

Kategorisjef Martin Borg i Backegruppen varsler stadig tøffere krav om at leverandører opptrer og handler innenfor lovpålagte krav. – Det er gledelig at Backegruppen krever at leverandører av vinduer melder seg inn i returordningen, sier Bjørn Glenn Hansen i en kommentar.

Backegruppen kjøper i størrelsesorden 5-10.000 vinduer pr. år. Selskapet rammes dermed av det lovpålagte kravet i Avfallsforskriftens kap. 14, §14-5 som sier at alle som kjøper mer enn 200 isolerglass årlig, må etterspørre og kunne dokumentere at de kun kjøper isolerglass av deltakere i godkjent retursystem.

I praksis må alle som enten produserer eller importerer vinduer eller andre produkter med isolerglass til Norge, melde seg inn i det landsdekkende retursystemet; Ruteretur AS.

– Backegruppen har stort fokus på å kvalitetssikre sine leverandører og har i denne sammenheng stilt krav til sine vindusleverandører om at de må følge opp Avfallsforskriftens kap. 14. Til tross for dette er det noen som unnlater å melde seg inn i retursystemet, sier kategorisjef Martin Borg i Backegruppen.

– Dette kan ikke fortsette. Vi forventer at alle våre leverandører innretter seg etter lovpålagte krav, uttaler Borg.

– Glass og Fasadeforeningen er medeier i Ruteretur. Samtidig er vi opptatt av at bransjen tar sitt miljøansvar på alvor. Disse signalene fra Backegruppen gir oss god motivasjon til å jobbe videre med at glass som materiale skal bidra i sirkulærøkonomien. Dessuten skal vi ikke glemme at Backegruppens krav bidrar til å redusere konkurransevridningen som oppstår når enkelte dropper miljøavgiften når tilbud presenteres, sier direktør i Glass og Fasadeforeningen, Bjørn Glenn Hansen.

Backe innførte fra nyttår også en policy som sier at selskapet kun skal benytte Startbank-godkjente leverandører.

– Vi håper flere entreprenører følger Backegruppen og reduserer mulighetene for useriøse bedrifter, sier Hansen.