Vellykket årsmøte

Glassfagkjeden har avholdt både sitt årsmøte og kjedens fagdag. Begivenheten med både faglig og sosialt innhold fant sted i Cognac med 47 deltakere.

 I 2016 var årsmøte i Tromsø. Denne gang ble medlemmene tatt med på langweekend til Cognac i Frankrike. Etter en hyggelig omvisning og påfølgende middag på Meukow Cognac ble fokus flyttet. Glassfagkjeden setter alltid stort fokus på det faglige og i samarbeid med Per Henning Graff i Glass og Fasadeforeningen fikk deltakerne presentert et smart faglig opplegg.

Utfordringen var gruppearbeid for å løse prosjektoppgaven «Hotell Glassheim på Finse»·

Oppgaven tok for seg følgende som skulle løses av gruppene: Hvilke krav stilles fra lovverket, hvilke aktuelle standarder og veiledninger måtte benyttes, sikkerhet og trygghet, klimatiske forhold, komfort og verdi for brukeren. Dessuten ble det åpnet for frie og kreative innspill med utgangspunkt i glassets egenskaper, muligheter og begrensninger. Dette skapte stor entusiasme og iver hos medlemmene.

– Jeg syntes oppgaven var veldig reell og den pekte på mange problemstillinger som dukker opp i hverdagen.  Svarene på de enkelte oppgavene kunne løses på forskjellige måter gjennom valg av glasstyper og innfestninger. Diskusjonene gjorde gruppearbeidet veldig lærerikt.  

– Vi fikk vel ikke noe nøyaktig fasitsvar tilbake på de ulike oppgavene, men fikk tilbakemeldinger om at det var vel bestått i alle grupper.

Vi var gjennom flere standarder på de ulike oppgavene og hadde hjelpemidler blant annet fra Glassfakta utarbeidet av Pilkington.I dette heftet står det mye nyttig informasjon som kan komme til nytte i hverdagen. Vi takker for en fantastisk årsmøte med Glassfagkjeden og faglig program med Per Henning fra Glass og Fasadeforeningen, sier Per Berg Olsen hos Glassmester Hesler AS.