Store ambisjoner

I over 60 år har Bygg Reis Deg vært Norges viktigste møteplass for byggenæringen. Messen lever i beste velgående – og med en ny ledelse har arrangøren større ambisjoner enn noen gang. – Dette vil være et positivt bidrag for oss, sier Per Henning Graff.

– Målet vårt er å revitalisere en solid grunnstein for byggenæringen, og å skape et levedyktig messekonsept som holder på i mange tiår til. Vi ønsker å ivareta Bygg Reis Deg sin historie, videreutvikle konseptet og igangsette nye initiativer som tar messen til nye høyder, sier Gunnar Glavin Nybø (bildet), Administrerende Direktør, Bygg Reis Deg AS, i en pressemelding.

1954

Den første Bygg Reis Deg messen ble arrangert på Festningsplassen på Akershus Festning 1954. Byggeskikk og byggemåter er forandret fra den gang, og markedet er ganske annerledes, men behovet og ønsket om kunnskapsformidling er fortsatt til stede. Fokus på verdiskapende tjenester rundt byggenæringen, er blitt en viktig suksessfaktor for messen. Allerede i 1983 introduserte Bygg Reis Deg i samarbeid med Norsk Data seminarer om bruk av datateknikk i byggebransjen. Dette var starten på en utvikling av informasjonsteknologi i vår bransje, og ikke minst behov for seminarer og faglig påfyll under messen.

DET NORSKE BYGGEMØTE

– Vi har som visjon å utvikle «Byggenæringens viktigste møteplass» og lover alle besøkende at de vil få følelsen av å ligge «ett skritt foran» ved å delta på Bygg Reis Deg 2017. I år setter vi fokus på viktige tema som; bærekraft, urbanisering og digitalisering. Årets nyhet er at vi samler seminarer, konferanser og sosiale møteplasser under fellesbetegnelsen DET NORSKE BYGGEMØTE. Vi har erfart at byggenæringen har mange gode møteplasser, men få steder hvor samtlige målgrupper kan møtes og diskutere felles utfordringer for hele næringen. Dette ønsker vi å gjøre noe med og derfor etablerer vi DET NORSKE BYGGEMØTE. Her skal vi sette dagsorden, løfte frem de gode løsningene, invitere til dialog og skape stolthet for Norges største landbaserte næring, fortsetter Nybø.

NorDan AS

På Bygg Reis Deg har utstillere mulighet for å vise besøkende, resten av næringen og ikke minst politiske og offentlige organer, byggenæringens ansikt utad og gi fagfolk verdifull informasjon og svar på mange av deres behov. En av flere utstillere som har vært med fra begynnelsen, er NorDan AS.

– Bygg Reis Deg er den største profesjonelle arenaen for bygg og anlegg i Norge og ledende innen utviklingen av bransjen. Vi bruker messen for å vise bredden i vårt sortiment, fortelle om nye konsepter, merkevarebygging og få tilbakemeldinger på produktene våre. Bygg Reis Deg trekker et mangfold av mennesker – her treffer vi nye og gamle kunder. De siste årene har vi også opplevd at det kommer betydelig flere internasjonale selskaper til messen. Dette gjør det enda mer attraktivt for oss å være med, sier Anders Roulund, Group Marketing Manager, NorDan AS.

Under bildet: – Bra for vårt arrangement!

Ukens dobbel?

Glass og Fasadeforeningens arrangement «Fagdagen» har alltid vært knyttet opp i mot Bygg Reis Deg. Senest i 2015 tilbød foreningen «ukens dobbel» for deltakerne der «Fagdagen 2015» og «Bygg Reis Deg»ble presenter som et tilbud. Dette ble spesielt godt mottatt fra tilreisende som trenger overnatting.

– Men vi så at denne kombinasjonen ble uslåelig også for folk i Oslo og omegn. Glass og Fasadeforeningen har tradisjon for å samhandle med Bygg Reis Deg. Våre to arrangementer utfyller hverandre svært godt faglig. «Fagdagen 2017» er foreløpig planlagt arrangert onsdag 17.oktober, sier prosjektleder i Glass og Fasadeforeningen, Per Henning Graff, i en kommentar til pressemeldingen fra Bygg Reis deg.