Mil Sec Norge solgt til Rapp Bomek AS

Mil Sec Norge, med daglig leder Per Ove Paulsen, har de siste årene hatt en klar strategi om å posisjonere seg mot de store sikkerhetsprosjektene som er på trappene, spesielt i Oslo regionen. Som et ledd i utviklingen er selskapet blitt en del av Rapp Bomek AS.

 – Dette har vi gjort i form av å finne egnede gode produkter samt spisse organisasjonen. Gjennom å bli en del av Rapp Bomek’s organisasjon ser vi at dette vil gi oss de økonomiske muskler og organisatoriske tyngde vi trenger for å nå våre mål. På bakgrunn av dette ser vi svært positivt på fremtiden og mulighetene. Vi gleder oss til å ta fatt på de oppgavene og utfordringene som ligger i markedet.

Rapp Bomek AS tar steget fra å være en leverandør av brann- og sikkerhetsdører primært til olje- og gassindustrien til å bli en fullintegrert leverandør av high end sikkerhetsløsninger innen større byggprosjekter, infrastruktur og forsvar. Produktspekteret utvides betydelig, og selskapet ivaretar nå hele verdikjeden fra design/engineering, via produksjon, til installasjon og service.

Bomek-konsernet konsoliderer og integrerer sin virksomhet gjennom å fusjonere Rapp Bomek AS, lokalisert i Bodø og Rapp Pyrotec, lokalisert på Kapp. Rapp Bomek blir videreført som selskapsnavn etter fusjonen. Målet med fusjonen er å samle begge selskapers organisasjon og produkter i en samlet og slagkraftig enhet som skal jobbe både mot de eksisterende kjernemarkedene og inn mot de nye markedene.

Rapp Bomek uttaler:

– For å styrke konsernet ytterligere innenfor de nye markedssatsningene; sivile/offentlige bygg med ekstra sikkerhetsbehov, infrastruktur og forsvar har konsernet inngått avtale om å kjøpe 100 % av aksjene i Mil Sec Norge AS som er lokalisert i Oslo. Mil Sec Norge og Rapp Bomek innledet i 2016 et strategisk samarbeid i anledning entreprisen for sikkerhetsdører til det nye Munchmuseet. Dette samarbeidet ble svært suksessfullt og ledet til at man i september 2016 signerte kontrakt med Kultur- og idrettsbygg som er byggherre i prosjektet med en kontraktsverdi på rundt 40 Mill NOK. Med dette oppkjøpet vil konsernet oppnå økt konkurransekraft og en sterkere og bredere tilstedeværelse både i det sivile/offentlige bygg markedet, offentlig infrastruktur, forsvarsmarkedet og i olje- og gassmarkedet.

 

– En spennende arbeidsplass

Et samarbeid mellom Glass og Fasadeforeningen, Kongsberg videregående skole og Opplæringskontoret i Vestfold har sikret et tilbud til lærlinger i glassfaget.13 elever startet opp nå i januar. – Glassfaget er et fag med muligheter, sier Vebjørn Kvelland.

Kongsberg videregående skole – Glassfagsenteret har de siste tre årene ikke hatt de minimum 12 elever som har vært nødvendig for å drive skolen økonomisk.

I et forsøk på å nå målet er skolestart blitt flyttet fra august til januar. Nå er altså 13 elever i gang med samlingen med teori og praksis på Kongsberg. Det betyr at avsluttende eksamen blir i desember 2017 og neste kull starter opp i januar 2018.

For skoleåret 2017 er det per dato 13 elever som er tatt opp som elever.

Vebjørn Kvelland sliper glasskanter under vårt besøk og han bekrefter at glassfaget er spennende.

– Jeg har en spennende arbeidsplass hos Glassløsninger AS i Stavanger. Både Nils Terje Hagen, Arild Ellingsen og Asle Roaldsø er engasjerte og bidrar mye. Spesielt Asle er en tusenkunstner som deler mye av sin faglige kunnskap og ikke minst lar meg slippe til. Det er kult når jeg kan bli med på jobb på ei svær hytte med heis kledd i glass på Geilo, sier han.

– Vi håper trenden nå er snudd. Skal vi klare å opprettholde og videreutvikle våre gode håndverkstradisjoner, må vi kunne gi et godt utdannings- og opplæringstilbud innenfor våre fagområder. Nå er tilbudet sikret for nok et skoleår og sannsynligvis også for 2018. Det er viktig, sier Per Henning Graff, prosjektleder i Glass og Fasadeforeningen.

– Vi er svært glade for at det nå definitivt er klart at det blir et tilbud for lærlingene på Kongsberg. Vi venter inn noen flere mulige elever som har meldt seg, men disse venter på svar på om de får lærlingeplass. Det blir i hvert fall lettere å ta beslutning om dette nå som skoletilbudet er sikret, sier en glad Hilde Claussen ved Opplæringskontoret i Vestfold (OHK).

– I tillegg til at vi endelig har klart å fylle klassen for 2017, har vi også tre elever på utplassering i Vestfold. Målet er at disse skolelevene tar steget og blir lærlinger fra neste høst. Dermed har vi en god start også for neste skoleår fra 2018. Jeg synes det ser lovende ut, sier Hilde Claussen.

Artikkel fortsetter under bildet.

2017 elevene bak fra venstre: Stian Elverhøi (Noractor AS), Vebjørn Kvelland (Glassløsninger AS), Arvid Holschbakk (Haugens Glasservice AS), Kristoffer Helmvik Sæle (Glassmester Kai Dysthe), Fredrik Brodal Homnes (Glassmaker´n) og Robert Skovly (Østlandske Fasadeteknikk). Foran fra v.: Adishorn Sitthisak (R. Daaland AS), Sverre Jonsson (Glassmester Appelbom), Espen R. Sønderbye (Høybråten Glasservice AS), Ronny Johansen (Oslo Glass og Vindu AS) og Simen Olson (Gjøvik Glasservice). Håvard Røen Bruvik (Fasade og Byggservice) og Trond Mulen Hetland (Holvik Glas AS) var ikke tilstede ved fotografering).

Adishorn Sitthisak skal bli fasadebygger for R. Daaland i Trondheim.

Sverre Jonsson og de andre elevene må bruke tid også i teorirommet. Uten bestått teoretisk fagprøve får han ikke sjanse til å få prøve seg på fagbrevet.

Det ble konstruktivt til slutt mellom Kongsberg Videregående Skole, Opplæringskontoret i Vestfold og Glass og Fasadeforeningen. Nå er skolen igjen sikret konstaterer Geir Bakken (Kongsberg Videregående Skole), Bjørn Glenn Hansen (GF), Per Henning Graff (GF), Hilde Claussen (Opplæringskontoret i Vestfold), Terje Grimsgård (Kongsberg Videregående Skole), Hanne-Merete Hagby (Kongsberg Videregående Skole)og Emma Wabakken(Kongsberg Videregående Skole).

 

Store ambisjoner

I over 60 år har Bygg Reis Deg vært Norges viktigste møteplass for byggenæringen. Messen lever i beste velgående – og med en ny ledelse har arrangøren større ambisjoner enn noen gang. – Dette vil være et positivt bidrag for oss, sier Per Henning Graff.

– Målet vårt er å revitalisere en solid grunnstein for byggenæringen, og å skape et levedyktig messekonsept som holder på i mange tiår til. Vi ønsker å ivareta Bygg Reis Deg sin historie, videreutvikle konseptet og igangsette nye initiativer som tar messen til nye høyder, sier Gunnar Glavin Nybø (bildet), Administrerende Direktør, Bygg Reis Deg AS, i en pressemelding.

1954

Den første Bygg Reis Deg messen ble arrangert på Festningsplassen på Akershus Festning 1954. Byggeskikk og byggemåter er forandret fra den gang, og markedet er ganske annerledes, men behovet og ønsket om kunnskapsformidling er fortsatt til stede. Fokus på verdiskapende tjenester rundt byggenæringen, er blitt en viktig suksessfaktor for messen. Allerede i 1983 introduserte Bygg Reis Deg i samarbeid med Norsk Data seminarer om bruk av datateknikk i byggebransjen. Dette var starten på en utvikling av informasjonsteknologi i vår bransje, og ikke minst behov for seminarer og faglig påfyll under messen.

DET NORSKE BYGGEMØTE

– Vi har som visjon å utvikle «Byggenæringens viktigste møteplass» og lover alle besøkende at de vil få følelsen av å ligge «ett skritt foran» ved å delta på Bygg Reis Deg 2017. I år setter vi fokus på viktige tema som; bærekraft, urbanisering og digitalisering. Årets nyhet er at vi samler seminarer, konferanser og sosiale møteplasser under fellesbetegnelsen DET NORSKE BYGGEMØTE. Vi har erfart at byggenæringen har mange gode møteplasser, men få steder hvor samtlige målgrupper kan møtes og diskutere felles utfordringer for hele næringen. Dette ønsker vi å gjøre noe med og derfor etablerer vi DET NORSKE BYGGEMØTE. Her skal vi sette dagsorden, løfte frem de gode løsningene, invitere til dialog og skape stolthet for Norges største landbaserte næring, fortsetter Nybø.

NorDan AS

På Bygg Reis Deg har utstillere mulighet for å vise besøkende, resten av næringen og ikke minst politiske og offentlige organer, byggenæringens ansikt utad og gi fagfolk verdifull informasjon og svar på mange av deres behov. En av flere utstillere som har vært med fra begynnelsen, er NorDan AS.

– Bygg Reis Deg er den største profesjonelle arenaen for bygg og anlegg i Norge og ledende innen utviklingen av bransjen. Vi bruker messen for å vise bredden i vårt sortiment, fortelle om nye konsepter, merkevarebygging og få tilbakemeldinger på produktene våre. Bygg Reis Deg trekker et mangfold av mennesker – her treffer vi nye og gamle kunder. De siste årene har vi også opplevd at det kommer betydelig flere internasjonale selskaper til messen. Dette gjør det enda mer attraktivt for oss å være med, sier Anders Roulund, Group Marketing Manager, NorDan AS.

Under bildet: – Bra for vårt arrangement!

Ukens dobbel?

Glass og Fasadeforeningens arrangement «Fagdagen» har alltid vært knyttet opp i mot Bygg Reis Deg. Senest i 2015 tilbød foreningen «ukens dobbel» for deltakerne der «Fagdagen 2015» og «Bygg Reis Deg»ble presenter som et tilbud. Dette ble spesielt godt mottatt fra tilreisende som trenger overnatting.

– Men vi så at denne kombinasjonen ble uslåelig også for folk i Oslo og omegn. Glass og Fasadeforeningen har tradisjon for å samhandle med Bygg Reis Deg. Våre to arrangementer utfyller hverandre svært godt faglig. «Fagdagen 2017» er foreløpig planlagt arrangert onsdag 17.oktober, sier prosjektleder i Glass og Fasadeforeningen, Per Henning Graff, i en kommentar til pressemeldingen fra Bygg Reis deg.

 

Schüco dominerte BAU

Under mottoet «WE KNOW HOW» stilte Schüco International ut på verdens ledende messe for arkitektur, materialer og systemer – BAU i München. Tilsammen 10.000 gjester fikk spesialtilpasset guidet tour gjennom alle produktnyhetene.

Med en utstillingsstand på 2400 kvadratmeter, var Schüco den største utstiller som de totalt 250.000 besøkende kunne besøke.

Byggeprosessen er mer utfordrende enn noensinne. Dette er grunnen for at Schüco ønsket å vise potensialet på BAU i München. Etter flere år med intens forberedelse, var det på tide å presentere et stort antall banebrytende produktnyheter innen vinduer, dører og fasader -nyheter som på en positiv måte vil bidra til et smart og fremtidsrettet bygg.

Fra Norge hadde Schüco med seg nær 60 gjester. Denne gruppen ble godt tatt vare på av det norske Schüco-teamet. Samlet hadde standen besøk av 10.000 inviterte bransjefolk. I tilegg kommmer altså de andre 250 000 besøkende.

Vedlagte bilder viser temaer hvor Schüco presenterte sitt store produktspekter.

Yngre generasjoner på vei inn

Joachim Sverre Hansen (28), Mads Arne Mikkelsen (34) og Roy Stian Hansen (31) representerer de to nye medlemsbedriftene Høybråten Glasservice AS og Uniglass AS. – Foreningen trenger impulser fra den yngre garde, sier trioen.

Vitrea AS er morselskapet til Høybråten Glasservice AS og Uniglass AS. Velkjente Arne S. Hansen står bak dette selskapet. Arne S. Hansen er far til de tre guttene som nå driver familiebedriftene videre.

I motsetning til sin far var Joachim Sverre Hansen, Mads Arne Mikkelsen og Roy Stian Hansen lenge skeptiske til å tegne seg som medlemmer i Glass og Fasadeforeningen.

– Foreningen gjør mye bra som vi vil ha nytte av. Men etter vår mening trenger organisasjonen å få inn «ungdommer» i alle ledd. Den yngre garde ser ting med andre øyne enn alle som har vært i bransjen i en mannsalder. Innvolveres vi unge får vi utvikling basert på en god miks av erfaring og nye ideer, sier Mads Arne Hansen, faglig leder i Høybråten Glasservice AS.

Roy Stian har høgskoleutdanning innen markedsføring og økonomi. Hans bakgrunn i glassbransjen er i fra Scandinavian Glass Recykling (SGR), Høybråten Glasservice AS og Sagstuen Vitrea Glass. SGR hadde en norsk avdeling som jobbet med å samle inn utskiftet bilglass og annet glassavfall til gjenvinning.

– Arne og Einar Sagstuen startet Sagstuen Vitrea Glass i 2011. Der jobbet jeg med å skaffe nye kunder frem til 2014. Fra det året har all fokus vært rettet mot selskapene som drives i familien, sier Roy Stian Hansen.

Mads Arne Mikkelsen startet som lærling i Th. Sagstuen og Sønn på Gjøvik. Endt læretid ble belønnet med fagbrev. Deretter gikk ferden videre til Leif Larsen Glass & Snekkerservice, hvor han var i fire år.

– Jeg tok et påbygningsår på fagskole før jeg kom tilbake til Leif Larsen. I 2011 begynte også jeg i Sagstuen Vitrea Glass sammen med Roy Stian. Men i 2014 åpnet det seg en mulighet i Høybråten Glasservice AS. Jeg begynte å jobbe der i april 2014 og i november samme år kjøpte vi dette selskapet. Siden har jeg vært faglig leder i bedriften. Det vil si at jeg er mest ute og monterer, og Roy Stian tar seg av de administrative oppgavene, sier Mads Arne.

Mads Arne tok mesterbrev i 2014.

Som for opphavet og brødrene har bilglass stått sentralt for yngstemann Joachim Sverre Hansen. Glassdrive på Gjøvik ble første arbeidsplass for fyren med utpregede praktiske gener. I 2013 ble Uniglass AS, etablert av Arne S. Hansen, på Hamar neste arbeidsgiver.

– Jeg har tatt den praktiske delen av fagprøven som § 3.5 kandidat. Det vil si at mine til sammen fem år med praksis kompenserer for at jeg ikke har vært lærling. Jeg deltok på Glass og Fasadeforeningens § 3.5 kurs i høst og den teoretiske prøven er gjennomført og jeg fikk fagbrev i 2016, sier Joachim.

Familiebedrifter

Opprinnelsen til Vitrea AS, Høybråten Glasservice AS og Uniglass AS er Hansens Glasservice i Kirkenes på 1970-tallet. Arne S. Hansen tok med seg flyttelasset i 1995 og fant veien til Hamar. Han har lang fartstid i bransjen og har blant annet ledet Bilglassforeningen, vært prosjektmedarbeider i Glassbransjeforbundet og drevet glassvirksomheter i Oslo og Hamar. Nå er alt, i hvert fall forretningsvirksomheten, mer eller mindre overtatt av sønnene.

– Allerede som barn oppholdt vi oss mye i verksteder og ved skjærebord. Glass er blitt vår naturlige bane. Nå ønsker vi å sikre familien gjennom å drive disse to selskapene, sier Roy Stian.

Uniglass, med to ansatte, har sitt nedslagsfelt i Hamar og omegn, mens Høybråten Glasservice skal styrke sin posisjon i oslomarkedet. I Oslo er det fem ansatte og en lærling.

– Vi ønsker å satse mer på skreddersøm og spesialløsninger. Blant annet har vi etterspørsel etter vinterhager. Vi forhandler Veranda og Harmoni Innglassing, og kan blant annet levere spesialtegnede vinterhager med Sepalumicprofiler og 3-lags glass. I tillegg til privatmarkedet ønsker vi, i enda større grad, å styrke oss mot byggmestere og entreprenører, sier Roy Stian Hansen.

Bilglass er nær selvsagt en del av inntektsgrunnlaget for de to selskapene.

Fagmiljø

Brødrene ser betydningen av å dyrke vårt fag og de har klare mål med sitt medlemskap i Glass og Fasadeforeningen.

– Glass og Fasadeforeningen skal skape og presentere våre fremtidige fagmiljøer, både for oss men også for eksempelvis vår nye lærling Espen Sønderby. Vi ser frem mot et godt samarbeid og tilgangen faglig bistand. Gode medlemsfordeler hører naturlig med i pakken, tenker jeg, sier Roy Stian.

– Foreningens fokus på å sikre god fagutdanning er selvfølgelig også viktig. Vi skal jo ha et fremtidig fagmiljø i et langsiktig perspektiv, understreker Mads Arne Mikkelsen.

 

Vetrotech med flere nyheter på BAU

Vetrotech Saint-Gobain viser for første gang frem Contraflam Mega, Lunax-døren og SageGlass VARIO. Men også andre produktnyheter presenteres på en spesielt tilrettelagt interaktiv stand.

På BAU lanseres Contraflam Mega, det største isolerende brannbeskyttende sikkerhetsglasset på markedet og Lunax-døren, som er markedets første brannbeskyttende glassdør uten karm og rammer. Som distributør av SageGlass i Europa og Midtøsten viser Vetrotech også SageGlass VARIO, som er en banebrytende innen design av store glassfasader uten rammer.

Vetrotech Saint-Gobain og SageGlass byr på en ekstraordinær visuell opplevelse på BAU 2017. Med interaktive videoer kan de besøkende oppleve hva som skjer når det bryter ut brann bak en 4,6 meter høy Contraflam Mega glassvegg, og de kan med virtual reality-briller oppleve hvordan SageGlass intelligent skjermer for solen etter dens vinkel.

Det virtuelle miljøet er med på å iscenesette serien av produktnyheter som Vetrotech Saint-Gobain og SageGlass viser på messen. Nyhetene vises på Saint-Gobain Building Glass Europes stand. På den 116 kvm store standen kan man møte Saint-Gobain Building Glass Europe, Vetrotech, SageGlass og SWISSPACER.

– Vi er et team i Saint-Gobain Building Glass Europe som viser en serie nyheter innen ytelse, design, vinduer og fasader på messen. For Vetrotechs og Sageglass’ sin del ser vi særlig frem til å demonstrere vårt største brannbeskyttende glass Contraflam Mega, som med sine 4,6 meter rager høyt på standen. Vi viser også Contraflam Pro 30 med nye brannsikkerhets- og sikkerhetsfeatures i en «anti-panikk-dør»-løsning, samt det nye SageGlass VARIO, som imøtekommer arkitekters etterspørsel etter fasadeløsninger uten rammer, skriver selskapet i pressemeldingen.

Slik beskrives produktene som skal presenteres:

Contraflam Mega: Contraflam Mega imøtekommer den økende etterspørselen fra arkitekter etter ekstra store glassløsninger. Med sine 2,300 x 4,600 mm er Contraflam Mega det høyeste brannbeskyttede sikkerhetsglass på markedet som gir full brannbeskyttelse i opp til 60 minutter. Glasset leveres også som en rammefri systemløsning. På BAU byr Vetrotech på en virtuel opplevelse av en brann i et rom. Man kan oppleve de sikkerhetsmessige fordelene med den innovative storformat-løsningen og se hva som skjer med glasset ved brann, og hvordan evakueringen kan foregå sikkert og uten panikk.

ASB Glass Floor: ASB Glass Floor er et gulv laget av glass fra Vetrotech Saint-Gobain med innebygget fleksibilitet som gjør det godt egnet til volleyball-, fotball- og basketballkamper, samt andre aktiviteter med særlige krav til bæreevne. Den innbyggede LED-belysning gjør gulvet velegnet til sportshaller og steder hvor der ønskes en ekstra WOW-effekt. På BAU vises ASB Glass Floor i sammenheng med det interaktive miljøet og Contraflam Mega.

Lunax Door: Contraflam Lunax Door kombinerer moderne design med de høyeste sikkerhetsstandarder. Glassdøren, som er uten karmer og rammer, gir maksimal transparens og skaper dermed en opplevelse av lys og rommelighet. Samtidig yter den opp til 60 minutters brannsikkerhet.

Contraflam Pro 30: Contraflam Pro 30 tilbyr både EI 30 brannbeskyttelse og meget høy sikkerhetsbeskyttelse. Glasset har som dørløsning fått ”RC2 Anti-Panic”-klassifisering. Glasset inneholder polycarbonat, noe som gjør det både lett og tynt.

SageGlass VARIO: SageGlass forandrer fundamentalt måten vi opplever bygninger på. Det revolusjonerende glasset imøtekommer den økende etterspørselen etter selvjusterende fasader og holdbart design. SageGlass skifter tone i forhold til dagslys, varme og solskin, uten behov for rullgardiner eller persienner. Dermed bevares utsynet og energiforbruket reduseres. Tonetilpasningen foregår automatisk eller med manuel styring. Det ligger 25 års utvikling bak SageGlass, som på intelligent vis maksimerer dagslys og komfort for bygningens brukere uavhengig av tidspunkt og vær. På BAU vises en ny, stor utgave af SageGlass VARIO, som gjør det mulig å designe fulle glassfasader uten rammer.

Vetrotech Saint-Gobain og SageGlass stiller ut sammen med de andre virksomhetene i Saint-Gobain Building Glass Europe i hal 2, stand 338.

 

Vil styrke seriøsiteten

Tilsyn med sentralt godkjente foretak er et av flere virkemidler for å sikre en seriøs byggenæring. Kommunenes innrapportering av foretak som bryter regelverket er et viktig bidrag.

Foretak med sentral godkjenning har dokumentert at de har kompetanse til å påta seg ansvarsrett i byggesaker og utføre oppgaver etter plan- og bygningsloven. I godkjenningssøknaden har de også erklært at kvalitetssikringsrutiner er på plass og dokumentert at skatter og avgifter er innbetalt.

Når foretaket får tilsyn fra direktoratet, er det nettopp denne dokumentasjonen som skal være i orden.

– Foretaket skal kunne vise at kvalitetssikringsrutiner finnes og at de er i bruk. På tilsynet kontrollerer vi dette gjennom å se på utvalgte rutiner og dokumentasjon på bruk av disse, sier Jørn-R. Follum i Direktoratet for byggkvalitet.

Follum leder seksjonen som driver tilsyn med sentralt godkjente foretak over hele landet.

– Hensikten med dokumentasjonen og med tilsynet er å sikre at seriøsiteten i bygge- og anleggsnæringen ivaretas. I tillegg ønsker vi å heve foretakets bevissthet om lovverket og forståelse for at reglene skal sikre kvalitet i det som bygges, sier Follum.

Tips fra kommunene igangsetter tilsyn

Direktoratet for byggkvalitet setter i gang tilsyn på eget initiativ, men er også avhengig av tips fra kommuner om foretak som ikke oppfyller kravene som ligger i å være sentralt godkjent.

Kommuner som melder fra til direktoratet, har gjerne erfart at foretakene en eller gjentatte ganger har brutt regelverket.

– Slike brudd kan være manglende eller mangelfulle kvalitetssikringsrutiner, fravær av kvalitetssikring eller for eksempel bygging eller riving uten nødvendige tillatelser.

Innrapporteringer fra kommunene er en viktig kilde når direktoratet skal velge ut hvilke foretak vi skal føre tilsyn med.

– For at vi skal kunne ivareta seriøsiteten i byggenæringen, ønsker vi tips og innspill fra kommunene, sier Jørn-R. Follum.

Dokumenttilsyn eller stedlig tilsyn hos foretaket

Ut fra blant annet alvorlighetsgraden i innrapporteringen, vurderer direktoratet hvilken type tilsyn som skal gjennomføres. Tilsynet kan enten være et dokumenttilsyn som gjennomføres ved at foretaket sender inn dokumentasjonen sin for kontroll, eller at direktoratets folk gjennomfører et stedlig tilsyn hos foretaket.

– På stedlige tilsyn kan vi se om de erklærte kvalitetssikringsrutinene brukes aktivt og sjekke at bedriften fortsatt har ansatte med den kompetansen de oppga når de søkte sentral godkjenning, men vi ser ikke på konkrete byggeprosjekter eller tiltak, forklarer Follum.

Stedlig tilsyn varsles på forhånd

Stedlige tilsyn gjøres ikke uanmeldt. Direktoratet tar kontakt med foretaket på forhånd for å avklare tidspunkt for tilsynet og forklare hva det går ut på. Dermed kan også foretaket forberede seg og gjøre klart dokumentasjonen som skal gjennomgås.

 

Nytt marked for Moss Glass og Fasade

Moss Glass og Fasade AS er et av selskapene i vår bransje som prøver seg i nye markeder. Etter å ha montert solcellepaneler i Vestby har selskapet erfaring å tilby leverandører som tilbyr og byggherrer som ønsker å benytte solenergi.

Med stadig mer oppmerksomhet på fornybar energi, plusshus, elbiler og grønne skifter, dukker det opp stadig flere solcelle- og solfanger-anlegg. Og anleggene vokser. Mens en for få år siden så to-tre solcellepaneler på annenhver hyttevegg, monteres i dag store anlegg på alt fra garasjer til hustak, offentlige bygg og store industrianlegg.

Moss Glass og Fasade AS har montert et anlegg for Asko på Vestby. Solcellepanelene ble som seg hør og bør montert på carport-taket til ladestasjonene for elbiler.

– Vi fikk en forespørsel fra Asko om vi kunne montere et solcelleanlegg på et lite garasjebygg på anlegget på Vestby. Det er ganske greie jobber som vi faktisk får en og annen forespørsel om, sier daglig leder i Moss Glass og Fasade AS, Jon Petter Porsmyr.

– Et slik anlegg kommer som et ferdig byggesett der vi må montere etter tegninger. Det er en forutsetning at leverandøren av solcelleanlegget og de som skal ha anlegget, har snakket godt sammen. Likevel er det spesielle lokale forhold vi må ta hensyn til.

– Jeg vet at flere solcelleleverandører har utfordringer med å finne montører. Som glass og fasademontører har vi et stort fortrinn siden vi kan håndtere glass og vinduer. Panelene er ganske skjøre og en bør ha litt kunnskap om glassmontasje ved slike jobber.

– Vi har ikke markedsført oss mot dette markedet, men det er klart at vi kommer til å satse mer på slik montering i framtiden, sier Porsmyr.