Klarere retningslinjer for sortering av isolerglassvinduer og -ruter

I forbindelse med et prosjekt Nomiko AS har utført sammen med Glass og Fasadeforeningen har Miljødirektoratet gitt klarere føringer for klassifisering av isolerglassvinduer og -ruter produsert etter 1990.

Tekst: Guro Kristine Milli og Sverre Valde, seniorrådgiver og daglig leder i Nomiko AS – Norsk Miljøkompetanse.

Føringene fra Miljødirektoratet gir grunnlag for at alle ledd i kjeden nå bør kunne håndtere og klassifisere isolerglassruter på samme måte.

Bakgrunnen for oppklaringen er at Glass og Fasadeforeningen nylig har fått utarbeidet en veileder for sine medlemmer, om isolerglassruter som skal kasseres. Veilederen retter seg mot glassmestere og deres kunder og gir blant annet en oversikt over de ulike avfallstyper vinduer deles inn i. For å få klarhet i hvordan isolerglassvinduer og -ruter produsert fra og med 1991 skal klassifiserer, har artikkelforfatterne vært i dialog med Miljødirektoratet.

Klassifisering av isolerglassvinduer og -ruter produsert frem til og med 1990

Det har lenge vært kjent at norske isolerglassvinduer og -ruter produsert frem til og med 1975, og importerte frem til og med 1979 skal håndteres som PCB-ruter. Unntaket er Thermopane-ruter som ikke er farlig avfall, fordi disse er forseglet med en metallegering og ikke med fugelim. Alle øvrige isolerglassvinduer og -ruter produsert frem til og med 1990 skal håndteres som klorparafinruter, med mindre det utføres analyser som viser noe annet. Uavhengig av produksjonsår er selvsagt ruter med asbestkitt asbestholdig avfall.

Klassifisering av isolerglassvinduer og -ruter produsert fra og med 1990

Det som nå er nytt er at Glass og Fasadeforeningen, via Nomiko, har fått en avklaring fra Miljødirektoratet for isolerglassvinduer og -ruter produser fra og med 1991. I arbeidet med den nevnte folderen har direktoratet samtykket i følgende tekst: «Vinduer og isolerglass produsert etter 1990 kan inneholde ftalater i fugelimet. Som hovedregel kan slike vinduer og isolerglass leveres som ikke-farlig avfall uten å analysere fugelimet.» Det er viktig å presisere at dette gjelder isolerglassvinduer- og ruter som er hele. For knuste isolerglassvinduer og -ruter skal deler som inneholder fugemasse leveres som farlig avfall, med mindre det kan dokumenteres at fugemassen ikke er farlig avfall.

Alle aktører bør følge samme praksis

Meningene om hvordan isolerglassvinduer og -ruter skal håndteres er mange, og det vil de helt sikkert forbli. At miljørådgivere, avfallsprodusenter, mottak og sluttbehandlere klassifiserer ruter ulikt fører til unødig støy og er lite effektivt, også med tanke på kostnader. Usikkerheten som skapes kan føre til at isolerglassvinduer og -ruter som faktisk er farlig avfall ikke blir riktig håndtert.

De føringer som Miljødirektoratet nå har gitt bør gi grobunn for at det skapes en felles praksis for hvordan alle isolerglassvinduer og -ruter skal klassifiseres, også de som er produsert etter 1990.

Et tilsvarende innlegg ble først trykt i Kretsløpet.