CE-merking av påhengsfasader og sikkerhetsglass

Trinn-for-trinn veiledninger skal gjøre det enklere for produsenter, importører og distributører av påhengsfasader og sikkerhetsglass å skaffe seg riktig produktdokumentasjon.

Det er utarbeidet én veiledning for sikkerhetsglass og én for påhengsfasader. Veiledningene er laget av Direktoratet for byggkvalitet med innspill fra Glass- og fasadeforeningen, skriver DiBK på sine hjemmesider.

Veiledningene hjelper markedsaktørene til å CE-merke produktene sine riktig, og er laget i forbindelse med direktoratets pågående tilsyn med påhengsfasader og sikkerhetsglass. Påhengsfasadene skal ha produktdokumentasjon i henhold til standarden NS-EN 13830:2015 Herdet og laminert sikkerhetsglass skal ha produktdokumentasjon i henhold til NS-EN 12150-2:2004 og NS-EN 14449:2005.

Veiledningene retter seg spesielt mot produsenter, importører og distributører av sikkerhetsglass og fasadeentreprenører som produserer påhengsfasader.

Firmaer som omsetter isolérglass og rekkverk kan også finne informasjon som er nyttig for sin virksomhet i disse veiledningene.

Mer informasjon (eksterne lenker):

Slik CE-merker du påhengsfasader

Slik CE-merker du sikkerhetsglass