«Glasmeister som Besten»

Connie Holvik (29) har tråkket rundt hos Glasmeister John Holvik AS siden hun lærte å gå. Fra hun lærte å snakke har «eg skal bli glassmeister som Besten» vært et mye brukt uttrykk. Ordene er blitt til handling og nå er Connie på vei til å overta butikken.

12. mai 1967 startet Connies bestefar John Holvik selskapet Glasmeister John Holvik AS i et gammelt nedlagt slaktehus. Gründeren har for lengst gått inn i pensjonisttilværelsen. Sønnen Bjørn overtok sjefsstolen i 2005 og har videreutviklet «Glasmeister’n» til også å bli en betydelige fasadeentreprenør på Vestlandet. Nå er 3. generasjon klar til å overta lederposisjonen i familiebedriften.

Artikkelen fortsetter under bildet.

«Glasmeister som Besten»

John og Bjørn Holvik er både samtalepartnere og rådgivere for Connie Holvik, neste generasjon med fagkunnskap i Glasmeister John Holvik AS.

– Fra barnsben av har jeg vanket i fabrikken. I starten sammen med min bestemor som drev med innramming, kombinert med barnepass. Når jeg ble større ble det jobbing i bedriften i alle ferier. Jeg har alltid vært interessert håndverk og fysisk arbeid, forteller Connie.

Siden interessen for håndverk og fysisk arbeid har vært stor under oppveksten var det da naturlig for Connie å velge å gå den yrkesfagretta utdanningen. Gjennomførte da Grunnkurs Teknisk Byggfag og jobbet videre som lærling for å ta fagbrev i glassfaget i 2007.

Etter bestått fagbrev startet hun på Teknisk Fagskole bygg og anlegg, som hun fullførte i 2010.

Som 25- åring startet hun å arbeide i Hole Glass.

– Jeg jobbet først to år som montør, deretter to år som salgskonsulent for glass. Etter å ha jobbet i Bergen i fire år flyttet jeg hjem til Førde. Erfaringen jeg tok med meg hjalp meg veldig når jeg tok glassrådgiverutdanningen i 2014-2015, og deretter tok hun mesterbrev i 2016. For begge disse to siste studiene fikk jeg mye god hjelp og støtte i Glass og Fasadeforeningen, sier Connie.

– Når kan vi forvente å se deg som leder for bedriften?

–Det er mange folk som har vært her i mange år og som besitter mye god kunnskap. Det er viktig å videreutvikle det faglige samholdet. Skal vi lykkes i fremtiden må vi som skal lede bedriften spille på lag med det etablerte fagmiljøet. Det har vi tradisjon for i Holvik Glas. Jeg fases mer og mer inn, men vi vil bruke god tid på prosessen, sier Connie.

Artikkel fortsetter under bildet.

«Glasmeister som Besten»

Andreas Nylund og Connie Holvik er partnere og kollegaer.

Partnere

Andreas Nylund var kollega med Connie Holvik og prosjektleder hos Hole Glass i Bergen. De jobbet ikke sammen til daglig, men fant tonen såpass at Andreas ble med til Førde i 2014. I dag er de både samboere og kollegaer.

– Vi vet hvor vi har hverandre og vi fungerer godt som team. Connie er faglig dyktig. Likevel er det er ingen prestisjedueller mellom oss, men heller viser vi hverandre en gjensidig faglig respekt. Både på jobb og privat utfyller vi hverandre på en god måte, sier Nylund.

– På jobb har vi dessuten flere andre å spille på. Magne Ove Tonning har lang erfaring og han blir sjeldent stresset. Han er en god støttespiller, sier Nylund.

Fagmiljø

Andres Nylund og Connie Holvik er unge og fremadstormende og ønsker å holde seg faglig oppdatert. Andreas avsluttet Glassrådgiverutdanningen i 2013 og Connie i 2015.

Magne Ove Tonning har vært i bedriften i 32 år. Han har ikke sett mange slutte, men avgang på grunn av alder har det vært. Oppdragsmengden er blitt større og behovet for mannskap, spesielt i administrasjonen, har vært økende.

– Vi slet en stund med bemanningen og var bekymret for situasjonen, selv om vi visst at Connie skulle komme tilbake. Når vi fikk Andreas Nylund på laget sammen med Connie fikk vi en betydelig styrket organisasjon. Andreas sin erfaring som prosjektleder fra Hole Glass er blitt uvurderlig for oss. Spesielt når vi leverte fasaden til «Barne og ungdomspsykiatrisk senter i Bergen (BUSP)». Elementfasaden på det bygget krevde mye av oss. Vi klødde oss en del i hodet for å finne løsningene på hvordan vi skulle rigge oss for å bygge elementene på fabrikken i Førde og montere på byggeplass i Bergen. Vi fikk en bratt lærekurve og det var diskusjoner underveis. Men jeg syntes vi viste hverandre faglig respekt og vi fant til slutt løsningene sammen, sier Tonning.

Rekruttering

Glasmeister John Holvik A/S har i dag 11 medarbeidere i fabrikken, 14 reisemontører, to faste montører i Bergen og åtte ansatte i administrasjonen. Med sin beliggenhet er bedriften avhengig av stabil arbeidskraft. Heldigvis er det mange som har vært ansatt i lang tid og hele åtte gullklokker er delt ut gjennom årene.  

– Vi har et sterkt ønske om å satse på lærlinger. Skal vi opprettholde vårt fag må vi sikre rekrutteringen og sørge for å overføre etablert kunnskap til ungdommen. Vi har rekruttert en lokal gutt som lærling. Han startet opp nå i august og skal på skolen på Kongsberg i fra januar. Det blir spennende, sier Connie Holvik.

Artikkel fortsetter under bildet.

«Glasmeister som Besten»

– For meg handlet det først og fremst om å få en lærlingekontrakt. Når jeg fikk denne jobben fikk jeg også øynene opp for faget. Connie bidrar mye. Hun har vært lærling selv og vet hva som skal til. Jeg satser på å ta fagbrev i februar 2019, sier Trond Mulen Hetland.

For liten plass

Glasmeister John Holvik AS har levert så og si alt av fasadesystemer og glassprosjekter. Gjennomføringen av BUSP-leveransen, som altså besto av en påhengs elementfasade i Wiconasystem, ble en bekreftelse på at firmaet trenger mer plass. 

– Vi har lenge hatt behov for større plass. En tredjedel av bygget var tidligere en del av vår fabrikk, men er i dag leid ut til en bilforretning og –verksted. Leiekontrakten går til sommeren og vi har ikke fornyet den. Vi får dermed flere kvadratmeter tilgjengelig og vi utnytter produksjonslokalene slik de opprinnelig var bygget. Fra sommeren 2017 vil vi få en langt bedre produksjons- og vareflyt, og lagerkapasiteten vil øke betraktelig,  sier Connie Holvik.

Glasmeister John Holvik AS har de siste årene hatt en sunn drift og gode resultater de siste årene. Unntaket var i 2014 da omsetning og resultat var rekordhøyt.

– Det stemmer. Men BUSP-prosjektet, som gikk over to år, ga store utslag. Vi fikk  for høye inntekter og lave utgifter i 2014. I 2015 ble det motsatt. Et normalt år for oss er en omsetning på rundt 70 millioner og et resultat på mellom fem og 10 prosent.

– Dere har altså ikke som mål å øke omsetning og oppdragsmengde?

– Vi må prøve å holde på med og dyrke det vi kan. Og så må vi ha systemleverandører som kan følge opp. Vi satser derfor på å levere tradisjonelle påhengsfasader, dører og vinduer og glassmestervirksomhet lokalt, sier Holvik.

 

Fakta
Firma: John Holvik AS (Holvik Glas)
Etablert: 1967
Adresse: Halbrendsøyra 7, 6800 Førde
Bransje: Glass- og glassarbeid
Styreformann: Terje Klausen
Daglig leder: Bjørn Holvik
Antall ansatte: 35
Antall lærlinger: 1
Kjøper glass i fra: Pilkington og Vikeså Glassindustri AS
Fasadesystemer: Wicona fra Sapa Buildingsystems