Fra Hole til Nilsen

– Til høsten må vi nok rekruttere flere folk, sa Stig-Arne Nilsen til glassportal.no i juni. Nå har Glassmester Kaare Nilsen rekruttert Bjarte Sæverud, Christer Kvinge, og Jarle Myklebust fra Hole Glass.

¬Rekrutteringen har sammenheng både med at markedet i Bergen er i positivt utvikling og at selskapet vil ta tilbake andeler i privatmarkedet og helglassmarkedet som for eksempel glass over kjøkkenbenk, dusjløsninger, kontorskillevegger og helglassrekkverk.

Først man som ble ansatt var Christer Kvinge. Christer har over 13 år bak seg hos Hole Glass AS. De siste 6 årene som salgsleder for glass-avdelingen. Han er ansatt som salgssjef og vil blant annet få ansvar for salg, innkjøp og kundeoppfølging.

De ferskete medarbeiderne hos Glassmester Kaare Nilsen er Bjarte Sæverud og Jarle Myklebust.

Bjarte har 28 års erfaring fra bransjen. Han utdannet glassmaker/glassfagarbeider og har jobbet de siste 10 årene hos Hole Glass AS. Før det jobbet han hos Glassmester Gjesdal AS.

Jarle er også utdannet glassmaker/glassfagarbeider og har hele 36 års erfaring i bransjen. De siste 8 årene hos Hole Glass AS hvor han blant annet spesialiserte seg på helglassløsninger. Før det var han hos Pilkington og Glassmester Jon Hole.

– Med denne kompetansen på plass ønsker vi nå å satse enda mer på helglassmarkedet. Dette er et marked som er kommet for å bli og som vi naturligvis ønsker å ta vår del av. Pågangen av det generelle glassmestermarkedet har også økt den siste tiden samt at det øker på med arbeid hos våre næringskunder som vi satser mye på, sier Christer Kvinge.

– I juni ønsket vi familiebedriften Glassmester Kaare Nilsen velkommen som medlem i foreningen. Deres satsing i Bergen er gledelig. Spesielt hyggelig å registrere at dyktige fagfolk blir i bransjen, sier Bjørn Glenn Hansen i Glass og Fasadeforeningen.