Lauget hedret Odd Eie

Det står respekt av Vestfold og Telemark Glassmesterlaug. Tradisjonen tro står styre, medlemsbedrifter og medarbeidere alltid samlet om arrangementene. 46 deltakere var med å hedre nyutnevnt æresmedlem Odd Eie.

Flykafeen utenfor Tønsberg var igjen arene for laugets julemøte. 22 bedrifter (ny rekord) var representert på samlingen, som i tillegg til heder og middag inneholdt et faglig program.

Mest oppmerksomhet fikk naturlig nok Odd Eie, fra Brødrene Eie og Glassmester´n. Firmanavnet stammer fra brødrene Kåre og Ole Eie. Kåre er opphavet til Odd. Brødrene Eie og Glassmester´n i har vært medlem i lauget siden oppstarten 16. Januar 1970.

– Vi var blant de første som meldte oss inn i lauget. For oss som er en liten bedrift har det stor betydning å være en del at et fellesskap. I lauget får vi både faglig påfyll og et sosialt nettverk. Det er et godt samhold i lauget selv om vi er konkurrenter. Det er stor gjensidig respekt mellom medlemmene, sier Odd.

Fra egen karriere trekker Odd frem betydningen av å få Aase Follaug med inn i bedriften. Samarbeidet var så positivt, at de også ble samboere privat.

– Det ble mye jobbing når jeg var alene. Montering på dagtid og administrativt arbeid på kveldene. Etter at Aase kom inn i administrasjonen tok hun over kontoret og jeg fikk igjen energi til å jobbe ute. Det har hatt stor betydning for meg, sier Odd.

Per Henning Graff presenterte foreningens tre nye veiledere og var som vanlig fokusert på kompetansehevende tiltak. Herunder den nye mesterutdanningen, som starter opp sin andre runde allerede i januar, og den kommende glassrådgiverutdanningen.

– Husk for alle del å sette av 16.-17 mars neste år. Da feirer vi 100 år og inviterer alle til Hotel Bristol i Oslo. GFD 2017 får et historisk preg, men si setter også et tydelig fokus på fremtidens muligheter for norsk glass og fasadebransje, sa prosjektlederen.