Klarere retningslinjer for sortering av isolerglassvinduer og -ruter

I forbindelse med et prosjekt Nomiko AS har utført sammen med Glass og Fasadeforeningen har Miljødirektoratet gitt klarere føringer for klassifisering av isolerglassvinduer og -ruter produsert etter 1990.

Tekst: Guro Kristine Milli og Sverre Valde, seniorrådgiver og daglig leder i Nomiko AS – Norsk Miljøkompetanse.

Føringene fra Miljødirektoratet gir grunnlag for at alle ledd i kjeden nå bør kunne håndtere og klassifisere isolerglassruter på samme måte.

Bakgrunnen for oppklaringen er at Glass og Fasadeforeningen nylig har fått utarbeidet en veileder for sine medlemmer, om isolerglassruter som skal kasseres. Veilederen retter seg mot glassmestere og deres kunder og gir blant annet en oversikt over de ulike avfallstyper vinduer deles inn i. For å få klarhet i hvordan isolerglassvinduer og -ruter produsert fra og med 1991 skal klassifiserer, har artikkelforfatterne vært i dialog med Miljødirektoratet.

Klassifisering av isolerglassvinduer og -ruter produsert frem til og med 1990

Det har lenge vært kjent at norske isolerglassvinduer og -ruter produsert frem til og med 1975, og importerte frem til og med 1979 skal håndteres som PCB-ruter. Unntaket er Thermopane-ruter som ikke er farlig avfall, fordi disse er forseglet med en metallegering og ikke med fugelim. Alle øvrige isolerglassvinduer og -ruter produsert frem til og med 1990 skal håndteres som klorparafinruter, med mindre det utføres analyser som viser noe annet. Uavhengig av produksjonsår er selvsagt ruter med asbestkitt asbestholdig avfall.

Klassifisering av isolerglassvinduer og -ruter produsert fra og med 1990

Det som nå er nytt er at Glass og Fasadeforeningen, via Nomiko, har fått en avklaring fra Miljødirektoratet for isolerglassvinduer og -ruter produser fra og med 1991. I arbeidet med den nevnte folderen har direktoratet samtykket i følgende tekst: «Vinduer og isolerglass produsert etter 1990 kan inneholde ftalater i fugelimet. Som hovedregel kan slike vinduer og isolerglass leveres som ikke-farlig avfall uten å analysere fugelimet.» Det er viktig å presisere at dette gjelder isolerglassvinduer- og ruter som er hele. For knuste isolerglassvinduer og -ruter skal deler som inneholder fugemasse leveres som farlig avfall, med mindre det kan dokumenteres at fugemassen ikke er farlig avfall.

Alle aktører bør følge samme praksis

Meningene om hvordan isolerglassvinduer og -ruter skal håndteres er mange, og det vil de helt sikkert forbli. At miljørådgivere, avfallsprodusenter, mottak og sluttbehandlere klassifiserer ruter ulikt fører til unødig støy og er lite effektivt, også med tanke på kostnader. Usikkerheten som skapes kan føre til at isolerglassvinduer og -ruter som faktisk er farlig avfall ikke blir riktig håndtert.

De føringer som Miljødirektoratet nå har gitt bør gi grobunn for at det skapes en felles praksis for hvordan alle isolerglassvinduer og -ruter skal klassifiseres, også de som er produsert etter 1990.

Et tilsvarende innlegg ble først trykt i Kretsløpet.

CE-merking av påhengsfasader og sikkerhetsglass

Trinn-for-trinn veiledninger skal gjøre det enklere for produsenter, importører og distributører av påhengsfasader og sikkerhetsglass å skaffe seg riktig produktdokumentasjon.

Det er utarbeidet én veiledning for sikkerhetsglass og én for påhengsfasader. Veiledningene er laget av Direktoratet for byggkvalitet med innspill fra Glass- og fasadeforeningen, skriver DiBK på sine hjemmesider.

Veiledningene hjelper markedsaktørene til å CE-merke produktene sine riktig, og er laget i forbindelse med direktoratets pågående tilsyn med påhengsfasader og sikkerhetsglass. Påhengsfasadene skal ha produktdokumentasjon i henhold til standarden NS-EN 13830:2015 Herdet og laminert sikkerhetsglass skal ha produktdokumentasjon i henhold til NS-EN 12150-2:2004 og NS-EN 14449:2005.

Veiledningene retter seg spesielt mot produsenter, importører og distributører av sikkerhetsglass og fasadeentreprenører som produserer påhengsfasader.

Firmaer som omsetter isolérglass og rekkverk kan også finne informasjon som er nyttig for sin virksomhet i disse veiledningene.

Mer informasjon (eksterne lenker):

Slik CE-merker du påhengsfasader

Slik CE-merker du sikkerhetsglass

 

 

«Glasmeister som Besten»

Connie Holvik (29) har tråkket rundt hos Glasmeister John Holvik AS siden hun lærte å gå. Fra hun lærte å snakke har «eg skal bli glassmeister som Besten» vært et mye brukt uttrykk. Ordene er blitt til handling og nå er Connie på vei til å overta butikken.

12. mai 1967 startet Connies bestefar John Holvik selskapet Glasmeister John Holvik AS i et gammelt nedlagt slaktehus. Gründeren har for lengst gått inn i pensjonisttilværelsen. Sønnen Bjørn overtok sjefsstolen i 2005 og har videreutviklet «Glasmeister’n» til også å bli en betydelige fasadeentreprenør på Vestlandet. Nå er 3. generasjon klar til å overta lederposisjonen i familiebedriften.

Artikkelen fortsetter under bildet.

«Glasmeister som Besten»

John og Bjørn Holvik er både samtalepartnere og rådgivere for Connie Holvik, neste generasjon med fagkunnskap i Glasmeister John Holvik AS.

– Fra barnsben av har jeg vanket i fabrikken. I starten sammen med min bestemor som drev med innramming, kombinert med barnepass. Når jeg ble større ble det jobbing i bedriften i alle ferier. Jeg har alltid vært interessert håndverk og fysisk arbeid, forteller Connie.

Siden interessen for håndverk og fysisk arbeid har vært stor under oppveksten var det da naturlig for Connie å velge å gå den yrkesfagretta utdanningen. Gjennomførte da Grunnkurs Teknisk Byggfag og jobbet videre som lærling for å ta fagbrev i glassfaget i 2007.

Etter bestått fagbrev startet hun på Teknisk Fagskole bygg og anlegg, som hun fullførte i 2010.

Som 25- åring startet hun å arbeide i Hole Glass.

– Jeg jobbet først to år som montør, deretter to år som salgskonsulent for glass. Etter å ha jobbet i Bergen i fire år flyttet jeg hjem til Førde. Erfaringen jeg tok med meg hjalp meg veldig når jeg tok glassrådgiverutdanningen i 2014-2015, og deretter tok hun mesterbrev i 2016. For begge disse to siste studiene fikk jeg mye god hjelp og støtte i Glass og Fasadeforeningen, sier Connie.

– Når kan vi forvente å se deg som leder for bedriften?

–Det er mange folk som har vært her i mange år og som besitter mye god kunnskap. Det er viktig å videreutvikle det faglige samholdet. Skal vi lykkes i fremtiden må vi som skal lede bedriften spille på lag med det etablerte fagmiljøet. Det har vi tradisjon for i Holvik Glas. Jeg fases mer og mer inn, men vi vil bruke god tid på prosessen, sier Connie.

Artikkel fortsetter under bildet.

«Glasmeister som Besten»

Andreas Nylund og Connie Holvik er partnere og kollegaer.

Partnere

Andreas Nylund var kollega med Connie Holvik og prosjektleder hos Hole Glass i Bergen. De jobbet ikke sammen til daglig, men fant tonen såpass at Andreas ble med til Førde i 2014. I dag er de både samboere og kollegaer.

– Vi vet hvor vi har hverandre og vi fungerer godt som team. Connie er faglig dyktig. Likevel er det er ingen prestisjedueller mellom oss, men heller viser vi hverandre en gjensidig faglig respekt. Både på jobb og privat utfyller vi hverandre på en god måte, sier Nylund.

– På jobb har vi dessuten flere andre å spille på. Magne Ove Tonning har lang erfaring og han blir sjeldent stresset. Han er en god støttespiller, sier Nylund.

Fagmiljø

Andres Nylund og Connie Holvik er unge og fremadstormende og ønsker å holde seg faglig oppdatert. Andreas avsluttet Glassrådgiverutdanningen i 2013 og Connie i 2015.

Magne Ove Tonning har vært i bedriften i 32 år. Han har ikke sett mange slutte, men avgang på grunn av alder har det vært. Oppdragsmengden er blitt større og behovet for mannskap, spesielt i administrasjonen, har vært økende.

– Vi slet en stund med bemanningen og var bekymret for situasjonen, selv om vi visst at Connie skulle komme tilbake. Når vi fikk Andreas Nylund på laget sammen med Connie fikk vi en betydelig styrket organisasjon. Andreas sin erfaring som prosjektleder fra Hole Glass er blitt uvurderlig for oss. Spesielt når vi leverte fasaden til «Barne og ungdomspsykiatrisk senter i Bergen (BUSP)». Elementfasaden på det bygget krevde mye av oss. Vi klødde oss en del i hodet for å finne løsningene på hvordan vi skulle rigge oss for å bygge elementene på fabrikken i Førde og montere på byggeplass i Bergen. Vi fikk en bratt lærekurve og det var diskusjoner underveis. Men jeg syntes vi viste hverandre faglig respekt og vi fant til slutt løsningene sammen, sier Tonning.

Rekruttering

Glasmeister John Holvik A/S har i dag 11 medarbeidere i fabrikken, 14 reisemontører, to faste montører i Bergen og åtte ansatte i administrasjonen. Med sin beliggenhet er bedriften avhengig av stabil arbeidskraft. Heldigvis er det mange som har vært ansatt i lang tid og hele åtte gullklokker er delt ut gjennom årene.  

– Vi har et sterkt ønske om å satse på lærlinger. Skal vi opprettholde vårt fag må vi sikre rekrutteringen og sørge for å overføre etablert kunnskap til ungdommen. Vi har rekruttert en lokal gutt som lærling. Han startet opp nå i august og skal på skolen på Kongsberg i fra januar. Det blir spennende, sier Connie Holvik.

Artikkel fortsetter under bildet.

«Glasmeister som Besten»

– For meg handlet det først og fremst om å få en lærlingekontrakt. Når jeg fikk denne jobben fikk jeg også øynene opp for faget. Connie bidrar mye. Hun har vært lærling selv og vet hva som skal til. Jeg satser på å ta fagbrev i februar 2019, sier Trond Mulen Hetland.

For liten plass

Glasmeister John Holvik AS har levert så og si alt av fasadesystemer og glassprosjekter. Gjennomføringen av BUSP-leveransen, som altså besto av en påhengs elementfasade i Wiconasystem, ble en bekreftelse på at firmaet trenger mer plass. 

– Vi har lenge hatt behov for større plass. En tredjedel av bygget var tidligere en del av vår fabrikk, men er i dag leid ut til en bilforretning og –verksted. Leiekontrakten går til sommeren og vi har ikke fornyet den. Vi får dermed flere kvadratmeter tilgjengelig og vi utnytter produksjonslokalene slik de opprinnelig var bygget. Fra sommeren 2017 vil vi få en langt bedre produksjons- og vareflyt, og lagerkapasiteten vil øke betraktelig,  sier Connie Holvik.

Glasmeister John Holvik AS har de siste årene hatt en sunn drift og gode resultater de siste årene. Unntaket var i 2014 da omsetning og resultat var rekordhøyt.

– Det stemmer. Men BUSP-prosjektet, som gikk over to år, ga store utslag. Vi fikk  for høye inntekter og lave utgifter i 2014. I 2015 ble det motsatt. Et normalt år for oss er en omsetning på rundt 70 millioner og et resultat på mellom fem og 10 prosent.

– Dere har altså ikke som mål å øke omsetning og oppdragsmengde?

– Vi må prøve å holde på med og dyrke det vi kan. Og så må vi ha systemleverandører som kan følge opp. Vi satser derfor på å levere tradisjonelle påhengsfasader, dører og vinduer og glassmestervirksomhet lokalt, sier Holvik.

 

Fakta
Firma: John Holvik AS (Holvik Glas)
Etablert: 1967
Adresse: Halbrendsøyra 7, 6800 Førde
Bransje: Glass- og glassarbeid
Styreformann: Terje Klausen
Daglig leder: Bjørn Holvik
Antall ansatte: 35
Antall lærlinger: 1
Kjøper glass i fra: Pilkington og Vikeså Glassindustri AS
Fasadesystemer: Wicona fra Sapa Buildingsystems

 

HubroHansen åpner i Bergen

HubroHansens strategi er å være representert i lokale markeder. Med Magne Midttveit, Eivind Mikkelsen og Sebastian Wasilewski på laget starter virksomheten nå opp en avdeling i Bergen.

Som en del av en langsiktig strategi om å være den foretrukne samarbeidspartner med lokalkjennskap til markedet og kundene, har HubroHansen i flere uker jobbet på å åpne en avdeling i Bergen, og nå er endelig alt kommet på plass. Selskapet kan nå offentliggjøre nyheten om åpningen av en avdeling i Bergen. Den nye avdelingen vil starte opp i januar, men plasseringen er enda uviss.

– Jeg er veldig fornøyd med at denne avdelingen nå blir en realitet. Det har kostet mye tid og jobb, men det har vært verdt det, sier daglig leder Kim Rasmussen.

Den nye Bergens-avdelingen kommer til å ha velkjente ansikter som har stor innsikt i bransjen og et etablert nettverk i Bergen.

HubroHansen har vært såpass dyktige og heldige, og fått tidlig kontakt med nøkkelpersoner fra tidligere Hole Glass. Derfor er det også med stor glede at jeg kan presentere Eivind Mikkelsen, Sebastian Wasilewski og Magne Midttveit som de første på kontoret vårt i Bergen, sier Rasmussen videre.

Alle tre er lokalkjente og har jobbet i bransjen i veldig mange år. De har alle levert flotte prosjekter tidligere og er nå klar til en ny start hos HubroHansen.

HubroHansen vil fremover være representert i Stavanger, Oslo og Bergen med hovedkontor og produksjon plassert i Stavanger. HubroHansen tilbyr norskproduserte kvalitetsprodukter. Et av produktene de tilbyr er verdens smaleste profilsystem; Millennium. HubroHansen ser frem til å være en del av løsningen på Bergens store behov for boliger i nær fremtid. Bedriften er også klar til å utvide ytterligere når mulighetene oppstår, skriver selskapet i pressemeldingen.

Ukens dobbel? Glass og Fasadeforeningens arrangement «Fagdagen» har alltid vært knyttet opp i mot Bygg Reis Deg. Senest i 2015 tilbød foreningen «ukens dobbel» for deltakerne der «Fagdagen 2015» og «Bygg Reis Deg»ble presenter som et tilbud. Dette bl

Vi har mange nestorer i vår bransje. En av dem kommer til GFD 2017 for å kåsere om de foregående 100 årene. – Selvfølgelig skal jeg også snakke om fremtiden. Jeg har klokketro på at nasjonal glassbransje har mange gode år foran seg, sier Petter Gran.

Petter Chr. Gran har jobbet med glass siden 1983. Han er utdannet ingeniør og har lang fartstid innen salg til profesjonelle aktører. Vestfoldingens egenskaper og bakgrunn som sanger, skuespiller og foredragsholder er nok ikke like kjent. Petter var sanger og keyboardist i Tønsbergbandet Wasa, et av de ledende rockebandene i Tønsberg. Coverlåter av Rolling Stones, The Band, Fleetwood Mac og The Beatles var varemerke for Wasa. Bandet hadde en «reunion» på utestedet Big Ben i Tønsberg i 2011.

Scenekunst har Petter også utøvd i en årrekke som en del av Tønsberg Amatørteater. Den kanskje mest minnerike opptreden, i hvert fall for publikum, var under forestillingen Musical Highlights hvor Petter sang Chess-melodien «Anthem» solo og fikk stående applaus (se video ved å søke på Petter Gran på youtube, red anm).

Glassnestoren, sangeren og scenekunstneren har takket ja til å markere Glass og Fasadeforeningens 100-årsjubileum med et spesialbestilt kåseri.

– Hva skal du kåsere om?

– Kåseriet vil handle om at hele bransjen er historisk tuftet på glassmesterfaget. Et fag som har utviklet seg i flere og mange retninger. Foredraget tar utgangspunkt i dette faktum, forteller Petter.

– Det er bare å glede seg til jubileumsdagen forstår vi. Annet du vil trekke frem om GFD 2017?

– Ja, jeg synes programmet innfrir forventningene. Det er en god miks av temaer. Bedrifts- og ledelsesutvikling, miljø og teknologi speiler «Den faglige dagen». Det er heller ikke noen ulempe at ledsagerprogrammet ser bra ut og at det er gode muligheter, både for kollegiale samtaler og shopping, når man nå en gang har reist til hovedstaden. Dette bør alle få med seg, sier Petter Gran.

Ledsagerprogrammet starter dagen med et besøk på Vikingskipsmuseet, deretter kjører vi til Tjuvholmen og ser på den fantastiske arkitekturen. Vi besøker Rådhuset for siden å innta lunsj på Grand Cafe i historiske omgivelser.

Faglige fakta om Petter

Medforfatter i boken «yrkesteori i glassfaget»

Formann i Isolerglassprodusentenes Forening

Formann i Glassbransjeforbundet i Norge

Formann i UEMV, en internasjonal organisasjon for glassbransjen

Salgssjef i Scandi Glass AS

Markedsdirektør i Drammens Glass/Scandi Glass

Siden 1993 daglig leder i Glassfabrikken AS

 

Sted

Basen for GFD 2017 vil være Thon Hotel Bristol i Oslo. Arrangementet vil være todelt  og skal både være en historisk reise gjennom vår bransjeforenings første 100 år, og en tur på vei mot bransjens fremtid i Norge. Fremtidskonferansen holdes i hotellets konferanseavdeling.

Deltakerne innkvarteres følgelig på Bristol, men komitéen vil av praktiske grunner tilby alternativ overnatting på Thon Hotell Munch 150 meter bortenfor Bristol.

Påmeldingsfrist: 28. februar 2017

Full pakke torsdag/søndag deltaker Thon Hotel Bristol kr. 11.500,-
Full pakke torsdag/søndag ledsager Thon Hotel Bristol kr. 4.350,-
Full pakke torsdag/søndag deltaker Thon Hotel Munch kr. 9.950,-
Full pakke torsdag/søndag ledsager Thon Hotel Munch kr. 3.850,-
Dagen før dagen hos Schüco torsdag 16.03, kl. 14.00-17.00.
Gratis for deltakere på GFD 2017
GFD 2017 fredag/søndag deltaker Thon Hotel Bristol kr. 8.850,-
GFD 2017 fredag/søndag ledsager Thon Hotel Bristol kr. 2.950,-
GFD 2017 fredag/søndag deltaker Thon Hotel Munch kr. 7.950,-
GFD 2017 fredag/søndag ledsager Thon Hotel Munch kr. 2.550,-
GFD 2017 Dagpakke, inkl. lunsj, faglig program fredag, kr. 2 750,-
Ledsagertur fredag kr. 1.450,- pr. pers. (Ikke inkl. i pakkeprisen)
DAGEN ER DIN LØRDAG: (Ikke inkl. i pakkeprisen)
Nasjonalgalleriet, Ekebergparken kr. 640,- pr. pers.
Byvandring Operaen og Barcode kr. 440,- pr. pers.
Vigelandsparken og Holmenkollen kr. 515,- pr. pers.

 

– Glassets vidunderlige merverdi

Finner vi en bedre tittel på et foredrag? Nei, i hvert fall ikke om vi tenker innovativt og fremtidsrettet. Cathrine Vigander er en av flere gode foredragsholdere under GFD 2017. Den den røde tråden i programmet er nettopp «fremtiden i bransjens egne hender».

Cathrine Vigander er partner og daglig leder i Element Arkitekter i Oslo. Hun har lang erfaring. Vigander har holdt en rekke forelesninger i inn- og utland, blant annet på Harvard University høsten 2015. Cathrine jobber for øyeblikket med et bokprosjekt med arbeidstittelen «Sustainability in Scandinavia».

Vigander mener at hun som arkitekt har et samfunnsansvar. Hun skal både bidra til et bedre miljø og sikre bærekraftige og funksjonelle byggeprosjekter.

– Jeg tenker meg å si litt om hvordan vi bruker glass i vårt daglige arbeid, der kunst, innovasjon og lys er viktige elementer. Dessuten skal jeg på en konstruktiv måte formidle hvordan jeg tenker at glassbransjen i større grad kan gå i front når det gjelder innovasjon. Ikke minst gjennom synliggjøring av merverdien som skapes ved bruk av glass, blant annet innenfor helse, økonomi og miljø, sier Vigander.

Generasjons- og lederskifte

Det faglige rammeprogrammet for arrangementet består av fire bærebjelker.

UNGE LEDERE STYRER FREMTIDEN

SERIØS FAG- OG MESTERUTDANNING

VIRKEMIDLER I MARKEDSFØRINGEN

FREMTIDEN I BRANSJENS HENDER?

– GFD 2017 setter fokus på leder-og bedriftsutvikling i et fremtidsperspektiv. Vi tror alle temaer blir godt mottatt. Spesielt «UNGE LEDERE STYRER FREMTIDEN» vil treffe en stor målgruppe. Det handler om hvordan vi skal motivere og rekrutterer nye ledere inn i bedriftene. Vi har mange gode eksempler fra egen bransje å trekke frem. Vi har valgt ut Oslo Glass og Vindu som et godt eksempel på hvordan et selskap videreføres av unge kompetente uten familietilknytning. På den annen siden skal Jannicke Kristoffersen fortelle om hvordan man gjennomfører et naturlig lederskifte innen familien. I tillegg kommer både Eierskiftealliansen og Styreforeningen for å snakke om temaet fra mer formelt ståsted, sier prosjektleder Per Henning Graff.

Alltid seriøst

Intet GF-arrangement uten at temaene seriøsitet og kompetanse berøres. På GFD 2017 får deltakerne høre mer om hvordan A-krim Vestfold går til angrep på svart arbeid. Gøran Karlsen skal holde et innlegg om «hvordan bygge norsk kompetanse»? Overført; hvordan styrke nasjonal konkurransekraft gjennom kompetansebygging.

Glass og Fasadeforeningen samarbeider med BNL om ny mesterbrevutdanning. Jørgen Ofstad skal i den anledning snakke om de gode erfaringene med «blimester.com».

Sosiale medier brukes av mange. Noen er flinke til å utnytte denne markedskanalen. Andre er ikke like bevisste. Kreatør, tekstforfatter og ekspert på sosiale medier skal lære deg både hvordan du kan utvikle din sosiale intelligens og han nevner kanskje også hvordan man ikke bør gå frem i det digitale offentlige rom.

– GFD 2017 får en ny form siden vi også feirer vårt 100-årsjubileum. Vi håper selvsagt at hele pakken er spennende. Men det er også mulige å bli med på deler av arrangement. Dog er det også et attraktivt ledsagerprogram. Dessuten får man rikelig anledning til å oppleve Oslo med shopping og det hele. Derfor tror jeg mange tar en langweekend i Oslo 16. – 19. mars, enten man er langreist eller kortreist, sier den som vanlig entusiastiske Graff.

Sted

Basen for GFD 2017 vil være Thon Hotel Bristol i Oslo. Arrangementet vil være todelt  og skal både være en historisk reise gjennom vår bransjeforenings første 100 år, og en tur på vei mot bransjens fremtid i Norge. Fremtidskonferansen holdes i hotellets konferanseavdeling.

Deltakerne innkvarteres følgelig på Bristol, men komitéen vil av praktiske grunner tilby alternativ overnatting på Thon Hotell Munch 150 meter bortenfor Bristol.

Påmeldingsfrist: 28. februar 2017

Full pakke torsdag/søndag deltaker Thon Hotel Bristol kr. 11.500,-
Full pakke torsdag/søndag ledsager Thon Hotel Bristol kr. 4.350,-
Full pakke torsdag/søndag deltaker Thon Hotel Munch kr. 9.950,-
Full pakke torsdag/søndag ledsager Thon Hotel Munch kr. 3.850,-
Dagen før dagen hos Schüco torsdag 16.03, kl. 14.00-17.00.
Gratis for deltakere på GFD 2017
GFD 2017 fredag/søndag deltaker Thon Hotel Bristol kr. 8.850,-
GFD 2017 fredag/søndag ledsager Thon Hotel Bristol kr. 2.950,-
GFD 2017 fredag/søndag deltaker Thon Hotel Munch kr. 7.950,-
GFD 2017 fredag/søndag ledsager Thon Hotel Munch kr. 2.550,-
GFD 2017 Dagpakke, inkl. lunsj, faglig program fredag, kr. 2 750,-
Ledsagertur fredag kr. 1.450,- pr. pers. (Ikke inkl. i pakkeprisen)
DAGEN ER DIN LØRDAG: (Ikke inkl. i pakkeprisen)
Nasjonalgalleriet, Ekebergparken kr. 640,- pr. pers.
Byvandring Operaen og Barcode kr. 440,- pr. pers.
Vigelandsparken og Holmenkollen kr. 515,- pr. pers.

Program og påmelding

Glass og Fasadeforeningen har gleden av å invitere alle i bransjen til GFD 2017 på Thon Hotel Bristol 16. – 19. mars 2017. Nå er det det faglige rammeprogrammet fastsatt og foredragsholdere klare.

19. mars 1917 ble «Glassmestrenes Landsforening» konstituert i lokalene til «Kristiania Håndverk- og Industriforening» i Oslo. 100 år senere har vi gleden av å kunne invitere til GFD 2017 16. til 19. mars i samme by.

Vi vil presentere 12 inspirerende foredrag. Samtlige skal gi deg både lyst og motivasjon til å være med å forme en bransje på vei mot en lang og god fremtid.

Husk at vi også kan friste med:

BEDRIFTSBESØK HOS EN FREMOVERLENT SPONSOR

FLOTT JUBILEUMSMARKERING

RIKELIG ANLEDNING TIL Å OPPLEVE HOVEDSTADEN

SUPERT LEDSAGERPROGRAM

I jubileumsåret legger vi vekt på å tilby ledsagerne et minnerikt opplegg. Fredag starter dagen med et besøk på Vikingskipsmuseet, deretter kjører vi til Tjuvholmen og ser på den fantastiske arkitekturen. Vi besøker Rådhuset for siden å innta lunsj på Grand Cafe i historiske omgivelser.

Sted

Basen for GFD 2017 vil være Thon Hotel Bristol i Oslo. Arrangementet vil være todelt og skal både være en historisk reise gjennom vår bransjeforenings første 100 år og en tur på vei mot bransjen fremtid i Norge. Fremtidskonferansen holdes i hotellets konferanseavdeling.

Deltakeren innkvarteres følgelig på Bristol, men komitéen vil av praktiske grunner tilby alternativ overnatting på Thon Hotell Munch 150 meter bortenfor Bristol.

Påmeldingsfrist: 28. februar 2017

Full pakke torsdag/søndag deltaker Thon Hotel Bristol kr. 11.500,-
Full pakke torsdag/søndag ledsager Thon Hotel Bristol kr. 4.350,-
Full pakke torsdag/søndag deltaker Thon Hotel Munch kr. 9.950,-
Full pakke torsdag/søndag ledsager Thon Hotel Munch kr. 3.850,-
Dagen før dagen hos Schüco torsdag 16.03, kl. 14.00-17.00.
Gratis for deltakere på GFD 2017
GFD 2017 fredag/søndag deltaker Thon Hotel Bristol kr. 8.850,-
GFD 2017 fredag/søndag ledsager Thon Hotel Bristol kr. 2.950,-
GFD 2017 fredag/søndag deltaker Thon Hotel Munch kr. 7.950,-
GFD 2017 fredag/søndag ledsager Thon Hotel Munch kr. 2.550,-
GFD 2017 Dagpakke, inkl. lunsj, faglig program fredag, kr. 2 750,-
Ledsagertur fredag kr. 1.450,- pr. pers. (Ikke inkl. i pakkeprisen)
DAGEN ER DIN LØRDAG: (Ikke inkl. i pakkeprisen)

Nasjonalgalleriet, Ekebergparken kr. 640,- pr. pers.
Byvandring Operaen og Barcode kr. 440,- pr. pers.
Vigelandsparken og Holmenkollen kr. 515,- pr. pers.

Fra Hole til Nilsen

– Til høsten må vi nok rekruttere flere folk, sa Stig-Arne Nilsen til glassportal.no i juni. Nå har Glassmester Kaare Nilsen rekruttert Bjarte Sæverud, Christer Kvinge, og Jarle Myklebust fra Hole Glass.

¬Rekrutteringen har sammenheng både med at markedet i Bergen er i positivt utvikling og at selskapet vil ta tilbake andeler i privatmarkedet og helglassmarkedet som for eksempel glass over kjøkkenbenk, dusjløsninger, kontorskillevegger og helglassrekkverk.

Først man som ble ansatt var Christer Kvinge. Christer har over 13 år bak seg hos Hole Glass AS. De siste 6 årene som salgsleder for glass-avdelingen. Han er ansatt som salgssjef og vil blant annet få ansvar for salg, innkjøp og kundeoppfølging.

De ferskete medarbeiderne hos Glassmester Kaare Nilsen er Bjarte Sæverud og Jarle Myklebust.

Bjarte har 28 års erfaring fra bransjen. Han utdannet glassmaker/glassfagarbeider og har jobbet de siste 10 årene hos Hole Glass AS. Før det jobbet han hos Glassmester Gjesdal AS.

Jarle er også utdannet glassmaker/glassfagarbeider og har hele 36 års erfaring i bransjen. De siste 8 årene hos Hole Glass AS hvor han blant annet spesialiserte seg på helglassløsninger. Før det var han hos Pilkington og Glassmester Jon Hole.

– Med denne kompetansen på plass ønsker vi nå å satse enda mer på helglassmarkedet. Dette er et marked som er kommet for å bli og som vi naturligvis ønsker å ta vår del av. Pågangen av det generelle glassmestermarkedet har også økt den siste tiden samt at det øker på med arbeid hos våre næringskunder som vi satser mye på, sier Christer Kvinge.

– I juni ønsket vi familiebedriften Glassmester Kaare Nilsen velkommen som medlem i foreningen. Deres satsing i Bergen er gledelig. Spesielt hyggelig å registrere at dyktige fagfolk blir i bransjen, sier Bjørn Glenn Hansen i Glass og Fasadeforeningen.

 

Alarmknappen virker!

Glass og Fasadeforeningen får fortsatt meldinger om feilleveranser, uansvarlighet, useriøsitet eller andre uheldige forhold på byggeplasser. Tidligerer er det satt fokus på bruk av alarmknappen. – Den har begynt å virke. Nå har rekkverksimportører fått pålegg fra DiBK, sier Bjørn Glenn Hansen.

Glass og Fasadeforeningen har en løpende dialog med Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) om disse problemene. Konklusjonene blir ofte at foreningen må sørge for at faktiske forhold blir varslet. Et tiltak foreningen iverksatte i fjor var gjøre alarmknappen mer tilgjengelig og at varslere ble sikret anonymitet.

– Vi ser nå at tiltaket fungere og det får positive konsekvenser. Vi hadde et tilfelle der en varsler spurte om hvordan et selskap kan markedsføre/ og omsette et rekkverk med 8,76 mm herdet laminert glass når minste bredde i NS 3510 krever 10.76 mm herdet laminert. Dette førte til at DiBK sendte ut et forhåndsvarsel om mulig pålegg om markedsførings- og omsetningsstans for produktet, sier Hansen.

– Vi setter stor pris på samarbeidet med Glass- og Fasadeforeningen. God kunnskap om hva som skjer i markedet er avgjørende for oss når vi skal behandle innmeldte saker og gjennomføre tilsyn, sier Mathieu Veulemans seniorrådgiver i DiBK.

– Direktoratets saksbehandling fører ofte til at vi iverksetter tiltak som stans i omsetning, krav til endring i markedsføring og pålegg om å sende informasjon til kundene som har kjøpt produktene uten tilstrekkelig dokumentasjon.

Dokumentasjon av rekkverk – Hva skal du se etter?

Etter bekymringsmeldingene fra Glass og Fasadeforeningen har rekkverk vært et fokusområde for direktoratet.

– Kunnskapsnivået til importører av rekkverk kan være skremmende lavt og det er viktig at kjøpere av rekkverk er oppmerksomme på en rekke viktige punkter som vi har listet opp for bransjen, sier Mathieu Veulemans.

Her kommer direktoratets fire råd for hva du bør se etter for rekkverk:

1. Meget viktig med dokumentasjon av rekkverk

Rekkverk består av stolper og profiler i stål eller aluminium, glass, klemmer, ankere i betong. Det er av vesentlig betydning å få levert dokumentasjon på komponentene som inngår i rekkverket for å vurdere om rekkverket innfrir kravene i byggteknisk forskrift, TEK10. Det er store kravforskjeller om rekkverk settes opp på en terrasse på hageplan eller for eksempel på en toppleilighet.

Dokumentasjon av komponentene hjelper brukerne å sjekke om produktene er egnet for det tiltenkte bruken.

2. Prosjektering av rekkverk

Rekkverk prosjekteres gjerne etter Eurokodene NS-EN 1991-1-1 (laster for konstruksjoner). Eurokoden gjelder som preakseptert ytelse for TEK10. NS-EN 1991-1-1 og setter krav til den karakteristiske linjelasten (kN/m). Kvaliteten og dimensjoner på stolpene og profiler som inngår i rekkverk er avgjørende for rekkverkets linjelast. Det er derfor viktig at kjøpere sjekker dokumentasjon av rekkverkets komponenter.

3. Dokumentasjon på rekkverkets komponenter

Sjekk om det foreligge følgende dokumentasjon:

• Dokumentasjon på stål eller aluminiumkvalitet

Det er ikke krav om CE-merking av stål- eller aluminiumstolpene og profilene. Det er ikke krav at stålstolpene dokumenteres etter NS-EN 1090-1 med mindre de har en strukturell funksjon for byggverk for øvrig. Det kan imidlertid være en fordel at stålstolpene er dokumentert etter NS-EN 1090-1. Det gir en ytterligere sikkerhet for kjøper.

Det er særlig viktig å sjekke kvaliteten på stål- og aluminiumstolpene og profilene

• Ytelseserklæring for glasset som inngår i rekkverket (krav om CE-merking)

Det er krav om CE-merking av glasset som inngår i rekkverket. Om du ikke får utlevert ytelseserklæring for glasset og glasset (eller emballasjen) mangler CE-merking, så velg et annet produkt.

• Produktsertifisering og produktdokumentasjon for ankere til betong (ikke krav om CE-merking)

Det er viktig å sjekke om ankere til betong har vært sertifisert/godkjent av en tredjepart. Uten produktsertifisering kan betongankere ikke brukes.

3. Monteringsanvisning

Monteringsanvisning er svært viktig for sammensatte produkter som rekkverk. Monteringsanvisning er en viktig del av dokumentasjonen. Ikke bruk rekkverk som ikke er levert med monteringsanvisning.

4. Vurdering opp mot TEK10

Forstå forskjellen mellom omsetning og bruk. I liket med alle byggevarene er det ikke gitt at et rekkverk som markedsføres i Norge kan brukes i norske byggverk.

Kjøpere må alltid sjekke om rekkverk passer for prosjektet. Som preaksepterte ytelser for TEK10 gjelder NS 3510. Denne standarden og Byggforskserien 536.112 gir mye nyttig informasjon til bransjen.

Sjekk direktoratets digitale sjekklister for produkttilsyn.

Lauget hedret Odd Eie

Det står respekt av Vestfold og Telemark Glassmesterlaug. Tradisjonen tro står styre, medlemsbedrifter og medarbeidere alltid samlet om arrangementene. 46 deltakere var med å hedre nyutnevnt æresmedlem Odd Eie.

Flykafeen utenfor Tønsberg var igjen arene for laugets julemøte. 22 bedrifter (ny rekord) var representert på samlingen, som i tillegg til heder og middag inneholdt et faglig program.

Mest oppmerksomhet fikk naturlig nok Odd Eie, fra Brødrene Eie og Glassmester´n. Firmanavnet stammer fra brødrene Kåre og Ole Eie. Kåre er opphavet til Odd. Brødrene Eie og Glassmester´n i har vært medlem i lauget siden oppstarten 16. Januar 1970.

– Vi var blant de første som meldte oss inn i lauget. For oss som er en liten bedrift har det stor betydning å være en del at et fellesskap. I lauget får vi både faglig påfyll og et sosialt nettverk. Det er et godt samhold i lauget selv om vi er konkurrenter. Det er stor gjensidig respekt mellom medlemmene, sier Odd.

Fra egen karriere trekker Odd frem betydningen av å få Aase Follaug med inn i bedriften. Samarbeidet var så positivt, at de også ble samboere privat.

– Det ble mye jobbing når jeg var alene. Montering på dagtid og administrativt arbeid på kveldene. Etter at Aase kom inn i administrasjonen tok hun over kontoret og jeg fikk igjen energi til å jobbe ute. Det har hatt stor betydning for meg, sier Odd.

Per Henning Graff presenterte foreningens tre nye veiledere og var som vanlig fokusert på kompetansehevende tiltak. Herunder den nye mesterutdanningen, som starter opp sin andre runde allerede i januar, og den kommende glassrådgiverutdanningen.

– Husk for alle del å sette av 16.-17 mars neste år. Da feirer vi 100 år og inviterer alle til Hotel Bristol i Oslo. GFD 2017 får et historisk preg, men si setter også et tydelig fokus på fremtidens muligheter for norsk glass og fasadebransje, sa prosjektlederen.