Med vinduer mot framtiden

Med ny butikk har Glass & Låsservice Haugesund fått en av landets flotteste utstillingslokaler for glassløsninger. Ekstremt store isolerglass sikrer godt innsyn utenfra og et romslig interiør gjenspeiler bedriftens solide fagkompetanse.

Tekst: Guro Waksvik

– Vi er fornøyd med utstillingen vår. Vi merker at kundene får riktigere forventninger, det betyr alt. Utstillingen reduserer sjansene for misforståelser. Vi er sikre på hva vi selger, men en brosjyre eller en tegning oppfattes ikke alltid korrekt av kunden. Selv om vi leverer gode produkter betyr det lite hvis kundenes forventninger er på en annen planet, sier daglig leder Dagfinn Hagen.

Lokalet er lyst, gjennomsiktig og åpent. De innglassede kontorene har særdeles god lyddemping. Profiler til glassveggene og elektroniske låser på kontordørene er levert av Dormakaba.

– Med offline adgangskontroll på innvendige dører skilles publikumsarealer og områder forbeholdt ansatte på en effektiv måte, fortsetter Hagen.

Utvendige dører er utstyrt med on-line EXOS adgangskontroll og automatikk fra Dorma/Kaba. De store vinduene mot gaten er på cirka 6 x 2,4 meter. Det største glasset veier cirka 1,2 tonn. Det er brukt 3-lags diamant klart glass fra Pilkington, med solavskjerming og energibelegg. Vinduene er 62 mm tykke med U-verdi på 0,53.

Artikkel fortsetter under bildet.


Publikum har godt innsyn til de nye utstillingslokalene til Glass & Låsservice Haugesund. Foto: Guro Waksvik

– Utformingen av fasaden var bevisst. Vi ønsket store glass for å sikre godt innsyn og vise hva som er mulig med glass i fasade. Det er brukt glass som demper solvarmen, har lav refleksjon og slipper inn dagslys, forteller glass- og låsemester Karl Arne Hagen, som nylig overlot roret til sin sønn Dagfinn.

Glass Team AS har levert fasadesystemet, Sapa 4150 SX svartlakkert i RAL 9005.

– Fasaden i seg selv er ikke spesiell. Det er de ekstremt store glassene som gir bygget karakter. Glass & Låsservice valgte noen av de største isolerglassene som er levert i Norge. Det medførte ingen vansker fra vårt ståsted, men monteringen av de tyngste glassene var utfordrende, forteller salgsleder fasade Gunn Weiby i Glass Team AS.

Hun synes det er blitt et flott utstillingslokale, også sett utenfra på kveldstid.

Bedriften har en langsiktig leieavtale, og var med på utformingen av bygget fra planleggingen startet. Glass & Låsservice har dermed fått innredning og utforming optimalt tilpasset sin drift.

Familiebedrift

Den nye butikken ble offisielt åpnet i mars 2016. Parallelt med byggingen av lokalene ble en etter en av de fire gamle lokasjonene stengt. Først ute var butikken i Haugesund, sist ute var butikken på Bygnes.

Artikkel fortsetter under bildet.


Med innholdsrik utstilling reduseres sjansene for misforståelser. Kundene kan se produktene, og får dermed riktigere forventninger. Foto: Guro Waksvik

– Vi startet prosessen for drøyt tre år siden. Et av målene var å samle alle under ett tak, sier Dagfinn Hagen.

Før kunne det gå dager og uker mellom hver gang de ansatte traff hverandre. Nå ser de hverandre daglig, noe som er positivt for arbeidsmiljøet. Med alt på ett sted blir også arbeidsdagen mer effektiv. Men trivsel er minst like viktig.

– Da vi slo oss sammen på en felles plattform ble det riktignok noen diskusjoner om hvor skapet skulle stå. Men det gikk seg fort til, sier Karl Arne Hagen.

Med fem i familien Hagen under samme tak kan det riktignok bli litt heftig av og til.

– Jeg er kanskje tøffere og stiller enda større forventninger til familien enn til andre. Vi tar ofte med oss jobben langt inn i søndagsmiddagene, medgir Karl Arne.

– Vi har en familiebedrift, og det gir mer rom for det meste. Jeg hadde aldri fått en like bratt læringskurve i en annen bedrift. Det er høyt under taket, og helt opplagt flere fordeler enn ulemper, slår Dagfinn fast.

Glass og Låsservice Haugesund er en tradisjonell glassmesterbedrift og leverer komplette løsninger innen glass- og låsesmedfaget. Hovedtyngden av omsetningen er privatmarkedet samt små og mellomstore oppdrag for lokale bedrifter. Bedriften er opptatt av at de ansatte skal ha høy kompetanse og har gjennomført et program med intern opplæring de siste tre årene. Programmet har resultert i at seks ansatte har avlagt fagprøver i fagene bygningsglass-, bilglass- og låsesmedfaget. I tillegg har bedriften flere med mesterbrev i glassfaget og låsesmedfaget, samt en autorisert glassrådgiver.

Artikkel fortsetter under bildet.


Karl Arne Hagen har overlatt roret til sønnen Dagfinn. – Vi har en familiebedrift, og det gir mer rom for det meste. Jeg hadde aldri fått en like bratt læringskurve i en annen bedrift, sier Dagfinn Hagen. Foto: Guro Waksvik

Bedre service

Bedriften tilbyr 3D-prosjektering og fotomontasje for alt fra fasadeendringer til vinter- og sommerstuer og innglassing av balkonger. Spiserommet kan deles i to med en skillevegg, og kunden kan bli med inn i møteromdelen for å delta i design av sine ønsker på skjerm.

– Vi har også fått store forbedringer i fabrikasjonslokalet. Servicen til kundene er blitt mye bedre. Når et glass skal skjæres går vi rett ut på verkstedet, og får det fikset på få minutter. Kunden får glasset med seg med en gang. Slik var det ikke da vi var spredt på flere lokaler, sier Karl Arne Hagen.

I forbindelse med flyttingen er det investert i mye nytt utstyr, blant annet poleringsmaskin, skjærebord og uttrekkbare glassreoler.

– Bedriften har investert betydelige midler i butikk og produksjonslokaler, men skal vi være med i framtiden må vi investere. Den menneskelige kapital er selvsagt alltid viktigst. Men vi trenger også godt verktøy å jobbe med, understreker Karl Arne.

Bedriften er opptatt av miljøet, og har laget en miljøstasjon for sortering av blant annet klorparafiner, PCB, aluminium og impregnert treverk. Nå er målet å bli sertifisert som Miljøfyrtårn i 2017.

– Det er mange strenge krav til drift, kompetanse og miljøkrav ved private, og kanskje spesielt ved offentlige anbud. Vi jobber hardt for å oppfylle kravene. I den forbindelse skjedde det noe rart. Da vi deltok i en anbudsrunde om en rammeavtale med Haugesund kommune fikk vi beskjed om at ettersom vi var de eneste som oppfylte alle kravene, og hadde levert inn et komplett anbud ble det ingen reell konkurranse, forteller Karl Arne.

Kommunen kansellerte hele anbudsrunden, og gav avtalen til annen bedrift grunnet pris.

– Jeg er voldsomt fornøyd med de nye lokalene. Men timingen var kanskje feil. Fra prosjekteringsperioden til vi flyttet inn har pilen snudd fra nesten rett opp, til rett ned. Oljeprisen er på bunn, og det er utrolig tøft i byggebransjen på Vestlandet for tiden. Antall forespørsler om nybygg har gått vesentlig ned, men jeg tror det er i ferd med å ta seg opp igjen nå. Det er mange om beinet, og vi må ha et langtidsperspektiv, understreker Karl Arne Hagen.