Med vinduer mot framtiden

Med ny butikk har Glass & Låsservice Haugesund fått en av landets flotteste utstillingslokaler for glassløsninger. Ekstremt store isolerglass sikrer godt innsyn utenfra og et romslig interiør gjenspeiler bedriftens solide fagkompetanse.

Tekst: Guro Waksvik

– Vi er fornøyd med utstillingen vår. Vi merker at kundene får riktigere forventninger, det betyr alt. Utstillingen reduserer sjansene for misforståelser. Vi er sikre på hva vi selger, men en brosjyre eller en tegning oppfattes ikke alltid korrekt av kunden. Selv om vi leverer gode produkter betyr det lite hvis kundenes forventninger er på en annen planet, sier daglig leder Dagfinn Hagen.

Lokalet er lyst, gjennomsiktig og åpent. De innglassede kontorene har særdeles god lyddemping. Profiler til glassveggene og elektroniske låser på kontordørene er levert av Dormakaba.

– Med offline adgangskontroll på innvendige dører skilles publikumsarealer og områder forbeholdt ansatte på en effektiv måte, fortsetter Hagen.

Utvendige dører er utstyrt med on-line EXOS adgangskontroll og automatikk fra Dorma/Kaba. De store vinduene mot gaten er på cirka 6 x 2,4 meter. Det største glasset veier cirka 1,2 tonn. Det er brukt 3-lags diamant klart glass fra Pilkington, med solavskjerming og energibelegg. Vinduene er 62 mm tykke med U-verdi på 0,53.

Artikkel fortsetter under bildet.


Publikum har godt innsyn til de nye utstillingslokalene til Glass & Låsservice Haugesund. Foto: Guro Waksvik

– Utformingen av fasaden var bevisst. Vi ønsket store glass for å sikre godt innsyn og vise hva som er mulig med glass i fasade. Det er brukt glass som demper solvarmen, har lav refleksjon og slipper inn dagslys, forteller glass- og låsemester Karl Arne Hagen, som nylig overlot roret til sin sønn Dagfinn.

Glass Team AS har levert fasadesystemet, Sapa 4150 SX svartlakkert i RAL 9005.

– Fasaden i seg selv er ikke spesiell. Det er de ekstremt store glassene som gir bygget karakter. Glass & Låsservice valgte noen av de største isolerglassene som er levert i Norge. Det medførte ingen vansker fra vårt ståsted, men monteringen av de tyngste glassene var utfordrende, forteller salgsleder fasade Gunn Weiby i Glass Team AS.

Hun synes det er blitt et flott utstillingslokale, også sett utenfra på kveldstid.

Bedriften har en langsiktig leieavtale, og var med på utformingen av bygget fra planleggingen startet. Glass & Låsservice har dermed fått innredning og utforming optimalt tilpasset sin drift.

Familiebedrift

Den nye butikken ble offisielt åpnet i mars 2016. Parallelt med byggingen av lokalene ble en etter en av de fire gamle lokasjonene stengt. Først ute var butikken i Haugesund, sist ute var butikken på Bygnes.

Artikkel fortsetter under bildet.


Med innholdsrik utstilling reduseres sjansene for misforståelser. Kundene kan se produktene, og får dermed riktigere forventninger. Foto: Guro Waksvik

– Vi startet prosessen for drøyt tre år siden. Et av målene var å samle alle under ett tak, sier Dagfinn Hagen.

Før kunne det gå dager og uker mellom hver gang de ansatte traff hverandre. Nå ser de hverandre daglig, noe som er positivt for arbeidsmiljøet. Med alt på ett sted blir også arbeidsdagen mer effektiv. Men trivsel er minst like viktig.

– Da vi slo oss sammen på en felles plattform ble det riktignok noen diskusjoner om hvor skapet skulle stå. Men det gikk seg fort til, sier Karl Arne Hagen.

Med fem i familien Hagen under samme tak kan det riktignok bli litt heftig av og til.

– Jeg er kanskje tøffere og stiller enda større forventninger til familien enn til andre. Vi tar ofte med oss jobben langt inn i søndagsmiddagene, medgir Karl Arne.

– Vi har en familiebedrift, og det gir mer rom for det meste. Jeg hadde aldri fått en like bratt læringskurve i en annen bedrift. Det er høyt under taket, og helt opplagt flere fordeler enn ulemper, slår Dagfinn fast.

Glass og Låsservice Haugesund er en tradisjonell glassmesterbedrift og leverer komplette løsninger innen glass- og låsesmedfaget. Hovedtyngden av omsetningen er privatmarkedet samt små og mellomstore oppdrag for lokale bedrifter. Bedriften er opptatt av at de ansatte skal ha høy kompetanse og har gjennomført et program med intern opplæring de siste tre årene. Programmet har resultert i at seks ansatte har avlagt fagprøver i fagene bygningsglass-, bilglass- og låsesmedfaget. I tillegg har bedriften flere med mesterbrev i glassfaget og låsesmedfaget, samt en autorisert glassrådgiver.

Artikkel fortsetter under bildet.


Karl Arne Hagen har overlatt roret til sønnen Dagfinn. – Vi har en familiebedrift, og det gir mer rom for det meste. Jeg hadde aldri fått en like bratt læringskurve i en annen bedrift, sier Dagfinn Hagen. Foto: Guro Waksvik

Bedre service

Bedriften tilbyr 3D-prosjektering og fotomontasje for alt fra fasadeendringer til vinter- og sommerstuer og innglassing av balkonger. Spiserommet kan deles i to med en skillevegg, og kunden kan bli med inn i møteromdelen for å delta i design av sine ønsker på skjerm.

– Vi har også fått store forbedringer i fabrikasjonslokalet. Servicen til kundene er blitt mye bedre. Når et glass skal skjæres går vi rett ut på verkstedet, og får det fikset på få minutter. Kunden får glasset med seg med en gang. Slik var det ikke da vi var spredt på flere lokaler, sier Karl Arne Hagen.

I forbindelse med flyttingen er det investert i mye nytt utstyr, blant annet poleringsmaskin, skjærebord og uttrekkbare glassreoler.

– Bedriften har investert betydelige midler i butikk og produksjonslokaler, men skal vi være med i framtiden må vi investere. Den menneskelige kapital er selvsagt alltid viktigst. Men vi trenger også godt verktøy å jobbe med, understreker Karl Arne.

Bedriften er opptatt av miljøet, og har laget en miljøstasjon for sortering av blant annet klorparafiner, PCB, aluminium og impregnert treverk. Nå er målet å bli sertifisert som Miljøfyrtårn i 2017.

– Det er mange strenge krav til drift, kompetanse og miljøkrav ved private, og kanskje spesielt ved offentlige anbud. Vi jobber hardt for å oppfylle kravene. I den forbindelse skjedde det noe rart. Da vi deltok i en anbudsrunde om en rammeavtale med Haugesund kommune fikk vi beskjed om at ettersom vi var de eneste som oppfylte alle kravene, og hadde levert inn et komplett anbud ble det ingen reell konkurranse, forteller Karl Arne.

Kommunen kansellerte hele anbudsrunden, og gav avtalen til annen bedrift grunnet pris.

– Jeg er voldsomt fornøyd med de nye lokalene. Men timingen var kanskje feil. Fra prosjekteringsperioden til vi flyttet inn har pilen snudd fra nesten rett opp, til rett ned. Oljeprisen er på bunn, og det er utrolig tøft i byggebransjen på Vestlandet for tiden. Antall forespørsler om nybygg har gått vesentlig ned, men jeg tror det er i ferd med å ta seg opp igjen nå. Det er mange om beinet, og vi må ha et langtidsperspektiv, understreker Karl Arne Hagen.

Leverte med bruk av ClearSigth

Normalt kaster Kristoffer Klevmo Hansen hos glassmester Oskar L. Hansen i Halden seg over alle oppgaver. Men innfestingen av en 2,2 meter bred og 1 meter høy fransk balkong skapte utfordringer. Løsningen ble funnet med hjelp av ClearSight og Glass og Fasadeforeningen.

Glass og Fasadeforeningen lanserte i fjor et nytt medlemstilbud til alle som trenger å gjøre raske, men kvalitetssikrede, beregninger av glasstykkelser.

Prosjektleder Hans Olav Meen Nilssen bruker programvaren ClearSight flere ganger daglig for å hjelpe bedrifter med å beregne innvendige og utvendige enkeltglasskonstruksjoner.

– Pågangen bekrefter at dette var en riktig prioritering. Vi får mellom fem og ti henvendelser daglig og det er hyggelig når resultatet blir at oppdrag sikres, slik som dette tilfellet med Oskar L. Hansen, sier Nilssen.

Fikk hjelp

Kunden til Glassmester Oskar L. Hansen ønsket seg en fransk glassbalkong i sitt nye hus med trekledning. Glasset skulle monteres på utsiden av en dør og fungere som et rekkverk.

Kristoffer Klevmo Hansen lette etter en løsning som kunne tilfredsstille kravene i §12-17 Rekkverk i TEK 10.

– Kunden kom til oss når de bygde på huset og fortalte hva de ønsket. Snekkerne laget en kraftig ramme for tilstrekkelig forankring rundt dørene og vi trengte bare å få bekreftet at bolter og glassvalg ville stå seg i forhold til § 12-17 Rekkverk i TEK10. Dette var egentlig ikke så spesielt og jeg var usikker på hvordan dette kunne dokumenteres.

– Vi har deltatt på flere GF-arrangement den siste tiden og hver gang sies det at foreningen bistår når vi som medlemmer står fast i glasstekniske spørsmål. Dermed tok jeg kontakt og fikk og hjelp av Hans Olav Meen Nilssen. Alle våre opplysninger ble matet inn i dataprogrammet ClearSight og Nilssen kjørte en såkalt simulering, sier Hansen.

Simuleringen viste at både bolter og glass leverte i forholdt til § 12-17 TEK10. Det ble også levert med dokumentasjon på at løsningen var god nok.

– Selve løsningen ble at vi brukte fire 200 millimeter bolter med 50 millimeter festehoder beregnet for boltefestet rekkverk. Det ble montert en 20,76 millimeter herdet laminert glassplate med frostet laminatfolie, som veier 110 kilo. Hele jobben ble gjort i løpet av et par timer og vi hadde ingen spesielle utfordringer under monteringen. For oss var dette veldig moro og når vi får tilgang på et slik program vet vi hvor vi skal gå neste gang. For oss som glassbedrift vil jeg gjerne understreke viktigheten av å kunne på teknisk hjelp – enten det er som her med materialvalg og styrke, eller i forhold til andre regler og forskrifter. Det er vanskelig for enkeltbedrifter å ha oversikt over alt, sier Hansen.


Slik ser en simulering av spenningen i glasset ved dimensjonerende last.

Flinskau tilbake i miljøet

Solenergiselskapet Integrate Renewables AS i Stavanger er nyinnmeldt i Glass og Fasadeforeningen. Samtidig har Thomas Flinskau overtatt som daglig leder i selskapet.

Thomas Flinskau (39) overtok som daglig leder etter Wim Lekens (38) 21. november 2016. Flinskau har bakgrunn fra Hubro AS og er dermed velkjent i bransjen.

Thomas Flinskau, var en av initiativtakerne og gründerne i Integrate Renewables AS. Han var daglig leder i oppstarts-årene, og har nå kommet tilbake til selskapet etter to år i Hubro AS, der han var administrerende direktør.

– Selv om jeg i en periode trakk meg ut fra den daglige driften, så har jeg vært godt involvert fra min rolle som styreleder i selskapet, og ser nå veldig frem til å komme tilbake i den daglige driften, sier Thomas Flinskau.

– Selskapet har gjennom det siste året fått skikkelig rotfeste i solenergibransjen og vi er nå den ledende aktøren i regionen vår. Nå kommer jeg tilbake for å ta selskapet over i neste fase i utviklingen. Vi skal nå bygge flere og større solcelleanlegg både på tak og integrert i fasader (BIPV) på boliger og næringsbygg over hele landet. Selskapet har etablert gode leverandøravtaler, og har nå et godt team med bred erfaring, både med prosjektering og montasje. Derfor er vi nå klare til å gå ut over våre egne regionsgrenser og installere solcelleanlegg i hele Norge. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss selv og leverandørene våre i henhold til LEAN, både for å kutte egne kostnader og sikre kundene våre rett kvalitet til avtalt tid, samtidig som det gjør oss svært konkurransedyktige på pris, sier Flinskau.

– Katode vil gi oss innsparinger

Vestfoldbedriften Aluminium Fasader AS er innmeldt i Glass og Fasadeforeningen. – Vi har store forventninger til medlemskapet og spesielt programvaren Katode. Vi regner med store innsparinger når vi tar dette i bruk, sier prosjektleder Thor-Henning Krossøy.

Aluminium Fasader AS ble etablert i 1986 og leverer bygg- og utstyrselementer i glass og aluminium. Selskapet har 15 dyktige medarbeidere, i tillegg til innleide montører, som sørger for produksjon, montasje, økonomistyring og prosjektledelse. Hovedmarked er Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder.

– Akkurat nå ser situasjonen lys ut. Vi har nok oppdrag og en solid ordrereserve på over 10 millioner kroner. Det er spesielt i privatmarkedet vi ser en økning. Over 30 prosent av vår omsetning kommer fra det såkalte premium-markedet. Her har vi stor nytte av å være en del av Schüco Premium Partner-nettverket. Vi leverer mange skyve- og foldedører til store hytte- og boligprosjekter sier Tom Erik Pettersen.

– Aluminium Fasader AS har ikke vært medlem i foreningen tidligere. Hvorfor har dere nå valgt å bli med i vårt nettverk?

– Generelt ser vi at foreningen stiller et godt faglig apparat tilgjengelig for sine medlemmer og ivaretar interessene til både glass- og fasadeleverandørene. Sekretariatet kjenner våre utfordringer og vi får alltid respons på våre henvendelser. Samtidig skaper foreningen en rekke møteplasser som vi ser verdien av å vær med på. Vi har store forventninger til forening og fagmiljø og samtidig ønsker vi å være en aktør i det faglige miljøet, sier Pettersen.

– Men selvfølgelig ser vi også at deltakelse i konkrete tiltak vil være viktig for oss. Vi tror vi kommer til å ha stor nytte av tilbudene i «GF Digitale verktøy». Foreningen kan både stille opp med et kvalitetssikringssystem og ressursplanleggingsverkøyet Katode. Det var avgjørende for vår beslutning, sier prosjektleder Thor-Henning Krossøy.

– På hvilken måte?

– Katode gir oss komplett oversikt. Jeg håper og tror på at vi kan spare halve tiden vi bruker på planlegging og møtevirksomhet. Den enkelte medarbeider vil også kunne ta selvstendige avgjørelser uten å involvere folk hele tiden. I sum vil vi frigjøre tid vi kan bruke operativt. Prisen for dette verktøyet har jeg også brukt som et argument for å bli medlem i foreningen, sier Krossøy.

Artikkel fortsetter under bildet.


Tom Erik Pettersen (daglig leder), Thor-Henning Krossøy, (prosjektleder) og Øystein Smith Kjær (prosjektleder) er nye ansikt i Glass og Fasadeforeningens fagmiljø.

Importerer ikke

Aluminium Fasader AS har sentral godkjenning frem til 2018 og har kompetansen som kreves for fornying, når den tid kommer. Selskapet er godkjent lærebedrift og har lærling i virksomhet på 2. året.

– Vi er opptatt av å dyrke det norske fagmiljøet og rekruttere ungdom til våre yrkesfag. Av prinsipielle grunner importere vi ingen ting. Alt vi gjør av innkjøp skjer fra norske leverandører. Vi tror dette bidrar til å styrke norsk bransje, sier daglig leder Pettersen.

– Dere har en jevn omsetning på rundt 30 millioner kroner de siste årene. Hvilke ambisjoner har dere og eierne for selskapet?

– På kort sikt skal vi drive i det omfanget vi gjør nå. Vi velger å ikke gå løs på de store prosjektene. Skal vi ekspandere må vi også bygge ut. Våre eiere er også tilfredse med situasjonen. Det gjelder dermed å være gode på det vi skal være gode på, sier Pettersen.

– Er det noen områder dere er spesielt gode på?

– Vi er den eneste bedriften som har en godkjent eksplosjonssertifisering for vinduer, inkludert ramme, glass og innfesting. Dette systemet har vi utviklet selv, med bruk at komponenter fra våre leverandører. Dette er unikt for oss og har gjort oss i stand til å levere til blant annet Hydro-prosjekter i utlandet, avslutter Pettersen.

Fasadeentreprenøren holder til i moderne lokaler i Larvik med egen produksjon av fasader, dører, skyvedører, foldedører og vinduer. Kunder tas i mot i et eget showroom med blant annet utstilt foldedør og skyvedør.

Nils Landa er «vår mann» i Brüssel

Teknisk leder i Bolseth Glass, Nils Landa, har siden 1996 bidratt med sin kunnskap og erfaring i arbeidet med å utarbeide europeiske standarder. – Det er et mål å utarbeide felles europeiske standarder for bruk av glass. I dag finnes det dessverre ingen. Men nå er flere standarder på vei, blant annet for tradisjonell bruk av glass i vinduer og dører og glass brukt som konstruktivt element, sier Landa.

Nils Landa har fartstid i «Teknisk komite 129/Arbeidsgruppe 8 (CEN TC129/WG8)». Teknisk komite 129 har ansvar for standarder for glass i bygninger og arbeidsgruppen WG 8 har ansvar for mekanisk styrke av glass.

Erfaringene fra CEN TC129/WG8 førte i 2006 Landa inn som komitémedlem for NS3510, oppnevnt av Standard Norge.

Nils Landa presenterte nyhetene i NS3510, «Sikkerhetsruter i byggverk  – Krav til klasser i ulike bruksområder» på Fagdagen 2015 i Sandvika.  Der tillegg B inneholder beregningsgrunnlag for dimensjonering av glassruter. NS 3510 er basert på foreløpig europeisk standard for dimensjonering av glassruter og kan benyttes som frittstående standard for dimensjonering av enkeltglass.

Flere nye standarder på vei

Arbeidet med ny europeisk standard prEN16612 for dimensjonering av glass brukt som utfyllingselement i vinduer, fasade, dører og lignende er i ferd med å avsluttes og kommer ut på høring i 2017.

Teknisk komité 250 i CEN har nylig startet opp arbeidet med en ny standard for glass brukt som konstruktivt element. Eksempelvis i trapper, bjelker, søyler og glassfinner. Erfaringsmessig tar det lang tid med formelle avklaringer, høringer og avstemninger før en europeisk standard kan fullføres, og det er uklart når man kan forvente seg utgivelse av disse nye standardene, sier Nils Landa.

Alltid glass

– Du har vært glassmann helt siden studietiden på tidlig 80-tallet. Du har hatt mange spennende arbeidsgivere og –oppgaver. Du er med på internasjonale arenaer. Hva er drivkraften?

– Jeg har alltid hatt stor interesse for glass. I starten først og fremst for de positive egenskapene til glass rundt solenergi, dagslys og trivsel i glassgårder og vinterhager. Senere jobbet jeg i et veldig godt faglig miljø i Multiconsult fram til 1995. Der fikk jeg være med på store glassprosjekter som Oslo Plaza Hotel og OL utbyggingen på Lillehammer. I dette arbeidet kom det tydelig fram at vi manglet gode regler for dimensjonering av glass i Norge. Fra høsten 1995 begynte jeg i Bolseth Glass, og som ansatt i en entreprenørbedrift så jeg enda klarerere behovet for omforente regler for dimensjonering av glass for å sikre like konkurransevilkår og seriøsitet i bransjen. I denne tiden engasjerte jeg meg en del for å finne ut av dette med dimensjonering av glass, og i 1996 ble jeg forespurt av Standard Norge om å delta i europeisk standardiseringsarbeid, sier Landa.

– Det må være veldig inspirerende og svært lærerikt å jobbe internasjonalt sammen med kolleger som har så gode kunnskaper, følelser og entusiasme for glass som bygningsmateriale?

– Jeg tror at glassbransjen er unik i denne sammenheng. De første årene, da jeg var forholdsvis ung og nok ikke helt på høyden faglig, var det overraskende harde faglige diskusjoner i arbeidsgruppen. Man var i startfasen av arbeidet og flere av de erfarne ekspertene var nok vant til å være ledende og respektert i sine hjemland for sin kunnskap om glass. Da var det ikke alltid like enkelt å møte sine likemenn fra andre nasjoner. Men etterhvert som årene har gått, har det blitt et veldig godt samarbeidsklima. Arbeidsgruppen har, slik jeg ser det, fått fram helt nye kunnskaper om mekaniske egenskaper til glass og videreført dette i et svært godt forslag til standard for dimensjonering av glass, sier Nils Landa.

Fakta 

CEN, Den europeiske komiteen for standardisering

Europeiske standarder utarbeides av CEN hvor Norge ved Standard Norge er medlem.

  • CEN er inndelt i tekniske komiteer (TC) som igjen er organisert i arbeidsgrupper (WG)
  • Forslag til en standard utarbeides i en arbeidsgruppe bestående av eksperter som oppnevnes av de nasjonale standardiseringsorganisasjoner, men som taler på egne vegne utfra sin kompetanse og erfaring.
  • Det skal være konsensus i arbeidsgruppen før forslaget sendes til den tekniske komiteen for kontroll.
  • Forslag til standarder sendes på høring, og kommentarer blir vurdert og innarbeidet av arbeidsgruppen før det endelige forslaget sendes til alle medlemslandene for avstemming og godkjenning.
  • For at forslaget skal bli godkjent, må det være simpelt flertall blant avgitte stemmer og minst 71 % vektstemmer for forslaget. Vektede stemmer knytter seg til folketallet i medlemslandet.
  • Standard Norge har plikt til å fastsette den europeiske standarden som Norsk Standard innen seks måneder, og eventuelle motstridende norske standarder skal samtidig trekkes tilbake.
  • Noen standarder gir adgang for å fastsette nasjonale bestemmelser i enkelte av standardens punkter.

 

Bildet viser de medlemmer av CEN TC129/WG8 som var tilstede på møtet i Brussel den 11. oktober 2016.

Første rad: Nils Landa, Bolseth Glass, Norge – Reinout Speelman, Meyvaert Glass Engineering, Belgia – Anne Minne, Saint-Gobain Glass, Belgia – Eric Dupont, Belgian Building Research Institute, Belgia – Annie Criaud, AGC, Frankrike – Arturo Benini, Assovetro, Italia

Andre rad: Romain Decourcelle, Saint-Gobain Glass, Frankrike – Michel Dubru, AGC, Belgia – Geralt Siebert, Universität der Bundeswehr München, Tyskland – J. Brian Waldron, Waldron Consultants, Storbritannia – Pia Rostgaard, Velux, Danmark – Tim Morgan, Crossley Consult, Storbritannia – Björn Sandén, Kuraray, Tyskland

Flere medlemmer var ikke til stede da bildet ble tatt inkl. gruppeleder John Colvin fra Storbritannia