Fagdagen: – Bruker kun seriøse leverandører

Martin Borg, kategorisjef for fasader i Backe Entreprenør Holding AS, skal holde foredrag på Fagdagen 2016 – Trondheim. – Jeg skal blant annet snakke om forholdet mellom de seriøse og useriøse utenlandske, og de norske fasadeentreprenørene, sier han.

Martin Borg er ikke et ukjent navn for oss i Glass og Fasadeforeningen. Etter at han jobbet som prosjektleder i Hubro var han ansatt som seniorrådgiver fasade i nesten tre år i vår organisasjon. Ferden gikk deretter videre til Backe, der han nå altså er kategorisjef for fasader.

En tydelig trend i byggebransjen er at entreprenenørene som er på jakt etter totalentrepriser, knytter til seg fagekspertise innfor alle fag. Såkalte kategorisjefer eller –fagansvarlige.

– Entreprenørene rigger seg for å bedre kunne kvalitetssikre anbud og tilbud og ikke minst være best mulig oppdatert på den faglige utviklingen. Min funksjon blir da å være fasade-og glassrådgiver for alle Backes entreprenørselskaper som oppfører bygg, sier Borg.

– Dermed har du god kunnskap om både innkjøpsprosedyrer og –rutiner for Backegruppen. Du kan spesifikt si noe på vegne av din arbeidsgiver, men det er vel slik at deres metoder og holdninger kanskje er representativt for hele entreprenørnæringen?

– Det er mitt inntrykk, men som du er inne på, jeg kan bare snakke på vegne av Backe-selskapene.

NS8417
– Hva skal du snakke om på Fagdagen 2016 – Trondheim?

– I dette fora blir det viktig å kunne fortelle hva vi forventer av våre leverandører og samtidig peke på noen punkter som bidra til at medlemmene i foreningen kan gjøre seg mer attraktive og konkurransedyktige.

– Kan du allerede nå gi noen eksempler?

– Det finnes både useriøse og seriøse utenlandske aktører i det norske markedet. Norske bedrifter og medlemmer i foreningen kategoriserer jeg hovedsakelig som seriøse. Jeg skal si noe om hva vi opplever som kulturforskjeller mellom de forskjellige utenlandske og de norske fasadeentreprenørene. For eksempel evne og vilje til å fremlegge dokumentasjon på den ene siden og rutiner for HMS på en annen. På egne vegne kan vi innrømme at vi som entreprenør også har forbedringspotensial. For fasadeentrepriser henviser vi ofte til«NS 8417 Allminnelige kontraktsbestemmelser for total underentrepriser» i våre beskrivelser. Den sier at underleverandører må ta fullt ansvar for egen prosjektering og leveranse. Vårt bidrag kan være å bli tydeligere på hva vi trenger av ytelseserklæringer og dokumentasjon i våre beskrivelser.

Startbank
Martin Borg sier begrepet «seriøsitet» er godt definert hos Backe Entreprenør; ha evne og vilje til å fremlegge dokumentasjon, at man følger spillereglene i arbeidslivet, erfaring og gjennomføringsevne.

– Backe innfører fra nyttår en policy som sier at vi kun skal benytte Startbank-godkjente leverandører. Til nå har dette vært en målsetting, men dispensasjoner har vært gitt. Nå blir dette kravet ufravikelig. Denne beslutningen er tatt av toppledelsen i selskapet

– Til slutt, er det noe annet du kan røpe fra ditt kommende foredrag?

– Jeg tenker at det er interesse for å høre mer om prisforskjeller hos de utenlandske, og de norske fasadeentreprenørene, avslutter Borg