Fagdagen: – Bruker kun seriøse leverandører

Martin Borg, kategorisjef for fasader i Backe Entreprenør Holding AS, skal holde foredrag på Fagdagen 2016 – Trondheim. – Jeg skal blant annet snakke om forholdet mellom de seriøse og useriøse utenlandske, og de norske fasadeentreprenørene, sier han.

Martin Borg er ikke et ukjent navn for oss i Glass og Fasadeforeningen. Etter at han jobbet som prosjektleder i Hubro var han ansatt som seniorrådgiver fasade i nesten tre år i vår organisasjon. Ferden gikk deretter videre til Backe, der han nå altså er kategorisjef for fasader.

En tydelig trend i byggebransjen er at entreprenenørene som er på jakt etter totalentrepriser, knytter til seg fagekspertise innfor alle fag. Såkalte kategorisjefer eller –fagansvarlige.

– Entreprenørene rigger seg for å bedre kunne kvalitetssikre anbud og tilbud og ikke minst være best mulig oppdatert på den faglige utviklingen. Min funksjon blir da å være fasade-og glassrådgiver for alle Backes entreprenørselskaper som oppfører bygg, sier Borg.

– Dermed har du god kunnskap om både innkjøpsprosedyrer og –rutiner for Backegruppen. Du kan spesifikt si noe på vegne av din arbeidsgiver, men det er vel slik at deres metoder og holdninger kanskje er representativt for hele entreprenørnæringen?

– Det er mitt inntrykk, men som du er inne på, jeg kan bare snakke på vegne av Backe-selskapene.

NS8417
– Hva skal du snakke om på Fagdagen 2016 – Trondheim?

– I dette fora blir det viktig å kunne fortelle hva vi forventer av våre leverandører og samtidig peke på noen punkter som bidra til at medlemmene i foreningen kan gjøre seg mer attraktive og konkurransedyktige.

– Kan du allerede nå gi noen eksempler?

– Det finnes både useriøse og seriøse utenlandske aktører i det norske markedet. Norske bedrifter og medlemmer i foreningen kategoriserer jeg hovedsakelig som seriøse. Jeg skal si noe om hva vi opplever som kulturforskjeller mellom de forskjellige utenlandske og de norske fasadeentreprenørene. For eksempel evne og vilje til å fremlegge dokumentasjon på den ene siden og rutiner for HMS på en annen. På egne vegne kan vi innrømme at vi som entreprenør også har forbedringspotensial. For fasadeentrepriser henviser vi ofte til«NS 8417 Allminnelige kontraktsbestemmelser for total underentrepriser» i våre beskrivelser. Den sier at underleverandører må ta fullt ansvar for egen prosjektering og leveranse. Vårt bidrag kan være å bli tydeligere på hva vi trenger av ytelseserklæringer og dokumentasjon i våre beskrivelser.

Startbank
Martin Borg sier begrepet «seriøsitet» er godt definert hos Backe Entreprenør; ha evne og vilje til å fremlegge dokumentasjon, at man følger spillereglene i arbeidslivet, erfaring og gjennomføringsevne.

– Backe innfører fra nyttår en policy som sier at vi kun skal benytte Startbank-godkjente leverandører. Til nå har dette vært en målsetting, men dispensasjoner har vært gitt. Nå blir dette kravet ufravikelig. Denne beslutningen er tatt av toppledelsen i selskapet

– Til slutt, er det noe annet du kan røpe fra ditt kommende foredrag?

– Jeg tenker at det er interesse for å høre mer om prisforskjeller hos de utenlandske, og de norske fasadeentreprenørene, avslutter Borg

Vellykket satellittetablering i Stjørdal

Riis Glass & Metall er store i Trondheim, men først i år valgte de å etablere en egen avdeling utenfor Stiftsstaden. Cathrine Svensson, Knut Lindqvist, Erik Knudsen og Roger Thorvaldsen kan fornøyd konstatere at avdelingen har hatt travle dager siden oppstarten.

– Det var egentlig Knut og Erik som kom med ideen, men etterpå gikk det raskt med å etablere vår første satellitt utenfor Trondheim, forteller Roger Thorvaldsen, daglig leder i Riis Glass og Metall.

Knut er Knut Lindqvist og kompanjongen er Erik Knudsen, avdelingsleder i Stjørdal.

– Vi startet opp første august, og har hatt mye å gjøre siden oppstarten. Vi ser helt klart at det er et behov for en glassmester i Stjørdal, sier Knudsen.

Han har 35 års erfaring fra glassbransjen, og sammen med Lindqvist som har jobbet 20 år innenfor Riis Bilglass sin avdeling i Stjørdal, har duoen over 50 år erfaring.

– Da vi sådde ideen om å starte en egen avdeling i Stjørdal, følte vi oss ganske sikre på å at det var et behov for oss, og det inntrykket er bekreftet i de første månedene, sier han.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Vellykket satellittetablering i Stjørdal

Knut Lindqvist (t.v.) og Erik Knudsen har hatt travle dager siden oppstarten første august. Foto: Frank Skaufel

Eneste glassmester
Stjørdal er med sine snaue 24 000 innbyggere Trøndelagsfylkenes nest største by etter Trondheim, og hadde fra før ingen glassmester. Kommunen er én av landets hurtigst voksende, og er attraktiv både for nyetableringer og for tilflyttere ettersom byen er trafikalt knutepunkt for tog, vei og fly og ikke minst ettersom Statoil drifter offshorevirksomheten fra Trondheim og nordover fra Stjørdal. I tillegg ligger en av landets største flyplasser her.

Selv om Stjørdal ikke hadde egen glassmester tidligere, er byen kjent for vindus- og dørleverandøren Tore Ligaard AS.

– Vi samarbeider med Ligaard, og kan supplere dem med det de ikke kan, forteller Thorvaldsen, som er sjef for 30 ansatte i Riis Glass & Metall.

Av dem er 19 montører.

– Av våre 19 montører har 12-13 fagbrev, inkludert de tre lærlingene som er under opplæring. Vi satser hardt på fagopplæring, sier han.

Avtale med Avinor
Med etableringen av Riis Glass & Metall opplever Knudsen og Lindqvist at både private, bedrifter og offentlige virksomheter ønsker å knytte kontakt. Fra før har firmaet kun en rammeavtale med Avinor på Trondheim Lufthavn Værnes, som ble solgt inn fra hovedkontoret i Trondheim før etableringen i Stjørdal.

– Nå jobber vi med å komme oss inn på andre firmaer og offentlige virksomheter for å lage flere rammeavtaler, sier Knudsen.

Rammeavtalene er gunstige med bakgrunn i at de sikrer inntekter og oppdrag gjennom hele året, og spesielt om vinterne, når det er stillere på privatmarkedet.

– Pågangen fra privatkundene har vært stor fra første dag, og her reparerer vi punkterte isolerglass, lager vinterstuer og vinterhager. Tidligere måtte kundene henvende seg til Trondheim for å få hjelp, men de setter pris på at de nå kan handle lokalt, forteller han.

Strategisk valg
Dagen før vi besøkte bedriften, hadde Knudsen vært på oppmåling i nabokommunen Tydal. Selv om fjellbygda ligger nærmere Stjørdal enn Trondheim, er det en overdrivelse å fortelle at det ligger i nabolaget.

– Det tok halvannen time å kjøre hver vei, og jeg brukte formiddagen på jobben, humrer Knudsen.

Å velge Stjørdal som første utenbys avdeling er et strategisk valg.

– Vi sikter oss bredt med Stjørdal og nabokommunene, og ser at vi med denne avdelingen blir et nærmere kontaktpunkt for markedet. Vi tror også at Fosen-regionen kan dekkes fra Stjørdalsavdelingen, sier Thorvaldsen.

Flotte lokaler
For to år siden la bedriften Microplast ned virksomheten i Stjørdal. Flere tusen kvadratmeter med flotte næringslokaler ble stående ledige, og da Thorvaldsen tok en titt ble han umiddelbart nyfrelst.

– Beliggenheten er fin, lokalene flotte og det er enkelt for transportørene som skal levere glass for oss. I dag råder vi over 360 kvadratmeter, og det bør holde i mange år for oss, sier han.

Drøye to måneder etter oppstarten er fortsatt ikke alle maskiner på plass, men Knudsen og Lindqvist kan både slipe og skjære glass på stedet. Totalt er det investert rundt en halv million kroner for å få avdelingen operativ.

– Vi venter på flere maskiner, men alt vi ikke kan utføre her sender vi til Trondheim. Hovedkontoret fungerer også som kontorbase for oss, sier Knudsen.

Pr. i dag opereres avdelingen av Knudsen og Lindqvist, men etter den positive oppstarten er det allerede blitt snakket om å utvide staben.

– På sikt er det trolig ikke nok med to ansatte, og vi trenger sikkert to montører i tillegg hvis ordretilgangen øker ytterligere, sier han.