Seminar i Koblenz

Det er ikke bare Glass og Fasadeforeningen som har vært på tur. Schüco hadde meg seg nær 50 bransjefolk på kundeseminar til Koblenz.

Femten partner-selskaper ble med til en liten landsby kalt Bad Ems like utenfor Koblenz. I flotte omgivelser skulle de rundt 50 gjestene få oppdatering på nytt og nyttig innenfor faget.

Siri Ruud Røgeberg, dokumentasjonsansvarlig hos Schüco, tok opp den voksende utfordringen innen dokumentasjonskrav til bedriften, et tema som vakte stor interesse blant fasadebyggerne.

Teknisk sjef Håkon Eggestad forklarte forsamlingen blant annet om de nye kravene som settes til kompetanse i bedriften og sentral godkjenning. 

Digitalisering stod høyt på prioriteringslisten før årets kundeseminar. Det bransjerelaterte temaet BIM ble presentert av blant annet Ali El Hajj fra AS Rubicon, som fortalte om det nylig gjennomførte prosjektet Harestad skole. Digitalisering skaper muligheter innenfor effektivisering av bedriftsinterne prosesser. Jan Remy Taaje fra Elverhøy Aluminium og Glass AS forklarte LEAN-tankegangen og hvordan hans (gjennom selskapet Thinklab) egenutviklede verktøy for ressursplanlegging i bedriften, KATODE, kan bidra til en «slankere» organisasjon.

Fra Schüco Sverige kom Christian Geiler for å forklare hvordan Schüco kan bistå effektiviseringsprosesser gjennom det såkalte »Smartsäkre din bedrift»-programmet. 

Publikum fikk høre om prognoser og trender i byggebransjen og markedsansvarlig Hanne Sofie Flem Bjørkestøl beskrev hvordan digitalisering endrer kundeadferd i kjøpsprosesser og viktigheten av å ha en digital kommunikasjonsplattform med en tydelig firmaprofil, også for bedrifter i vår bransje.

Arve Haug fra FG tok seg turen for å dele nyttig informasjon rundt FG-godkjente produkter og de engasjerte kundene fikk høre om neste års sikkerhetskampanje av kundeseminar- og salgsansvarlig Ellen Tidemann.

Avslutningsvis ble det fra teknisk hold, representert ved Ben-Vidar Pedersen og Tomasz Zamrzycki, presentert nytt og nyttig innen produkter, software og maskiner.