AKTUELT
Foto av R Daaland som flytter maskiner

R Daaland AS rigger seg for framtiden for å bli mer konkurransedyktige.

R Daaland AS flyttet maskiner

Tradisjonsrike R Daaland As har hatt for liten plass nesten siden oppstarten i 1980. Snart er bedriften helt ferdig med reorganisering av produksjon og lokalene er utvidet. – Nå effektiviseres både produksjon og logistikken forbedres, sier Jannicken Kristoffersen.

Rolf Daaland stiftet R Daaland AS og etablerte seg i egne lokaler Fossegrenda 3b i Trondheim.

– Eiendommen ble for liten allerede få år etter oppstarten. Bygget ble utvidet rundt årtusenskiftet, slik at vår tomt ble fullt utnyttet. Senere har vi leiet lagerlokaler og parkering av naboen. Likevel har produksjonen i egen fabrikk vært «flaskehalsen», forteller Kristoffersen.

R Daaland AS har hatt høyt tempo og økende oppdragsmengde gjennom årene og har blitt tvunget til å takke nei til oppdrag på grunn av kapasitet.

–I Fossegrenda 3 og 5 har eier og nabo Kolbjørn Johnsen eiendom as leid ut til Byggmakker i flere tiår. Når byggevarehuset flyttet ut fikk vi muligheten for ytterligere utvidelse. Byggmakkers gamle trelastlager er blitt renovert og alle vegger og tak er etterisolert, nye vinduer er montert og porter skiftet. Lokalene er nå inndelt i to soner, hvor omtrent en tredjedel varmes opp og brukes til produksjonslokale. Den resterende plassen brukes som lager, hovedsakelig for glass og ferdigproduserte profiler, klare for å kjøres til byggeplass, sier Kristoffersen.

R Daalands får bedre plass.

– Investeringer som er gjort er betydelige, og nødvendige. Vi har tilrettelagt lokalene med en løfterampe for å utjevne en nivåforskjell på 160 centimeter mellom de to sonene. Vi har gått til innkjøp av en ny elektrisk truck og det er blitt bygget tre nye kontor med spesielle krav til lyddemping. Utover investeringene vil det bli løpende utgifter til husleie og strøm, men vi tror allikevel det vil bli lønnsomt på grunn av effektiviseringen vi oppnår. Alle medarbeidere har vært og er involvert, men en prosjektgruppe på fem personer har jobbet målrettet og kommet i havn inne fristen som ble satt.

– Vi har tydelige mål med denne utvidelsen på 1300 kvadratmeter. Vi rigger oss for framtiden og vi skal blir mer konkurransedyktige. Vi er glade for at utleier har bidratt på en positivt måte, sier Jannicken Kristoffersen.

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av Rolf DrivekleppH-fasader
bransjeregisteret 2018. Illustrasjon.
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få det siste fra glass- og fasadebransjen rett i innboksen.