WICONA forenkler byggeprosessen

WICONA utvider nå utvalget av BIM-objekter og videreutvikler planleggingsverktøyet WIC3D – nå også som BIM-konfigurator.

Med målsetningen om å forenkle byggeprosessen utvider WICONA sitt 3D- og BIM*-tilbud betydelig: På www.bimobject.com  er nå alle WICONA 3D-objekter i REVIT- og/eller ARCHICAD-format. I tillegg utvider WICONA også programvaren for planlegging, WIC3D, og tilbyr nå arkitekter, planleggere og produsenter muligheten til å bruke programvaren som BIM-konfigurator.

Byggebransjen er i rask endring og stiller stadig høyere krav til alle involverte parter. Samtidig bIir BIM en mer vanlig teknikk for å skape digitale konstruksjoner og virtuelle modeller. I mange land er BIM allerede obligatorisk i planleggingen av offentlige bygg, og i fremtiden vil BIM mest sannsynlig få en økende global spredning. Takket være BIM kan alle prosjektdeltakere jobbe sammen i ett prosjekt, og kontinuerlig få tilgang til samme produktinformasjon. Alle prosjektdata kan kombineres til en digital modell og eliminerer derved ulempen med flere parallelle og individuelle modeller. BIM-objektene er utformet som 3D-modeller med fysiske og funksjonelle egenskaper (for eksempel farge, materialer, dimensjoner, etc.) for produktene. Ved å tilby produkter som 3D-objekter støtter WICONA arkitekter, planleggere og produsenter i sitt arbeid. Det omfattende biblioteket av 3D-/BIM-objekter fra WICONA kan lastes ned i forskjellige formater via www.bimobject.com.

Den BIM-baserte planleggingen kan optimaliseres ved å benytte WICONAs programvare WIC3D, en innovativ og brukervennlig programvare for planlegging. For brukeren gjør WIC3D det mulig å skape 3D-tegninger og arkitektoniske 3D-konstrukjoner med et betydelig redusert tidsforbruk. Brukeren kan med WIC3D skape et første konsept på en rask og enkel måte, selv for komplekse konstruksjoner.

Når brukeren oppretter en WICONA WICTEC-fasade er det også mulig å integrere alle WICONAs systemer, som WICSOLAIRE solskjerming, WICLINE vinduer og WICSTYLE dører. Fasader i WICONAs produktsortiment vises visuelt i WIC3D, slik at brukeren på en enkel måte ser det ferdige prosjektet fra flere perspektiver. Dermed kan proporsjoner, design, ulike valg og alternativer evalueres og justeres.

En annen viktig fordel: WIC3D tilbyr grensesnitt for de mest vanlige CAD-systemene, noe som lar brukeren importere og eksportere 3D-tegninger. WICONA-fasader konstruert i WIC3D kan nå også eksporteres til 3D-BIM-objekter i IFC-format. IFC-formatet kan deretter importeres i programvaren REVIT eller ArchiCAD.

WIC3D er det optimale verktøyet ved fremstilling av 3D-/BIM-objekter – og tilbyr nå også direkte IFC-import.

Behøver du BIM-modeller? På www.bimobject.com er WICONAs produkter tilgjengelig som 3D-/BIM-objekter. Det omfattende biblioteket har objekter i flere forskjellige filformater for nedlasting.

Fasader:   

 • WICTEC 50 i REVIT
 • WICTEC 50SG i REVIT

Vinduer:                       

 • WICLINE 65 i REVIT
 • WICLINE 75 i REVIT
 • WICLINE 75 TOP i REVIT og ARCHICAD
 • WICLINE 90SG i REVIT
 • WICLINE 95 i REVIT og ARCHICAD

Dører:                          

 • WICSTYLE 65 i REVIT og ARCHICAD
 • WICSTYLE 75 i REVIT
 • WICSTYLE 77FP i REVIT og ARCHICAD

Skyvedører:     

 • WICSLIDE 65 i REVIT og ARCHICAD
 • WICSLIDE 160 i REVIT og ARCHICAD

* BIM= Building Information Modelling