AKTUELT
Foto av Connie Holvik og Gustav Pillgram Larsen

Connie Holvik og 15 bransjekollegaer fant veien til Gustav Pillgram Larsen og Glass og Fasadeforeningens SAK 10 kurs. – Kurset infridde våre forventninger, og litt til, sier Holvik.

SAK 10 suksess?

Sist uke arrangerer Glass og Fasadeforeningen et dagskurs i Byggesaksforskriften (SAK10).

Kurset var delt i to. Første del besto av en generell og god innføring i SAK 10 og bakgrunnen for at Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har fjernet ordningen med lokal godkjenning. Spesielt ble krav til kvalifikasjoner og ansvar innenfor de forskjellige tiltaksklassene og krav til utdanning og praksis belyst. Andre del var en work shop der deltagerne starter prosessen med å fylle ut en egen søknad til DiBK. Kurset var tilrettelagt for bedrifter som vil søke Sentral Godkjenning og bedrifter som allerede har, men må fornye sin Sentrale Godkjenning

Tiltaksklasse 2

Holvik Glas AS har satset og vokst mye i fasademarkedet de siste årene. Connie Holvik og Magne Ove Tonning deltok på vegne av bedriften.

– Underveis i kurset gikk det opp for oss at prosessen med å fornye vår sentrale godkjenning var noe mer omfattende av hva vi så for oss. På forhånd hadde vi flere ting vi var usikre på og ikke minst rundt søknadsprosessen. Svarene fikk vi gjennom god veiledning. Nå er har vi en betydelig jobb foran oss og når vi er ferdig med å oppdatere våre interne rutiner kommer vi selvfølgelig til å sende inn søknad for Sentral godkjenning i tiltaksklasse 2 i utførende og prosjekterende, sier Holvik.

Slipper lokal godkjenning

Rasta Glass er tradisjonell glassmestervirksomhet, men leveres også mindre fasader. Odd-Martin Kjernet sier at han er glad for at ordningen med lokal godkjenning opphører.

– Med Sentral godkjenning slipper vi jo å søke for hvert prosjekt. Vi er vil sikre oss denne godkjenningen, og vi jobber nå med å fremskaffe nødvendig dokumentasjon som skal ligge ved søknaden. Kurset hjalp oss videre i prosessen, sier Kjernet.

Mindre verd?

Kenneth Sande har over 30 års erfaring i glass og fasadebransjen. Han sier at det er viktig og riktig at DiBK innfører et system som skiller ut de useriøse i bransjen, men føler at erfaring ikke får kreditt i kompetansevurderingen. Hans arbeidsgiver Saga Aluminium AS skal søke i godkjenning i tiltaksklasse 2.

– Vi er nok mange i bransjen uten formell kompetanse, men med lang erfaring innenfor mange områder. Derfor kan det bli en utfordring for flere å komme gjennom søknadsprosessen. Kurset var bra. Likevel savnet jeg mer fokus på hvordan vi som mangler formell kompetanse på enn rasjonell måte kan skaffe oss nødvendige papirer. For å si det litt humoristisk; det ble mer pisk enn gulrot. Jeg opplever at bransjekollegiet er dønn seriøse og ikke går på akkord med lover og forskrifter. Sammen med erfaringsgrunnlaget burde dette ha en større verdi for myndigheten som skal godkjenne eller «avskilte» fasadeentreprenører, sier han.

Jan Tore Holm og Jan Heggelund fra Hole Glass, Bue Kjelstrup Olsen fra Bue Aluminium og Kenneth Sande fra Saga Aluminium brukte pausene til å diskuter konsekvensene av de kompetansekravene som må innfris for å få Sentral godkjenning.

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av Pilkington glassfakta 2024©Pilkington
Foto av dørhelgsler©Dr. Hahn
bransjeregisteret 2018. Illustrasjon.
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få det siste fra glass- og fasadebransjen rett i innboksen.