AKTUELT
Foto av Kristoffer Hansen og Ole Thoresen

Nå er den nye mesterutdanningen i regi av Blimester i full gang. Kristoffer Hansen og Ole Thoresen er de første som deltar i Glass og Fasadeforeningen og åtte andre bransjeforeningers nye studietilbud for mesterbrevkandidater.

Historiske studenter

Tidligere i år inngikk Glass og Fasadeforeningen en avtale som sikrer ny og oppgradert mesterbrevutdanning for vår bransje. Sammen med åtte andre landsomfattende bransjeforeninger under Byggenæringens Landsforening (BNL) har GF nå fått på plass en bransjestyrt utdanning.

33 studenter har tegnet kontrakt for å følge undervisningen. 24 var med på første samling i Oslo, mens seks deltakere fulgte samlingen via webkonferanse. To fagfolk fra vår bransje deltok på den første samlingen i Oslo.

Kristoffer Hansen fra bedriften Oskar L. Hansen i Halden og Ole Thoresen fra Glassmester Thoresen i Skien er medlemmer i Glass og Fasadeforeningen og skal bli mestere. Begge i familiebedrifter, begge etterkommere av glassmester-forfedre og begge opptatt av å videreføre et håndverk.

– Jeg har arbeidet i bedriften i 12 år og hatt fagbrev i 2 år. Min far begynner å bli voksen så det er naturlig at jeg tar de skrittene som må til for å ha muligheten til å føre bedriften videre. Vi er en lokal bedrift og alle våre ansatte har lokal forankring i Halden, sier Kristoffer Hansen.

– Det er i praksis jeg som har oversikt over lover regler og hvordan en skal forholde seg til disse i dag. Med mesterbrevet blir det en utviding av kunnskapsbasen og en klargjøring både i forhold til kunder og offentlige instanser. Så har det selvsagt betydning for den sentrale godkjenningen.

– Videre er det ikke tvil om at vår bransje er under press fra mer eller mindre seriøse aktører fra både inn- og utland. De presser priser og det er ikke tvil om at en del av dem slurver en del. For meg vil et mesterbrev være med å gi meg en god nattesøvn i visshet om at jeg har gjort en bra jobb og kunden er fornøyd – også mange år framover.

– Tar jeg ikke feil vil en med Blimester sitt opplegg få mesterbrevet etter halvannet år og en jobber med stoffet om lag sju timer hver uke. Er en litt strukturert vil ikke dette by på problemer, men jeg regner med å få bryne meg litt. Jeg har tittet litt rundt og synes Blimester sitt opplegget var det beste, sier Hansen.

Ett steg til siden

Også for Ole Thoresen fra Glassmester Thoresen i Skien var opplegget til Blimester fristende. Thoresen har også mange år bak seg som fagarbeider innenfor glassfaget, men valgte å ta et steg til siden for noen år siden.

– Vi hadde litt forskjellig oppfatning om hvilken vei vi skulle gå videre innad i bedriften. Nå har vi imidlertid funnet en vei vi er enige om, og da satser jeg for fullt. Da må mesterbrevet på plass, sier Thoresen.

– Jeg skal ta over bedriften i løpet av noen år og det er nødvendig å være mester, både i forhold til hvordan en framstår utad mot kundene og til myndigheter. Og ikke minst den sentrale godkjenningen. I likhet med bedriften til Kristoffer er vi en familiebedrift med 12 ansatte som arbeider mest i lokalmiljøet.

– Jeg er spent på hvordan kurset vil fungere i det daglige. Det kan kanskje bli litt tøffere enn jeg innbiller meg, men det handler jo om å disponere tiden så får jeg håpe jeg er flink nok til det, smiler Thoresen.

– Opplegget hos Blimester virker veldig bra og for meg var det egentlig ikke aktuelt med andre tilbydere. Nå får vi kaste oss ut i det og grave oss ned i byggeforskrifter, lover og regler, sier Thoresen.

Overrasket arrangør

– Vi ble tatt litt på sengen av at så mange kom til kurslokalene våre. Opprinnelig trodde vi at flere ville følge oss via webkonferansen, men etter litt ommøblering i lokalet fikk vi plass til alle sammen. Det får vi ta som et tegn på stor interesse og innrømme at vi har lært en liten lekse. Tilbakemeldingene når det gjelder overføringen via web har vært positive, så får vi se hva den endelige dommen blir når vi får tilbakemeldinger gjennom deltakernes evalueringsskjema. Men jeg tror det gikk bra, hvis vi skal tro tilbakemeldingene vi fikk underveis, sier Ofstad.

Blimester

Bransjeforeningene som står bak Blimester.com med både fag-, bransjekunnskaper og undervisningsressurser er: Byggmesterforbundet, Norske Murmestres Landsforening, Takentreprenørenes Forening, Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforund, Norske Anleggsgartnere miljø- og landskapsentreprenører, Rørentreprenørene Norge, Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund, samt Glass og Fasadeforeningen.

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av Rolf DrivekleppH-fasader
bransjeregisteret 2018. Illustrasjon.
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få det siste fra glass- og fasadebransjen rett i innboksen.