AKTUELT

Illustrasjonsfoto: Otto von Münchow

Tilsyn fra DiBK

Påhengsfasader og sikkerhetsglass er produkter som må regne med tilsyn fra Direktoratet for byggkvalitet i høst.

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) gjennomfører tilsyn for å sikre at disse produktene omsettes med riktig produktdokumentasjon. Selve tilsynet retter seg mot produsenter, importører og distributører av påhengsfasader og sikkerhetsglass.

Produktegenskaper skal dokumenteres

Tilsynet vil bli gjennomført som et dokumenttilsyn. Det vil si at direktoratet sjekker at egenskapene til byggevaren er dokumentert på en tilstrekkelig måte.

Den korrekte produktdokumentasjonen for en vare skal være i henhold til byggevareforordningen og i henhold til de harmoniserte produktstandardene som hører inn under forordningen. Dette betyr at påhengsfasadene skal ha produktdokumentasjon i henhold til standarden NS-EN 13830:2015. Herdet og laminert sikkerhetsglass skal ha produktdokumentasjon i henhold til NS-EN 12150-2:2004 og NS-EN 14449:2005.

– Både herdet og laminert sikkerhetsglass og påhengsfasader skal ha en ytelseserklæring på norsk, svensk eller dansk og være CE-merket, understreker ansvarlig for tilsynskampanjene, rådgiver Hanne Prestmo, i Direktoratet for byggkvalitet

– I løpet av september vil vi sende ut brev til leverandører av påhengsfasader og sikkerhetsglass, hvor vi ber om at de sender inn tilstrekkelig dokumentasjon innen fristen, fortsetter Prestmo.

Konsekvenser av manglende dokumentasjon

Tilsynskampanjen har som mål å avdekke om dokumentasjonen er på plass. Dersom dokumentasjonen mangler, kan produktene verken omsettes eller brukes i norske byggverk.

Avhengig av alvorlighetsgrad, kan direktoratet ta i bruk sanksjoner mot ulovlig omsetning. Direktoratet kan kreve omsetningsstans eller tilbaketrekking av produktet fra markedet, eventuelt gi tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr.

– Der hvor vi finner mangelfull, feil eller ingen dokumentasjon, følger vi dette opp overfor markedsaktørene, avslutter Prestmo.

– Foreningen en pådriver

Glass og Fasadeforeningen er en sterk pådriver for kvalitative leveranser av varer og tjenester og deltar i DIBKs Forum for tilsyn.  Foreningen har følgende kommentar til pressemeldingen fra DiBK.

– I forumet bidrar vi med forslag til og støtter opp om ethvert tiltak fra myndighetenes side som sikrer lik konkurranse og etterlevelse av lover og forskrifter. Dokumentasjon som gjenspeiler testing og godkjenning, med tilhørende merkeordninger, skal gi bestillere og kjøpere trygghet for at varen de spesifiserer imøtekommer myndighetenes krav. På samme måte skal brukerne oppleve varig glede og nytte av våre produkter og tjenester.

Siste saker fra nyhetsrommet

bransjeregisteret 2018. Illustrasjon.
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få det siste fra glass- og fasadebransjen rett i innboksen.