AKTUELT
Foto av Oskar Storm

Oskar Storm i Saint-Gobain Glass er glad for at en slik veileder spres fra en uavhengig kilde.

– Viktig fagmateriale fra GF

Glass og Fasadeforeningens nye veileder «Veileder Tiltak mot termisk brudd i bygningsglass» blir godt mottatt. Både Oskar Storm i Saint-Gobain Glass og NSG Pilkington sier at veilederen er et godt forebyggende tiltak.

– Forekomsten av termiske brudd viser dessverre en økning. Følgelig øker reklamasjonstakten. Like mye som til den profesjonelle delen av verdikjeden gir Glass og Fasadeforeningens veiledere nyttig informasjon til forbruker. Omfanget av reklamasjoner vil reduseres betydelig og varig glede og nytte av produktene vil sikres om alle som har befatning med dem er årvåkne og tar hensyn til våre råd og anbefalinger, sier Bjørn Glenn Hansen i Glass og Fasadeforeningen.

Kurs og program i Saint-Gobain Glass

Glassleverandørene er et ledd som åpenbart har befatning med produktene.

– Vi er glade for at denne type i formasjon spres fra uavhengig kilder, sier Oskar Storm i Saint-Gobain Glass.

Storm er teknisk direktør i Saint-Gobain Glass og har ansvaret for å følge opp kunder i det skandinaviske markedet.

– Hvordan gir Saint-Gobain Glass sine kunder faglig veiledning som skal forhindre forekomsten av termiske brudd?

– Veilederen «Tiltak mot termisk brudd i bygningsglass» beskriver flere gode virkemidler mot termisk brudd. Samtidig oppfordres «brukerne» til å kontakte leverandørene når man er i tvil om man har fullstendig sikring mot termisk brudd. Våre bidrag er at vi kurser våre kunder om hvordan problemene oppstår og i hvilke hensyn man må ta for å unngå kritiske temperaturforskjeller. Dessuten utfører vi termiske analyser for våre kunder, sier Storm.

–Hvordan fungere denne tjenesten i praksis?

– Kundene fyller ut et forhåndsdefinert skjema. Dataene som skal inn er glasstyper og –dimensjoner, solskjerming, eventuelle skyggepartier og rutenes plassering i forhold til solen. Resultatet fra oss blir en markering av hvor det kan forekomme kritiske temperaturforskjeller og foreslå tiltak, sier Storm.

Storm legger til at det ikke finnes noen skandinavisk norm for tillatte temperaturforskjeller på glass.

– Men det finnes en norm for temperaturforskjeller i beskåret, slipt og herdet glass i Frankrike. Denne normen bruker vi som basis for våre anbefalinger. Strøket kant er dog ikke med i denne normen, men kan sees på som et tiltak for å «good quality raw edge».

– Sprekker i glass sees ofte i sammenheng med tilfeldige hendelser som skaper usikkerhet om kvaliteten hos både produkt og leverandør. Men de fleste tilfeller av termisk brudd kan faktisk forklares og forebygges. Når jeg startet med å selge glass fikk jeg ofte reklamasjon på sprukket glass som lå midt i pallen, uten at noen hadde håndtert det. Nå som jeg kan mer om termiske brudd innser jeg at de fleste skadene har oppstått når morgensolen har varmet opp kantene i en kald «glasspakke» og ikke midten av glasset. En enkel forholdsregel er å dekke til glasspallen ved lagring på byggeplass. avslutter Storm.

Dette siste tar Glass og Fasadeforeningen som et konstruktivt tillegg i sin veileder «Tiltak mot termisk brudd i bygningsglass». Følgelig er den blitt publisert i oppdatert utgave 30.8.

Pilkington med app

Ingeniør i NSG  Pilkington, Tore Tronrud, bekrefter at de også har program for å hjelpe sine kunder med å forebygge termiske brudd.

– Vi synes den nye veilederen fra foreningen var veldig god, informativ og illustrerende. Spesielt for glassmesteren og fagarbeideren er dette matnyttig informasjon fordi det er dem som oftest møter spørsmålet: «Hva er årsaken til at glass sprekker her?». NSG Pilkington tilbyr blant annet beregningsprogrammet «Thermal Stress Calculator». Med dette kan vi gi våre kunder og samarbeidspartnere av Pilkington og Glassfagkjeden råd om spesielle glassoppbygninger med ulike belegninger påvirkes av solvarme med hensyn til energiabsorpsjon og eventuelt risiko for termisk brudd. Der kan legges inn parametere som blant annet kan ta hensyn til persienner, slagskygge, beliggenhet og så videre. Et typisk svar kan for eksempel være at glass anbefales i herdet utførelse. Det presiseres at resultatet er ment som uforbindtlig veiledning, sier Tronrud

– Pilkington i USA har også lansert «app» for smarttelefon som kan lastes ned fra AppStore og Android.

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av Pilkington glassfakta 2024©Pilkington
bransjeregisteret 2018. Illustrasjon.
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få det siste fra glass- og fasadebransjen rett i innboksen.