AKTUELT
Foto av powerhousebygging på Kjørbo

Enda et Powerhouse på Kjørbo

Skanska har startet arbeidet med å totalrenovere Entras tredje blokk på Kjørbo i Sandvika. Tidligere har to av bygningene i Kjørboparken blitt oppgradert til plusshus. Nå skal suksessen gjentas.

Prosjektet er en fortsettelse av arbeidet som forvandlet det opprinnelige bygget fra 1980 til verdens første rehabiliterte plusshus. Når bygget er ferdig renovert, vil det gjennom driftsfasen generere mer fornybar energi enn det som ble og blir brukt til produksjon av byggevarer, oppføring, drift og avhending.

Første byggetrinn ble ferdig rehabilitert i februar 2014 og bygget er nå i bruk av Asplan Viak, som også skal flytte inn i deler av den tredje blokken neste sommer. Entra er byggherre og kontraktssummen er 74 millioner kroner. I byggetrinn to er det 3500 m2 som skal rehabiliteres, i tillegg forberedes infrastruktur for de to siste blokkene i bygningskomplekset. Dette betyr at det totalt vil bli nærmere 9000 m2 med plusshus på Kjørbo når byggetrinn to blir ferdigstilt i 2017.

– Entra fortsetter å være en miljøledende aktør i den norske eiendomsbransjen gjennom å realisere enda et Powerhouse. I tillegg til de ekstraordinære gode miljøprestasjonene gir også dette bygget et veldig godt inneklima til glede for alle som skal jobbe der, sier Entras direktør for prosjekt og teknisk, Kristin Haug Lund.

Tett samarbeid har gitt resultater
Powerhouse er et samarbeid om plusshus. Samarbeidet består av eiendomsselskapet Entra, prosjektutvikleren og entreprenøren Skanska, arkitektkontoret Snøhetta, miljøstiftelsen ZERO, aluminiumprofilselskapet Sapa og rådgivningsselskapet Asplan Viak.

– Rehabiliteringen av de to første blokkene på Kjørbo viser hva tett samarbeid, samling av spisskompetanse og entusiasme kan utrette. Det er meget gledelig å se at vi nå videreutvikler metoden ytterligere og fortsetter arbeidet med å forvandle kontorblokkene på Kjørbo til miljøbygg av ypperste klasse. Powerhouse har virkelig tatt steget fra miljødrevet innovasjonsprosjekt til et økonomisk konkurransedyktig produkt i markedet for kontoreiendommer, sier konserndirektør for byggvirksomheten til Skanska Norge, Camilla Krogh.

– Som rådgivere og planleggere er det spennende teknisk og kunnskapsmessig å være med i Powerhouse-samarbeidet og utvikle Powerhouse-byggene. For å kunne holde til i et Powerhouse-bygg, er vi som leietaker villige til å betale mer per kvadratmeter enn vi ellers ville gjort i Sandvika, men mesteparten av disse ekstrakostnadene spares inn igjen gjennom reduserte energikostnader, sier administrerende direktør i Asplan Viak og styreleder i Powerhouse-samarbeidet, Øyvind Mork.

Reduserte byggekostnader

Gjennom optimalisering av byggeprosessen og innovasjonsarbeid, har partnerne en målsetning om å redusere byggekostnadene med 15-20 prosent sammenlignet med de første byggene.

– Vi har kombinert ekstrem energiytelse med godt innemiljø, lav energibelastning og robuste løsninger på kommersielle vilkår og har realisert noe som bare for få år siden ble sett på som nærmest umulig. I dag er det mange som trekker paralleller mellom Powerhouse og Tesla, og antyder at Powerhouse er for byggenæringen det el-biler er for bilindustrien. Det er vi svært stolte av, sier leder for Powerhousesamarbeidet, innovasjonssjef Kim Robert Lisø i Skanska.

I tillegg til partnerne i Powerhouse, har også tett samarbeid med SINTEF Byggforsk og NTNU gjennom forskningssenteret ZEB (Zero Emission Buildings) vært en avgjørende faktor for suksessen Powerhouse Kjørbo. Støtte fra Enova har også vært viktig.

Fakta om Powerhouse

Powerhouse representerer et samarbeid om utvikling av plusshus og består av eiendomsselskapet Entra, prosjektutvikleren og entreprenøren Skanska, miljøstiftelsen ZERO, arkitektkontoret Snøhetta, rådgivningsselskapet Asplan Viak og aluminiumprofilselskapet Sapa.

Powerhouse-samarbeidet definerer et plusshus som et bygg som produserer mer ren og fornybar energi over livsløpet enn det som blir brukt til produksjon av byggevarer, oppføring, drift og avhending av bygget.

Samarbeidspartnerne har fra før realisert Powerhouse Kjørbo i Sandvika utenfor Oslo, Norges første plusshus, og verdens første rehabiliterte plusshus. ZEB (The Research Centre on Zero Emission Buildings) og Enova har vært sentrale samarbeidspartnere for realiseringen av prosjektet. Se www.powerhouse.no

Siste saker fra nyhetsrommet

bransjeregisteret 2018. Illustrasjon.
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få det siste fra glass- og fasadebransjen rett i innboksen.