Veiledere fra Glass og Fasadeforeningen

For å bistå i planlegging med og valg av produkter fra Glass og Fasadeforeningens (GF) medlemsbedrifter utarbeider foreningen tekniske veiledere. GF Veilederne har tilslutning fra Glass og Fasadeforeningens medlemsbedrifter. Under finner du vår nyeste veileder:

Cover veileder Glass i heis

Veilederne gir blant annet:

  • informasjon om tekniske nivåer på produkter
  • hensyn som må tas for at produktet skal gi ønsket ytelse og ha lang levetid
  • praktiske råd og veiledning om bruk og vedlikehold
  • Veilederne fra Glass og Fasadeforeningen kan lastes ned gratis fra nettet.

Veilederne oppdateres jevnlig. Vi gjør oppmerksom på at dersom man lenker til eller publiserer PDF på egne hjemmesider, kan ikke GF ta ansvaret for at dere til enhver viser oppdaterte veiledere. Vi anbefaler derfor at dere lenker til denne siden.

Last ned veiledere: