Veiledere fra Glass og Fasadeforeningen

For å bistå i planlegging med og valg av produkter fra Glass og Fasadeforeningens (GF) medlemsbedrifter utarbeider foreningen tekniske veiledere. GF Veilederne har tilslutning fra Glass og Fasadeforeningens medlemsbedrifter. Her er vår nyeste veileder: Veileder for vurdering og bedømmelse av anmerkninger. Bygningsglassprodukter.

Cover på GF Veileder for vurdering og bedømmelse av anmerkninger. Bygningsglassprodukter

Veilederne gir blant annet:

  • informasjon om tekniske nivåer på produkter
  • hensyn som må tas for at produktet skal gi ønsket ytelse og ha lang levetid
  • praktiske råd og veiledning om bruk og vedlikehold
  • Veilederne fra Glass og Fasadeforeningen kan lastes ned gratis fra nettet.
  • Om du ønsker å få tilsendt trykket versjon i hefteform, må dette bestilles ved å sende e-mail til post@gffn.no
  • Pris er kr. 50,-/stk + porto.
  • Vennligst oppgi hvilke(n) veileder du ønsker og i hvilket antall.

Last ned veiledere: